Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (TUT1)
(Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
40. vedy o športe
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
Študijný odbor:
38. učiteľstvo a pedagogické vedy
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FTVŠ.KŠK/1PP005/23  Biológia človeka I - V. Bielik, Ľ. Oreská, S. Ugrayová 1/Z    1P + 2S     H   5        
 FTVŠ.KA/1PP017/23  Kondičné základy v športe - A. Novosád, R. Hadža, J. Cholp, M. Vaváček 1/Z    1C     H   2        
 FTVŠ.KH/1PP024/23  Pohybové hry - G. Argaj, K. Kováč, M. Matušica 1/Z    2C     H   2        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP027/23  Psychológia pre učiteľov 1 - T. Gregor, A. Kaplánová, M. Gellen, V. Trulíková 1/Z    2P + 2S     H   4   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP032/23  Sociológia športu - M. Bábela, G. Kotyrová Štefániková 1/Z    1P     H   2        
 FTVŠ.KG/1PP050/23  Základná a kondičná gymnastika - J. Kalčoková, A. Krnáčová, O. Kyselovičová, Ľ. Rupčík, D. Korpová, A. Chlapcová 1/Z    2C     H   2        
 FTVŠ.KA/1PP051/23  Základy atletických lokomócií - A. Lednický, A. Novosád, L. Doležajová, P. Mitašík 1/Z    2C     H   2        
 FTVŠ.KG/1PP055/23  Základy odbornej terminológie - O. Kyselovičová 1/Z    1P     H   2        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP028/23  Psychológia pre učiteľov 2 - T. Gregor, A. Kaplánová, M. Gellen, D. Červenka 1/L    2P + 2S     H   4   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP002/23  Anglický jazyk - M. Mancovič 1/L    2S     H   3        
 FTVŠ.KŠK/1PP007/23  Biomechanika - P. Schickhofer, L. Duchoslav 1, 2/L    1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠK/1PP010/23  Funkčná anatómia pohybového systému a somatometria - E. Musilová 1/L    1P + 1S     H   4        
 FTVŠ.KA/1PP003/23  Atletika - T. Bujnová, P. Mitašík, L. Doležajová, M. Hardoň 1/L    2C     H   3        
 FTVŠ.KG/1PP018/23  Koordinačné základy v športe - I. Číž, J. Kalčoková, A. Krnáčová, Ľ. Rupčík 1/L    1C     H   2        
 FTVŠ.KŠPP/1PP045/23  Turistika a ochrana prírody - M. Belás, Ľ. Benčuriková, L. Chovanec, P. Petrovič, E. Procházková, M. Šmída, F. Seman 1/L    5K     H   2        
 FTVŠ.KŠK/1PP009/23  Digitálne technológie vo vzdelávaní - P. Schickhofer, L. Duchoslav, M. Bábela 2/Z    1P + 2S     H   3   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP021/23  Pedagogická komunikácia - M. Luptáková, J. Peráčková, Ľ. Zbončák 2/Z    1P + 1S     H   2        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP043/23  Teoretické základy výchovy - T. Balga, M. Luptáková, Ľ. Zbončák, G. Luptáková, H. Holičková 2/Z    1P + 1S     H   2        
 FTVŠ.KŠK/1PP006/23  Biológia človeka II - V. Bielik, Ľ. Oreská, L. Nechalová 2/Z    1C + 2P     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1PP011/23  Funkčné poruchy pohybového systému - V. Oliva, S. Kraček 2/Z    1P + 1S     H   4        
 FTVŠ.KŠK/1PP057/23  Základy prvej pomoci - G. Buzgó 2/Z    1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP056/23  Základy podnikania - B. Antala, L. Duchoslav, M. Bábela, T. Balga 2/Z    1S     H   2        
 FTVŠ.KŠPP/1PP053/23  Základy lokomócií vo vode - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, Ľ. Kalečík 2/Z    2C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/1PP042/23  Technika zjazdového lyžovania - M. Belás, Ľ. Benčuriková, A. Blahutová, L. Chovanec, E. Procházková, M. Šmída 2/Z    5K     H   2        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP048/23  Všeobecná didaktika - B. Antala, T. Balga, M. Luptáková, G. Luptáková 2/L    2P + 1S     H   3   P      
 FTVŠ/1PP016/23  Hospitačná pedagogická prax z trénerstva - A. Lednický, A. Novosád, M. Vavák, I. Číž, M. Chren, J. Kalčoková, A. Krnáčová, O. Kyselovičová, P. Olej, Ľ. Rupčík, M. Štefanovský, G. Argaj, M. Holienka, M. Mikulič, P. Peráček, S. Priklerová, V. Přidal, Ľ. Tománek, I. Tóth, T. Balga, S. Kraček, G. Buzgó, V. Oliva, M. Belás, Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, P. Petrovič, M. Putala, M. Šmída, Ľ. Zbončák, L. Doležajová 2/L    2C     H   2        
 FTVŠ.KŠK/1PP013/23  Fyziológia telesných cvičení - V. Bielik, M. Sedliak, Ľ. Žiška Böhmerová, Ľ. Oreská 2/L    2C + 1P     H   5   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP049/23  Všeobecné základy didaktiky primárnej edukácie - M. Luptáková, J. Peráčková, T. Balga, H. Holičková 2/Z    1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP049/23  Všeobecné základy didaktiky primárnej edukácie - T. Balga, M. Luptáková, J. Peráčková, H. Holičková 2/L    1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KA/1PP038/23  Športová metrológia - I. Cihová, J. Smoliga, M. Králik 2/L    2S     H   3        
 FTVŠ.KH/1PP004/23  Basketbal - Ľ. Tománek, M. Hrebičík, Š. Suja, A. Korfanta 2/L    2C     H   2        
 FTVŠ.KH/1PP012/23  Futbal - M. Mikulič, P. Peráček 2/L    2C     H   2        
 FTVŠ.KŠPP/1PP023/23  Plávanie a záchrana topiaceho - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, Ľ. Kalečík 2/L    2C     H   3        
 FTVŠ.KG/1PP036/23  Športová gymnastika - A. Krnáčová, P. Olej, Ľ. Rupčík, D. Korpová 2/L    2C + 1P     H   3        
 FTVŠ/1PP030/23  Seminár k bakalárskej práci 1 - M. Sedliak, E. Zemková, B. Antala, S. Kraček, K. Rafael, J. Peráčková, D. Augustovičová, I. Cihová, O. Kyselovičová, M. Štefanovský, M. Mikulič, P. Peráček, Ľ. Tománek, I. Tóth, M. Belás, Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, G. Buzgó, V. Oliva 3/Z    2S     H   2   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP022/23  Pedagogická prax 1 (telesná výchova) - B. Antala, T. Balga, S. Kraček, M. Luptáková, J. Peráčková 3/Z    5K     H   1        
 FTVŠ/1PP026/23  Priebežná pedagogická prax z trénerstva - I. Tóth, P. Peráček, S. Priklerová, V. Přidal, Ľ. Tománek, E. Laczo, A. Lednický, A. Novosád, M. Vavák, I. Číž, M. Chren, J. Kalčoková, P. Olej, Ľ. Rupčík, M. Štefanovský, T. Balga, S. Kraček, L. Duchoslav, G. Buzgó, P. Schickhofer, M. Belás, Ľ. Benčuriková, A. Blahutová, Ľ. Grznár, J. Labudová, P. Petrovič, M. Putala, M. Šmída, M. Holienka, E. Koseková, Ľ. Zbončák, L. Doležajová, D. Augustovičová, G. Luptáková 3/Z    2C     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP008/23  Didaktika inkluzívneho telovýchovného procesu - B. Antala, T. Balga, M. Luptáková, J. Peráčková, S. Kraček 3/Z    1P + 1S     H   3   P      
 FTVŠ.KŠK/1PP029/23  Regenerácia v športe - V. Bielik, G. Buzgó, V. Oliva 3/Z    1C + 1P     H   4        
 FTVŠ.KA/1PP044/23  Teória a didaktika športu - E. Laczo, E. Zemková, M. Vavák 3/Z    1P + 1S     H   5   P      
 FTVŠ.KA/1PP054/23  Základy metodológie výskumu - I. Cihová 3/Z    1P + 1S     H   4        
 FTVŠ.KŠK/1PP058/23  Základy výživy - M. Sedliak, Ľ. Žiška Böhmerová, Ľ. Oreská 3/Z    1P     H   3        
 FTVŠ.KH/1PP014/23  Hádzaná - S. Priklerová 3/Z    2C     H   2        
 FTVŠ.KH/1PP046/23  Volejbal - V. Přidal, E. Koseková 3/Z    2C     H   2        
 FTVŠ/1PP031/23  Seminár k bakalárskej práci 2 - M. Sedliak, E. Zemková, B. Antala, S. Kraček, K. Rafael, J. Peráčková, D. Augustovičová, I. Cihová, O. Kyselovičová, M. Štefanovský, M. Mikulič, P. Peráček, Ľ. Tománek, I. Tóth, M. Belás, Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, G. Buzgó, M. Holienka, V. Oliva 3/L    2S     H   2   P      
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP033/23  Školský manažment - B. Antala, G. Kotyrová Štefániková, F. Seman, S. Kraček 3/L    1P     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP034/23  Šport a právo - G. Kotyrová Štefániková, Ž. Surmajová 3/L    1P     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP035/23  Šport zdravotne znevýhodnených - S. Kraček, D. Augustovičová 3/L    1P     H   2       !  
 FTVŠ.KG/1PP036/23  Športová gymnastika - A. Krnáčová, P. Olej, Ľ. Rupčík, D. Korpová 3/Z    2C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP028/23  Psychológia pre učiteľov 2 - T. Gregor, A. Kaplánová, M. Gellen, D. Červenka 3/Z    2P + 2S     H   4        
 FTVŠ.KA/1PP044/23  Teória a didaktika športu - E. Laczo, E. Zemková, M. Vavák 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1PP044/23  Teória a didaktika športu - E. Laczo, E. Zemková, M. Vavák 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PP049/23  Všeobecné základy didaktiky primárnej edukácie - M. Luptáková, J. Peráčková, T. Balga, H. Holičková   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/1PP053/23  Základy lokomócií vo vode - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, Ľ. Kalečík   2C + 1P     H   3        

Blok - ŠŠ - Športové špecialiizácie min. 30 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FTVŠ.KA/1SSATL-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - atletika - M. Vavák 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - kondičný tréner - H. Horníková, F. Lörinczi 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - športový aerobik - O. Kyselovičová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAKR-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - akrobatický rokenrol - M. Chren, P. Olej 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - džudo - M. Štefanovský, D. Augustovičová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - karate - M. Štefanovský, D. Augustovičová, Z. Kováčiková, K. Vanderková 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - športová gymnastika - A. Krnáčová, O. Kyselovičová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - zápasenie - M. Štefanovský, A. Strzelczyk 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/11SSGO-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - golf - J. Keher 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - basketbal - Ľ. Tománek 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - futbal - M. Mikulič 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSHA-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - hádzaná - S. Priklerová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - ľadový hokej - I. Tóth 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - tenis - J. Nemček 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - volejbal - V. Přidal 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - bežecké lyžovanie - P. Petrovič, M. Belás 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - cyklistika - M. Belás 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - kanoistika - M. Šmída, M. Vajda 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - športové plávanie - Ľ. Benčuriková, J. Labudová, Ľ. Grznár, M. Putala, Ľ. Kalečík 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - synchronizované plávanie - Ľ. Benčuriková, J. Labudová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - športová streľba - P. Petrovič, M. Belás 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - šport pre všetkých - M. Bábela, K. Rafael, M. Luptáková, O. Kyselovičová, Ľ. Zbončák 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - triatlon - M. Belás, M. Putala, F. Lörinczi 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - vodné pólo - Ľ. Benčuriková, J. Labudová, M. Belás, Ľ. Kalečík 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZL-001/22  Teória a didaktika športovej špecializácie I - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 1/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSATL-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - atletika - M. Vavák 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - kondičný tréner - A. Novosád, F. Lörinczi, L. Lendvorský 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - športový aerobik - O. Kyselovičová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAKR-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - akrobatický rokenrol - M. Chren, P. Olej 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - džudo - M. Štefanovský 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - karate - M. Štefanovský, Z. Kováčiková, K. Vanderková, D. Augustovičová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - športová gymnastika - A. Krnáčová, O. Kyselovičová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - zápasenie - M. Štefanovský, A. Strzelczyk 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - basketbal - Ľ. Tománek 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - futbal - M. Holienka, M. Mikulič, P. Peráček 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSGO-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - golf - FTVŠ.KH 1/L    1P + 1S     H   5       !  
 FTVŠ.KH/1SSHA-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - hádzaná - S. Priklerová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - ľadový hokej - I. Tóth 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - tenis - J. Nemček 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - volejbal - E. Koseková, V. Přidal 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - bežecké lyžovanie - P. Petrovič 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - cyklistika - M. Belás 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - kanoistika - M. Šmída, M. Vajda 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - športové plávanie - Ľ. Benčuriková, J. Labudová, Y. Macejková, Ľ. Kalečík 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - synchronizované plávanie - Ľ. Benčuriková, J. Labudová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - športová streľba - P. Petrovič 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - šport pre všetkých - I. Číž, J. Kalčoková, O. Kyselovičová, S. Kraček, E. Zemková   1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - triatlon - M. Belás, M. Putala, Y. Macejková 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - vodné pólo - Ľ. Benčuriková, J. Labudová, D. Holas, Y. Macejková 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZJ-002/22  Teória a didaktika športovej špecializácie II - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 1/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSATL-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - atletika - M. Vavák 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - kondičný tréner - M. Chren, A. Krnáčová, Ľ. Rupčík, P. Olej, M. Štefanovský, A. Chlapcová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - športový aerobik - A. Krnáčová, O. Kyselovičová, Ľ. Rupčík 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - šport pre všetkých - E. Zemková, M. Belás, Ľ. Grznár, J. Labudová, E. Procházková, S. Kraček 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAKR-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - akrobatický rokenrol - M. Chren, P. Olej 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - džudo - M. Štefanovský, D. Augustovičová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - karate - M. Štefanovský, K. Vanderková, D. Augustovičová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - športová gymnastika - A. Krnáčová, O. Kyselovičová, Ľ. Rupčík 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - zápasenie - M. Štefanovský, A. Strzelczyk 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - basketbal - Ľ. Tománek 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - futbal - P. Peráček 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSGO-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - golf - J. Keher 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSHA-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - hádzaná - S. Priklerová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - ľadový hokej - I. Tóth 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - tenis - J. Nemček 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - volejbal - V. Přidal 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - bežecké lyžovanie - P. Petrovič, M. Belás 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - cyklistika - M. Belás 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - kanoistika - M. Šmída, M. Vajda 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - športové plávanie - Ľ. Grznár, M. Putala, Y. Macejková 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - synchronizované plávanie - J. Labudová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - športová streľba - P. Petrovič, M. Belás 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - šport pre všetkých - E. Zemková, M. Belás, Ľ. Grznár, J. Labudová, E. Procházková, S. Kraček 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - triatlon - M. Belás, M. Putala 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - vodné pólo - D. Holas, M. Belás, Ľ. Benčuriková 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZL-003/22  Teória a didaktika športovej špecializácie III - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 2/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSATL-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - atletika - M. Vavák 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - kondičný tréner - A. Novosád, M. Králik 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - športový aerobik - O. Kyselovičová 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAKR-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - akrobatický rokenrol - P. Olej 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - džudo - M. Štefanovský 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - karate - D. Augustovičová, M. Štefanovský, K. Vanderková 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - športová gymnastika - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - zápasenie - M. Štefanovský, A. Strzelczyk 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - basketbal - Ľ. Tománek 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - futbal - M. Holienka, P. Peráček 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSGO-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - golf - FTVŠ.KH 2/L    1P + 1S     H   5       !  
 FTVŠ.KH/1SSHA-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - hádzaná - S. Priklerová 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - ľadový hokej - I. Tóth 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - tenis - J. Nemček 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - volejbal - V. Přidal 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - bežecké lyžovanie - P. Petrovič 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - cyklistika - M. Belás 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - kanoistika - M. Šmída, M. Vajda 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - športové plávanie - Ľ. Grznár, M. Putala, Y. Macejková 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - synchronizované plávanie - J. Labudová 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - športová streľba - P. Petrovič 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - šport pre všetkých - M. Sedliak, A. Penesová 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - triatlon - M. Belás, M. Putala 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - vodné pólo - D. Holas, Ľ. Benčuriková 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZL-004/22  Teória a didaktika športovej špecializácie IV - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 2/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSATL-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - atletika - E. Laczo 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - kondičný tréner - A. Novosád 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - športový aerobik - A. Krnáčová, O. Kyselovičová, A. Lamošová, Ľ. Rupčík 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAKR-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - akrobatický rokenrol - M. Chren, P. Olej 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - džudo - M. Štefanovský, D. Augustovičová 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - karate - M. Štefanovský, D. Augustovičová, K. Vanderková 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - športová gymnastika - A. Krnáčová, O. Kyselovičová, Ľ. Rupčík 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/1SSSPV-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - šport pre všetkých - V. Oliva, S. Kraček 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - zápasenie - M. Štefanovský 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - basketbal - Ľ. Tománek 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - futbal - M. Holienka, P. Peráček 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSGO-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - golf - J. Keher 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSHA-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - hádzaná - S. Priklerová 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - ľadový hokej - I. Tóth 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - tenis - J. Nemček 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - volejbal - V. Přidal 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - bežecké lyžovanie - P. Petrovič, M. Belás 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - cyklistika - M. Belás 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - kanostika - M. Šmída, M. Vajda 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - športové plávanie - Ľ. Grznár, M. Putala 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - synchronizované plávanie - J. Labudová, O. Kyselovičová 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - športová streľba - P. Petrovič, M. Belás 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - triatlon - M. Belás, M. Putala 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - vodné pólo - D. Holas, M. Belás, Ľ. Benčuriková 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZL-005/22  Teória a didaktika športovej špecializácie V - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 3/Z    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSATL-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - atletika - E. Laczo 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KA/1SSKT-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - kondičný tréner - T. Bujnová 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSAE-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - športový aerobik - O. Kyselovičová 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSIDO-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSJU-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - džudo - M. Štefanovský 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKA-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - karate - D. Augustovičová, K. Vanderková 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKAR-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - akrobatický rokenrol - M. Chren, P. Olej 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSKFS-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - kulturistika, fitnes a silový trojboj - I. Číž 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSLT-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - ľudový tanec - M. Chren, P. Olej 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSSG-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - športová gymnastika - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSTS-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - tanečný šport - M. Chren, P. Olej 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KG/1SSZA-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - zápasenie - M. Štefanovský, A. Strzelczyk 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSBA-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - basketbal - Ľ. Tománek 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSFU-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - futbal - M. Holienka, P. Peráček 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSGO-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - golf - FTVŠ.KH 3/L    1P + 1S     H   5       !  
 FTVŠ.KH/1SSHA-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - hádzaná - S. Priklerová 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSLH-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - ľadový hokej - I. Tóth 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSTE-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - tenis - J. Nemček 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KH/1SSVO-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - volejbal - V. Přidal 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSBL-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - bežecké lyžovanie - P. Petrovič 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSCY-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - cyklistika - M. Belás 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSKA-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - kanoistika - M. Šmída, M. Vajda 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSPL-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - športové plávanie - Ľ. Grznár, M. Putala 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSSP-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - synchronizované plávanie - J. Labudová 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTR-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - športová streľba - P. Petrovič 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSTRI-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - triatlon - M. Belás, M. Putala 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSVP-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - vodné pólo - D. Holas, Ľ. Benčuriková 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠPP/1SSZL-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - zjazdové lyžovanie - A. Blahutová 3/L    1P + 1S     H   5        
 FTVŠ.KŠK/11SPV-006/22  Teória a didaktika športovej špecializácie VI - šport pre všetkých - V. Oliva, S. Kraček, D. Nemček 3/L    1P + 1S     H   5        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP1
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP101/23  Animácia pohybovej rekreácie - M. Bábela, S. Kraček   2S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP101/22  Animácia pohybovej rekreácie - M. Bábela, S. Kraček, Ľ. Zbončák, T. Balga   2S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP102/23  Rétorika a komunikácia - J. Peráčková   2S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP102/23  Rétorika a komunikácia - J. Peráčková   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP103/23  Sociálno-právna ochrana detí a mládeže - G. Kotyrová Štefániková, T. Balga   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP103/23  Sociálno-právna ochrana detí a mládeže - G. Kotyrová Štefániková, T. Balga   1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP104/23  Sociológia výchovy - M. Bábela   2S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP104/23  Sociológia výchovy - M. Bábela   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP105/23  Zdravotná a integrovaná telesná výchova - S. Kraček   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP105/23  Zdravotná a integrovaná telesná výchova - S. Kraček   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP106/23  Pedagogika voľného času - M. Luptáková   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP106/23  Pedagogika voľného času - M. Luptáková   1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/1PVP049/23  Všeobecné základy didaktiky primárnej edukácie - T. Balga, M. Luptáková, J. Peráčková, H. Holičková   1P + 1S     H   3        
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 FTVŠ.KA/VP001/22  Rozhodovanie v atletike - L. Doležajová, I. Cihová   2S     H   3        
 FTVŠ.KG/VP007/22  Akrobatický rokenrol - P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP008/22  Didaktika aeróbnych pohybových aktivít - J. Kalčoková, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP009/22  Džudo - M. Štefanovský   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP010/22  Gymnastická a tanečná príprava detí - A. Krnáčová, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP011/22  Karate - M. Štefanovský, D. Augustovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP012/22  Latinskoamaerické tance - M. Chren, P. Olej   2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP013/22  Pohybové aktivity pre zdravie a výkon - J. Kalčoková, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP014/22  Pomôcky využívané na tréningu v posilňovni - I. Číž   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KG/VP015/22  Štandardné tance - M. Chren, P. Olej   2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP016/22  Tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP017/22  Technika a didaktika cvičebných tvarov v gymnastických a tanečných športoch - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP018/22  Technika a didaktika cvičebných tvarov v športovej gymnastike - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP020/22  Základy akrobatického rokenrolu - P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP021/22  Základy tvorby choreografie - A. Krnáčová, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KH/VP045/22  Didaktická prax z basketbalu II - Ľ. Tománek   2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP050/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale I - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4       !  
 FTVŠ.KH/VP051/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale II - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4       !  
 FTVŠ.KH/VP052/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale III - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4       !  
 FTVŠ.KH/VP053/22  Rozhodovanie v ľadovom hokeji - I. Tóth   1P + 1S     H   3        
 FTVŠ.KH/VP058/22  Základy športovej špecializácie I - basketbal - P. Ivanovič, Ľ. Tománek   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KH/VP059/22  Základy športovej špecializácie II - basketbal - P. Ivanovič, Ľ. Tománek   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP004/22  Pohybové programy pre predškolský vek - J. Peráčková   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP005/22  Základy psychomotoriky - M. Luptáková   1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP006/22  Zumba - M. Luptáková   1C     H   2       !  
 FTVŠ.KŠK/VP003/22  Vzpieranie - G. Buzgó   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP022/22  Aquafitnes - J. Labudová, E. Procházková   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP023/22  Bežecké lyžovanie - M. Šmída, P. Petrovič, M. Belás   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP026/22  Kondičné plávanie - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP027/22  Lezenie na umelej stene - E. Procházková, L. Chovanec   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP028/22  Lyžiarska turistika - M. Belás   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP030/22  Plávanie pre rôzne skupiny populácie - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, M. Luptáková   1C + 1P     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP031/22  Potápanie - J. Labudová, Ľ. Grznár   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP034/22  Snoubording I - M. Belás, M. Pach, M. Šmída   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP035/22  Snoubording II - M. Belás, M. Pach, M. Šmída   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP037/22  Technika plaveckých spôsobov - Ľ. Grznár, Ľ. Benčuriková, J. Labudová, M. Putala   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP042/22  Záchrana topiaceho - Ľ. Grznár, M. Putala, G. Buzgó, J. Labudová   2S     H   3        
 FTVŠ.KA/VP001/22  Rozhodovanie v atletike - L. Doležajová, I. Cihová   2S     H   3        
 FTVŠ.KG/VP007/22  Akrobatický rokenrol - P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP008/22  Didaktika aeróbnych pohybových aktivít - J. Kalčoková, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP009/22  Džudo - M. Štefanovský   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP010/22  Gymnastická a tanečná príprava detí - A. Krnáčová, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP011/22  Karate - M. Štefanovský, D. Augustovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP012/22  Latinskoamaerické tance - M. Chren, P. Olej   2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP013/22  Pohybové aktivity pre zdravie a výkon - J. Kalčoková, O. Kyselovičová   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP014/22  Pomôcky využívané na tréningu v posilňovni - I. Číž   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KG/VP015/22  Štandardné tance - M. Chren, P. Olej   2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP016/22  Tanečné disciplíny IDO - M. Chren, P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP017/22  Technika a didaktika cvičebných tvarov v gymnastických a tanečných športoch - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP018/22  Technika a didaktika cvičebných tvarov v športovej gymnastike - A. Krnáčová, Ľ. Rupčík   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP020/22  Základy akrobatického rokenrolu - P. Olej   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KG/VP021/22  Základy tvorby choreografie - A. Krnáčová, O. Kyselovičová   2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP045/22  Didaktická prax z basketbalu II - Ľ. Tománek   2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP049/22  Plážový futbal - M. Mikulič   2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP050/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale I - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4        
 FTVŠ.KH/VP051/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale II - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4        
 FTVŠ.KH/VP052/22  Príprava a vedenie družstva v basketbale III - Ľ. Tománek, G. Argaj   2C     H   4        
 FTVŠ.KH/VP053/22  Rozhodovanie v ľadovom hokeji - I. Tóth   1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KH/VP058/22  Základy športovej špecializácie I - basketbal - P. Ivanovič, Ľ. Tománek   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KH/VP059/22  Základy športovej špecializácie II - basketbal - P. Ivanovič, Ľ. Tománek   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP004/22  Pohybové programy pre predškolský vek - J. Peráčková   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP005/22  Základy psychomotoriky - M. Luptáková   1P + 1S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠEŠH/VP006/22  Zumba - M. Luptáková   1C     H   2       !  
 FTVŠ.KŠK/VP002/22  Veslovanie - P. Schickhofer   2C     H   3       !  
 FTVŠ.KŠK/VP003/22  Vzpieranie - G. Buzgó   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP022/22  Aquafitnes - J. Labudová, E. Procházková   1C + 1P     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP024/22  Horská cyklistika - M. Belás   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP025/22  Kondičná cyklistika - M. Belás, L. Chovanec, M. Šmída   3I     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP026/22  Kondičné plávanie - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP027/22  Lezenie na umelej stene - E. Procházková, L. Chovanec   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP029/22  Paddleboarding - M. Šmída   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP030/22  Plávanie pre rôzne skupiny populácie - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová, M. Putala, M. Luptáková   1C + 1P     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP031/22  Potápanie - J. Labudová, Ľ. Grznár   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP033/22  Skalné lezenie - L. Chovanec, E. Procházková   3I     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP036/22  Synchronizované plávanie - J. Labudová   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP037/22  Technika plaveckých spôsobov - Ľ. Grznár, Ľ. Benčuriková, J. Labudová, M. Putala   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP038/22  Vodná turistika - P. Petrovič   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP039/22  Vysokohorská turistika a pohyb na zaistených cestách - L. Chovanec, E. Procházková   3I     H   3       !  
 FTVŠ.KŠPP/VP040/22  Windsurfing I - M. Belás, M. Pach, M. Šmída   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP041/22  Windsurfing II - M. Belás, M. Pach, M. Šmída   3I     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/VP042/22  Záchrana topiaceho - Ľ. Grznár, M. Putala, G. Buzgó, J. Labudová   2S     H   3       !  
 FTVŠ.KH/VP12/22  Frisbee - G. Argaj   2C     H   3        
 FTVŠ.KŠEŠH/VP068/22  Medzinárodné aspekty školskej telesnej výchovy a školského športu - B. Antala, T. Balga   2S     H   3        
 FTVŠ.KH/VP12/22  Frisbee - G. Argaj 1, 2, 3/L    2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP077/22  Plážový volejbal - E. Koseková 1, 2, 3/L    2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP022/23  Taekwondo - M. Štefanovský, P. Zagyi 1, 2, 3/Z    2C     H   3        
 FTVŠ.KG/VP022/23  Taekwondo - M. Štefanovský, P. Zagyi 1, 2, 3/L    2C     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-120/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie I - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/Z    2C     H   4       !  
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-130/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie II - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/Z    2C     H   4       !  
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-140/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie III - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/Z    2C     H   4       !  
 FTVŠ.KG/VP019/22  Technika cvičení v posilňovni - I. Číž   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KG/VP019/22  Technika cvičení v posilňovni - I. Číž   1C + 1P     H   3        
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-120/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie I - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/L    2C     H   4        
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-130/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie II - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/Z    2C     H   4       !  
 FTVŠ.KŠPP/S-VP-140/09  Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži - plávanie III - Ľ. Benčuriková, Ľ. Grznár, J. Labudová 1, 2, 3/L    2C     H   4        
 FTVŠ/1-ŠVOČc-2/09  ŠVOUČ II - celoštátne kolo - L. Chovanec 1, 2, 3/L        H   6        
 FTVŠ/1-ŠVOČf-1/09  ŠVOUČ I - fakultné kolo - L. Chovanec 1, 2, 3/L        H   3        
 FTVŠ.KH/VP202/23  Florbal - I. Tóth   2C     H   3        
 FTVŠ.KH/VP202/23  Florbal - I. Tóth   2C     H   3        
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - OBP - OBP
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FTVŠ/1ŠS-OBP/23  Obhajoba bakalárskej práce   OB   8        

Blok - 1ŠS - Predmety štátnej skúšky (športová špecializácia) min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FTVŠ/1-03SS-101/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - aquafitnes   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-102/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - atletika   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-105/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - basketbal   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-106/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - bežecké lyžovanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-107/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - biatlon   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-108/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - cyklistika   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-109/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - džudo   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-110/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - futbal   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-112/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - golf   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-113/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - hádzaná   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-115/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - kanoistika   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-116/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - karate   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-117/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - ľadový hokej   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-118/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - moderná gymnastika   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-119/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - snoubording   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-120/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - synchronizované plávanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-121/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - športová gymnastika   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-122/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - športová streľba   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-123/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - športové plávanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-124/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - športové potápanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-125/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - športový aerobik   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-126/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - ľudový tanec   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-127/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - tanečné disciplíny IDO   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-128/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - tanečný šport   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-129/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - tenis   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-130/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - triatlon   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-131/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - veslovanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-132/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - vodné pólo   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-134/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - vzpieranie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-135/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - zápasenie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-136/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - zjazdové lyžovanie   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-138/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - kulturistika, fitnes a silový trojboj   SS   3        
 FTVŠ/1-03TRSS-100/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - akrobatický rock and roll   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-137/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - kondičný tréner   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-139/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - šport pre všetkých   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-133/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - volejbal   SS   3        
 FTVŠ/1-03SS-133/22  Teória a didaktika športovej špecializácie - volejbal   SS   3        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: C - cvičenie, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, M - praktikum, Su - sústredenie, P - prednáška, S - seminár, T - práce v teréne, X - prax, Z - stáž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát