Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Právo (bPRV17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
min. 173 kreditov
Povinné predmety min. 139 kreditov

Blok - PP1 - PP - 1. ročník min. 54 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, Z. Klincová, L. Fotopulosová, A. Mišinová, P. Luprichová Cvengrošová, Š. Horony, A. Petrušek, E. Schwarcz, P. Horňák, P. Szabó, S. Meňhartová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: S. Ficová
1/Z    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KPDPK/bPRV17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - M. Lysý, O. Podolec, L. Martincová, A. Köszeghy, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/Z    2P     PH   2   P      
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, V. Vladár, R. Brtko, M. Mlkvý, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, J. Ivančík, J. Prnová, V. Dančiaková, V. Pétiová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nemec
1/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/bPRV17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, M. Šuška
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Kasinec
1/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KTPFP/bPRV17-1051/17  Právna a politická filozofia - T. Mészáros, N. Sabján, Ľ. Batka, A. Démuth, R. Kišoňová, O. Meteňkanyč
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
1/Z    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KUP/bPRV17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, F. Pažitný, S. Cibik, E. Tóth, D. Takács, Ľ. Cibulka
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Giba
1/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.UEV/bPRV17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin, M. Geško 1/Z    2P + 2S     P/Z   3        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, P. Dražová, Z. Gyurász 1/Z    1P + 2S     PH   3        
 PraF.KOP/bPRV17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, T. Čipková, M. Hamřik, Z. Klincová, V. Sedliak, K. Raková, A. Mišinová, L. Fotopulosová, A. Petrušek, Š. Horony, P. Luprichová Cvengrošová, Z. Mlkvá Illýová, E. Schwarcz, P. Horňák, P. Szabó
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: S. Ficová
1/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1063/17  Rímske právo 2 - M. Nemec, R. Brtko, V. Vladár, M. Gregor, V. Dančiaková, J. Prnová, M. Mlkvý, L. Hájek, J. Ivančík, V. Čunderlík Čerbová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nemec
1/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KSEP/bPRV17-1067/17  Správne právo hmotné - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, Z. Hamuľáková, A. Martvoň, J. Škrobák, M. Havelková, M. Radosa, M. Horvat, Š. Bleho, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič, T. Rulíšek, K. Slámková, V. Jakušová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Srebalová
1/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/bPRV17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, S. Majerová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Kasinec
1/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KUP/bPRV17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, F. Pažitný, S. Cibik, E. Tóth, Ľ. Cibulka, D. Takács
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Giba
1/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.UEP/bPRV17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková, L. Mokrá, A. Beleš, O. Hamuľák, S. Kiššová, A. Máčaj, M. Patakyová, M. Nosa
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
1/L    2P + 3S     P/Z   5   P      
 PraF.UEV/bPRV17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - D. Stanek, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin, K. Beličková, M. Geško 1/L    2P + 2S     P/Z   3        

Blok - PP2 - PP - 2. ročník min. 43 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, T. Hlinka
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Ľ. Čunderlík
2/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KOP/bPRV17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, M. Hamřik, Z. Klincová, Z. Mlkvá Illýová, A. Mišinová, T. Čipková, K. Raková, L. Fotopulosová, S. Meňhartová, Š. Horony
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/Z    2P + 2S     PH   4   P      
 PraF.KOP/bPRV17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Haršányová, M. Ivančo, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová, V. Jančárová, P. Balázs
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Števček
2/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KOP/bPRV17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Haršányová, M. Ivančo, Z. Klincová, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová, V. Jančárová, A. Petrušek, Š. Horony, B. Mozoľová, J. Štorcel
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: S. Ficová
2/L    2P + 2S     PH   4   P      
 PraF.KOP/bPRV17-1058/17  Rodinné právo - T. Čipková, L. Dufalová, V. Krippelová, M. Káčerík, A. Mišinová, Z. Klincová, L. Fotopulosová, P. Luprichová Cvengrošová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/L    1P + 2S     PH   2   P      
 PraF.KOPHP/bPRV17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková, S. Adamiková, R. Šťastová, F. Petrek, D. Pintérová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lukáčka
2/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KOPHP/bPRV17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková, R. Šťastová, D. Pintérová, F. Petrek, S. Adamiková, D. Zigo
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lukáčka
2/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KOPHP/bPRV17-1079/17  Hospodárske právo - J. Duračinská, J. Strémy, S. Adamiková, J. Danko, V. Halašová, Ľ. Luhový, M. Mamojka, J. Mikula, A. Mráz, F. Petrek, D. Pintérová, N. Turanovičová, P. Tóthová, P. Vargicová, Z. Zemanová, D. Zigo, B. Klučiarová, V. Kanderková, P. Šoltýsová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Patakyová
2/L    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Homola Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Faktor Pavlíková, N. Bezáková, B. Švedová, E. Ladiverová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Hamuľák
2/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Homola Nevická, P. Rak, S. Capíková, N. Bezáková, B. Švedová, M. Krippel, E. Ladiverová, B. Faktor Pavlíková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Hamuľák
2/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Matlák
2/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KSEP/bPRV17-1068/17  Správne právo procesné - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, M. Havelková, M. Michalovič, M. Pavlovič, Ľ. Máčaj, L. Grešová, V. Jakušová, M. Radosa, K. Slámková, Š. Bleho
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Srebalová
2/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      

Blok - PP3 - PP - 3. ročník min. 42 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1081/17  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, T. Hlinka, M. Katkovčin, J. Mazúr
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Ľ. Čunderlík
3/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková, D. Homola Nevická, B. Faktor Pavlíková, P. Rak, N. Bezáková, B. Švedová, E. Ladiverová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Hamuľák
3/Z    2P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KSEP/bPRV17-1069/17  Právo životného prostredia - M. Michalovič, J. Šmelková, B. Mráz, V. Sokolová 3/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KSEP/bPRV17-1070/17  Správne súdnictvo - J. Vačok, M. Horvat, V. Jakušová, M. Radosa
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Vačok
3/Z    2P + 2S     PH   2   P      
 PraF.KTPKK/bPRV17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Ľorko, S. Mihálik, L. Turay, J. Čentéš
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Burda
3/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRV17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - R. Blažek, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Čentéš, L. Vasilik, L. Miklóssyová, L. Turay
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Čentéš
3/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, P. Žárská 3/Z    2P + 2S     PH   3        
 PraF.KFP/bPRV17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, M. Medvec, T. Hlinka
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Ľ. Čunderlík
3/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KOP-KOPHP/bPRV17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - M. Patakyová, A. Löwy, R. Smyčková, A. Mašurová, M. Smalik, M. Ivančo, F. Petrek, D. Pintérová, V. Jančárová, R. Šťastová, A. Petrušek, Š. Horony
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: R. Smyčková
3/L    2P + 2S     PH   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRV17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - E. Burda, I. Fedorovičová, S. Mihálik, M. Prokeinová, T. Strémy, L. Turay, J. Čentéš, J. Ľorko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Burda
3/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPKK/bPRV17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - R. Blažek, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Čentéš, L. Vasilik, L. Turay, L. Miklóssyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Čentéš
3/L    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, D. Zigo, L. Fotopulosová, A. Petrušek, A. Köszeghy, O. Ružička, P. Serina, M. Záthurecký
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: Z. Mlkvá Illýová
3/L    6sP + 3S     PH   2   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 24 kreditov

Blok - PVP-J-1/1 - PVP 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Šarközi 1/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    2S     PH   3        

Blok - PVP-J-1/2 - PVP 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - S. Mičíková, P. Uličná, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, M. Šarközi 1/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    2S     PH   3        

Blok - PVP-J-2/1 - PVP 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, M. Šarközi 2/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 2/Z    2S     PH   3        

Blok - PVP-J-2/2 - PVP 2. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 2/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 2/L    2S     PH   3        

Blok - PVP-J-3/1 - PVP 3. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Šarközi, J. Brtková, S. Banková, I. Dudášová 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 3/Z    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 3/Z    2S     PH   3        

Blok - PVP-J-3/2 - PVP 3. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     PH   3        
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 3/L    2S     PH   3        

Blok - PVP-2 - PVP 2. ročník - letný semester min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - M. Dufala, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1110/17  Zdravotné právo - L. Freel, M. Nováková, S. Capíková, B. Faktor Pavlíková 2/L    1P + 2S     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRV17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - J. Škrobák, M. Vrabko, A. Martvoň, T. Rulíšek 2/L    1P + 2S     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRV17-1112/17  Hospodárska správa - M. Horvat, Ľ. Máčaj, V. Jakušová 2/L    1P + 2S     PH   2        

Blok - PVP-3 - PVP 3. ročník - zimný semester min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1107/17  Pozemkové právo - M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 3/Z    1P + 2S     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRV17-1108/17  Stavebné právo - J. Škrobák, V. Jakušová, M. Sklenár 3/Z    1P + 2S     PH   2        
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - T. Čipková, P. Luprichová Cvengrošová 3/L    1P + 1S     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel, L. Freel 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1143/17  Ochrana osobných údajov - M. Mesarčík 2, 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec, T. Mészáros, O. Meteňkanyč 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3/L    1P + 1S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1129/17  Základy sociológie práva - R. Kišoňová 2, 3/L    1P + 1S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - Ľ. Batka, M. Turčan 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - R. Kišoňová 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KUP/bPRV17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin 2, 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.KUP/bPRV17-1142/17  Politológia pre právnikov - M. Domin 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UCPK/bPRV17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3/Z    2S     PH   2       !  
 PraF.UCPK/bPRV17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3/L    2S     PH   2       !  
 PraF.UCPK/bPRV17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat, M. Havelková 3/Z    1P + 2S     PH   3        
 PraF.KSEP/bPRV17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 1 - PraF.KSEP 2/Z    6sIK     H   2        
 PraF.KSEP/bPRV17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 2 - PraF.KSEP 3/Z    6sIK     H   2        
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová, O. Hamuľák 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová 2, 3/L    8sS     PH   3       !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek 2, 3/Z    1P + 2S     S   2        
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/L    1P + 2S     S   2        
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík 2, 3/Z    2S     PH   2       !  
 PraF.UCPK/bPRV17-1209/20  Úvod do španielskej právnej terminológie - J. Pátková 1, 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UCPK/bPRV17-1210/20  Základy ruskej právnej terminológie - S. Mičíková 1, 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1211/20  Teória hier a problém rozhodovania - A. Démuth 2, 3/L    2P + 1S     PH   2        
 PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2        
 PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20  Združovacie právo - M. Gajdošová 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1220/20  Právo kybernetickej bezpečnosti - J. Andraško, M. Mesarčík 2/L    2S     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1221/20  Klinika práva kybernetickej bezpečnosti - J. Andraško, M. Mesarčík 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1222/22  Rímske právo v kontexte rímskych reálií - V. Dančiaková 1/Z    2S     H   2        
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1223/22  Informatizácia verejnej správy - S. Sopúchová 2/L    2S     PH   2        
 PraF.UKPV/bPRV17-1222/21  Právo na právnu pomoc - M. Havelková 2, 3/Z    2S     PH   2        

Blok - VPT - Výberové predmety - telesná kultúra
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Telesná a športová výchova 1 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Telesná a športová výchova 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Telesná a športová výchova 3 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Telesná a športová výchova 4 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Telesná a športová výchova 5 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/Z    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Telesná a športová výchova 6 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/L    2C     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Lyžovanie 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/Z    42sC     PH   1        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Turistika 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/L    32sC     PH   1        

Blok - KPV - klinické právne vzdelávanie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - M. Havelková 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková, A. Köszeghy 2, 3/L    2S     PH   2        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1135/17  Právna klinika pre komunity 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, S. Kiššová 2, 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 2, 3/Z    40sZ     PH   2        
 

Štátne skúšky
Štátnu skúšku môže študent vykonať
a) po získaní minimálne 173 kreditov
b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem štátnych skúšok,
c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a
d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.
min. 7 kreditov
Povinné predmety

Blok - SSBc - Štátne skúšky min. 7 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3        
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4        
 

Podmienkou absolvovania študijného programu je:
a) získanie 180 kreditov,
b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,
c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát