Research/art/teacher profile of a person
Name and surname:
doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.
Faculty:
FiF - Faculty of Arts

I. - Basic information

I.1 - Surname
Krejčí
I.2 - Name
Pavel
I.3 - Degrees
ass. prof., Ph.D.
I.4 - Year of birth
1971
I.5 - Name of the workplace
Department of Slavic Philologies
I.6 - Address of the workplace
Comenius University, Faculty of Arts, Gondova 2, Bratislava
I.7 - Position
associate professor
I.8 - E-mail address
krejci10@uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/34303
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Philology
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9810-5366

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Masaryk University, Brno, Czechia
II.b - Year
1996; 1998
II.c - Study field and programme
Philology - Yugoslavian Studies-language and literature and Czech language and literature; Philology - Bulgarian language and literature
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Masaryk University, Brno, Czechia
II.b - Year
2000
II.c - Study field and programme
Philology - Paleoslavic studies and Slavic languages
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Masaryk University, Brno, Czechia
II.b - Year
2021
II.c - Study field and programme
Philology - General and diachronic linguistics
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
associate professor Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, department of Slavic philologies since September 2021
associate professor Masaryk University in Brno, Faculty of Arts, department of Slavonic studies since February 2021
assistant professor Masaryk University in Brno, Faculty of Arts, department of Slavonic studies 2001-2021
civil service Citizens' Association Helping Emigrants (SOZE), Brno 1999-2001

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a - Activity description, course name, other IV.b - Name of the institution IV.c - Year
Jews, History and Culture: The State of Israel and the Present Czech Ministry of Education and the Jewish Museum in Prague 2020

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Croatian language 3 Slavic studies I. Philology
Croatian language 4 Slavic studies I. Philology
Introduction into Croatian Culture and Literature Slavic studies I. Philology
Historical Development of the standard Slavic languages Slavic studies II. Philology
Serbian Language in Use 1; Serbian Language in Use 2 Slavic studies II. Philology
Croatian Language in Use 1; Croatian Language in Use 2 Slavic studies II. Philology
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
Slavic studies I.+II. Philology
Slavistics III. Philology
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.2 - Number of defended theses
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Croatian Culture Studies Slavic studies I. Philology
Croatian language 1; Croatian language 2 Slavic studies I. Philology

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
101
VI.1.b - Over the last six years
32
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
4
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
156
VI.1.b - Over the last six years
47
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
45
VI.1.b - Over the last six years
9
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
8
VI.1.b - Over the last six years
4
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

2

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

3

Krejčí, Pavel and Krejčová, Elena (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: Filozofická fakulta MU, 2016. ISBN 978-80-210-8372-1.

4

Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. ISBN 978-80-210-8004-1.

5

Krejčí, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků. Od 9. do počátku 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6914-5.

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

Krejčí, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9468-0.

2

Krejčí, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-8991-4.

3

Krejčí, Pavel and Krejčová, Elena (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: Filozofická fakulta MU, 2016. ISBN 978-80-210-8372-1.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

Đorđević, K. Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu: kontrastivní analýza (Brno: Masarykova univerzita, 2015). - Slavistika, god. XX (2016), Beograd, ISSN 1450-5061, p. 727-728.

(Krejčí, P. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. Brno: FF MU, 2015, ISBN 978-80-210-8004-1)

2

Semian, M. - Chromý, P. - Kučera, Z. Name as a Regional Brand. The Case of Local Action Groups in Czechia. - Journal of Language and Politics, 15/6 (2016), ISSN 1669-2159, p. 770.

(Krejčí, P. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! - Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, http://www.klaudyan.cz, V/1 (2008), p. 30-37, ISSN 1212-9690)

3

Choroleeva, M. - Georgieva, Ts. Slavyanski sravnitelni rechnitsi s uchastieto na bulgarskiya ezik. - Leksikologiya i leksikografiya slavyanskih yazykov. K XVI Mezhdunarodnomu syezdu slavistov. Otv. red. M. I. Chernysheva. Moskva: LEKSRUS, 2017, ISBN 978-5-9909698-2-7, p. 140-141.

(Krejčí, P. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. - Opera Slavica. Slavistické rozhledy, XIV/4 (2004), p. 28-39, ISSN 1211-7676)

4

Švandová, B. Dvojí povaha jazyka. - Organon F. International Journal of Analytic Philosophy, 7/2 (2000), ISSN 1335-0668, p. 122.

(Krejčí, P. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. - Universitas, No. 2 (1999), p. 15-21, ISSN 1211-3387)

5

Králik, Ľ. Etymologický príspevok k štúdiu slovenskej nárečovej fytonymie: bíbolenka, bibol(i)enka, bimbonka. - Jazykovedné štúdie XXXVIII: Slovanské nárečia v čase a priestore. Martin Chochol (ed.). Bratislava: Veda, 2022, ISBN 978-80-224-1983-3, s. 190.

(Krejčí, P. Za problematikata na sădăržanieto na lingvističnite termini zoonim i fitonim v bălgarski, srăbski, hărvatski i češki ezik. - Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura, XXV/1 (2019), Sofija, s. 49–58, ISSN 1310-733X)

6

David, J. Pavel Krejčí: Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 254 s., ISBN 978-80-280-0133-9. – Acta onomastica, LXIV/2, 2023, p. 419–421, ISSN 1211-4413.

(Krejčí, P. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Brno: Masarykova univerzita, 2022, ISBN 978-80-280-0133-9)

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

2022 (UK v Bratislave): Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. (Perception of the Supernatural in the languages and cultures of the Slavs with an emphasis on the West Slavic and South Slavic area, VEGA 1/0666/21)

2

2021 (MU v Brne): Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (Theoretical-applicable and lexicographic support of translation in Slavic languages, MUNI/A/1348/2020)

3

2019 (MU v Brne): Výzkum slovanského areálu: generační proměny (Research of the Slavic area: generational changes, MUNI/A/1078/2018)

4

2018 (MU v Brne): Slavistika mezi generacemi: doktorská dílna (Slavic studies between generations: doctoral workshop, MUNI/A/0956/2017)

5

2016 (MU v Brne): Generační koflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Generational conflict and its reflection in Slavic literatures, languages and cultures, MUNI/A/0959/2015)

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Member of editorial board of the journal Linguistica brunensia Masaryk University, Faculty of Arts, Brno, Czechia til now
Member of editorial board of the journal Opera Slavica Masaryk University, Faculty of Arts, Brno, Czechia til now
Member of editorial board of the journal Srpski jezik University of Belgrade, Faculty of Philology, Serbia til now
Member of editorial board of the journal Srbistika danas University of Banja Luka, Faculty of Philology, Bosnia and Herzegovina til now
Member of editorial board of the journal Bulgarska rech Sofia University "St. Kliment Ohridski, Faculty of Slavic Philologies, Bulgaria til now
Member of editorial board of the journal Suvremenna lingvistika Sofia University "St. Kliment Ohridski, Bulgaria til now
Member of the Czech Association for Slavic, Balkan and Byzantine Studies til now
Member of the Czech Linguistic Association til now

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
University of Belgrade, Faculty of Philology Belgrade, Serbia October 2012 Erasmus Mundus
University of Zagreb, Faculty of Arts Zagreb, Croatia October 2010 CEEPUS
University of Zagreb, Faculty of Arts Zagreb, Croatia from September to December 1995 International Contracts
Another Universities Bulgaria, Serbia, Croatia, Hungary etc. weekly stays Erasmus+

IX. - Other relevant facts

Date of last update
2023-09-29