Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Ústavné právo (dUSPx17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - M. Mamojka, M. Giba
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Mamojka, M. Giba
1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4   P      
 PraF.KUP/dUSPx17-865/16  Vybrané otázky slovenského ústavného práva - M. Hodás
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Hodás
1/Z    6sP     P/Z   4   P      
 PraF.KUP/dUSPx17-867/16  Ústavný systém Slovenskej republiky - aktuálne otázky fungovania - M. Giba
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Giba
1/L    6sP     P/Z   4   P      
 PraF.UCPK/PhDE-844/16/19  Rétorika odborného prednesu - S. Banková 2/Z    3P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KUP/dUSPx17-866/16  Príprava projektu dizertačnej práce z ústavného práva - T. Ľalík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: T. Ľalík
2/Z    120sD     P/Z   4   P      
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Števček, A. Démuth
2/Z    12sIK     PH   4   P      
 PraF.KTPFP/PhDE-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér 1/L    5sP + 5sS     PH   4        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhDE-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá 1/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.KUP/dUSPx17-872Z/16  Princípy ústavného práva - M. Domin 1/Z    6sP     P/Z   3        
 PraF.KUP/dUSPx17-869/16  Princípy európskeho ústavného práva - M. Giba 1/Z    4sP     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá 1/L    12sS     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    12sS     P/Z   3        
 PraF.KUP/dUSPx17-872L/17  Princípy ústavného práva - M. Domin 1/L    6sP     P/Z   3        
 PraF.UCPK/PhDE-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá 2/Z    12sS     PH   3        
 PraF.UCPK/PhDE-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    12sS     P/Z   3        
 PraF.KUP/dUSPx17-1/19  Ústavné systémy vybraných členských štátov Európskej únie - M. Domin
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Domin
2/Z    6sP     P/Z   3   P      
 PraF.KUP/dUSPx17-868/16  Orgány ochrany práva a ich úloha v právnom štáte - L. Trellová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Trellová
2/Z    4sP     P/Z   3   P      
 PraF.KUP/dUSPx17-870/16  Legislatívny proces v Európskej únii - M. Hodás 2/Z    4sP     P/Z   3        
 PraF.KUP/dUSPx17-871/16  Právo ľudských práv - T. Ľalík 2/Z    6sP     P/Z   3        
 PraF/PhDE-740/16  Základy a aplikácia právnického vzdelávania: metodika pedagogického procesu - L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/Z    14sP     PH   3   P      
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká časť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/Z        H   0        
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - PraF 1, 2, 3, 4/L        H   0        
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4        
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - PraF 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4        

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dUSP17-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru ústavné právo)   SS   20        
 PraF/dUSP17-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z ústavného práva a jej obhajoba   OB   30        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž