Research/art/teacher profile of a person
Name and surname:
doc. Mgr. Peter Darovec, PhD.
Faculty:
FiF - Faculty of Arts

I. - Basic information

I.1 - Surname
Darovec
I.2 - Name
Peter
I.3 - Degrees
Doc. Mgr. PhD.
I.4 - Year of birth
1970
I.5 - Name of the workplace
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
I.6 - Address of the workplace
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Position
associate professor
I.8 - E-mail address
peter.darovec@uniba.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3915?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Darovec&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Philology; Teachers Training and Education Science
I.11 - ORCID iD
0000-0001-6946-8566

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
1993
II.c - Study field and programme
teaching subjects Slovak language and literature - history
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2007
II.c - Study field and programme
theory and history of Slovak literature
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Year
2022
II.c - Study field and programme
Slovak language and literature
II.5 - Professor
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
lecturer (assistant professor) Faculty of Arts, Comenius University 1994 - 2022
lecturer (assistant) Faculty of Arts, Comenius University 1993 - 1994
Assistent professor Faculty of Arts, Comenius University 2022

IV. - Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills

IV.a - Activity description, course name, other IV.b - Name of the institution IV.c - Year
Cultural Studies, study stay University of Warwick, United Kingdom 1993 - 1994

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
20th Century Slovak Literature 3 Slovak language and literature II Teacher Training and Education Science
Contemporary Slovak Literaure Slovak language and literature II Teacher Training and Education Science
20th Century Slovak Literature and Translation 3 Slovak language and literature II Philology
20th Century Slovak Literature 3 Slovak language and literature II Philology
Contemporary Slovak Literaure Slovak language and literature II Philology
20th and 21st century Slovak literature Slovak language and literature III Philology
Diploma thesis seminar Slovak language and literature II Philology
Diploma thesis seminar Slovak language and literature II Teacher Training and Education Science
Bachelor thesis seminar Slovak language and literature I Philology
Seminar in Reading Modern Slovak Literary Texts Slovak language and literature I Philology
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
2
V.4.b - Diploma (second degree)
4
V.4.c - Dissertation (third degree)
1
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.a - Bachelor's (first degree)
18
V.4.b - Diploma (second degree)
63
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Seminar of Literary Criticism Slovak language and literature II Philology
Seminar of Literary Criticism Slovak language and literature II Teacher Training and Education Science
Seminar in Reading the 20th Century Slovak Literary Texts Slovak language and literature I Philology
Seminar in Reading the 20th Century Slovak Literary Texts Slovak language and literature I Teacher Training and Education Science
Seminar in Reading Modern Slovak Literary Texts Slovak language and literature I Teacher Training and Education Science
Bachelor thesis seminar Slovak language and literature I Teacher Training and Education Science
Seminar in poetics and interpretation Slovak language and literature III Philology

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
168
VI.1.b - Over the last six years
45
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
2
VI.1.b - Over the last six years
2
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
125
VI.1.b - Over the last six years
58
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.a - Overall
12
VI.1.b - Over the last six years
9
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
9
VI.1.b - Over the last six years
7
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1

AAB02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : On, Pišťanek. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - 271 s. - (Hľadanie súčasnosti) Lit.: 118 zázn. ISBN 978-80-8119-125-1

2

AAB01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Násmešné rozmlúvanie : o štyroch knihách, ktoré sa zjavili v dejinách slovenskej literatúry. - 1. vyd. - Levice : LCA, 1996. - 124 s. - (Mimo ; Zv. 2) ISBN 80-967516-5-4

3

AEC02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Proza molodych In: Slovackaja literatura : 20 vek. Časť 2. - Moskva : MGU im. Lomonosova, 2003. - S. 453-457. - ISBN 5-211-04872-5

4

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. - (Edícia Váhy) ISBN 978-80-7149-999-2

5

BAB01 Darovec, Peter [UKOFISL] (50%) - Barborík, Vladimír (50%): Mladá tvorba 1956-1970-1996 : časopis po čase. - Levice : LCA, 1996. - 87 s. - (Mimo ; Zv. 3) ISBN 80-967516-7-0

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1

AAB02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : On, Pišťanek. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - 271 s. - (Hľadanie súčasnosti) Lit.: 118 zázn. ISBN 978-80-8119-125-1

2

ADN01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Človek pred aj za literatúrou : (v koncepcii Vladimíra Petríka) In: Slovenská literatúra. - Roč. 66, č. 3 (2019), s. 172-179. - ISSN (print) 0037-6973  


3

AEC01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Viditeľná a neviditeľná revolúcia v literatúre In: Listo-padové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021. - S. 179-191. - ISBN 978-80-7658-019-0

4

V2 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. : interpretačné a intermediálne výzvy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-555-2868-7. - Prešov : Filozofická fakulta, 2021. - S. 74-85

5

AED02 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Nežná revolúcia a drsná realita v románe Petra Pišťanka Rivers of Babylon In: Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 47. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 168-184. - ISBN 978-80-223-4566-8

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o1] 2020 Sabatos, Ch.: Czechoslovak "normalisation" in the fiction of Vilenica prize laureates. In: Slavica Tergestina, Vol. 24, 2020, s. 230-248 - ESCI

2

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o2] 2020 Mravcová, V.: The category of sensibility and its catalogue of themes and motifs in Pavel Vilikovsky's debut book Sentimental education in March. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 3, 2020, s. 249-269 - ESCI ; SCOPUS

3

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o2] 2017 Horváth, T.: Vilikovsky's Search for the reality : photography and a bitter taste of the real. In: Slovenská literatúra, roč. 64, č. 1, 2017, s. 42 - ESCI

4

BAB04 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Pavel Vilikovský alebo Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 192 s. [o3] 2017 Knjažkova, V. S.: Poisk identičnosti v tvorčestve slovackogo pisatelja P. Vilikovskogo. In: Filologičeskije nauki, voprosy teoriji i praktiki, roč. 69, č. 3, 2017, S. 31-34

5

BEF01 Darovec, Peter [UKOFISL] (100%) : Peter Pišťanek a budovateľský román : alebo tradícia neumiera. - (Knižná edícia časopisu Fragment) In: Fórum literárnej kritiky 2. - Bratislava : F.R. & G., 1994. - S. 17-30. - ISBN 80-85508-24-9 [o2] 2018 Taranenková, I.: Rivers of Babylon - postmoderný Bildungsroman, román konca dejín = Rivers of Babylon - a postmodern bildungsroman, the end of history novel. In: Slovenská literatúra, roč. 65, č. 3, 2018, s. 183-197 - ESCI ; SCOPUS


VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1

VEGA 1/0315/21 Poetics of 18-20th century Slovak prose 2 (investigator), 2021-2024

2

VEGA 1/0647/17 Poetics of 18-20th century Slovak prose (investigator), 2017-2019

3

Mastný muž. Project and book anthology of Slovak contemporary short stories. (creative idea and art participation) 2023

4

We Didn't Believe - a feature-length documentary (theme and screenplay) 2019

5

Literárny kvocient. Discussion format dedicated to the critical reflection of contemporary Slovak literature (dramaturgy, leading the discussion). 58 sessions. 2018 - present.

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Member of the Advisory Committee of the Minister of Culture for Literature " Ministry of Culture of the SR 2002 - 2006
Art Support Fund Commission - Research and Reflection (literature) Art Support Fund SR 2016 - until now
Art Support Fund Commission - Interdisciplinary Commission Art Support Fund SR 2016 - until now
Editor-in-chief of the literary magazine Revue aktualne kultúry Art and Research Foundation, Amsterdam 1996 - 2000
Chairman of the Ján Johanides Prize Jury Literary information Center 2018

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
University of Warwick Warwick, United Kingdom 1994 - 1995 Erasmus
University of Ostrava Ostrava, Czech Republic 1993 - 1994 external lecturer

IX. - Other relevant facts

Date of last update
2023-10-09