Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Ekonómia a právo (bEaPx15)
(Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Študijný odbor:
8. ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Študijná časť
min. 160 kreditov
Povinné predmety min. 144 kreditov

Blok - PP1 - PP - 1. ročník min. 33 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NNE21001/22  Základy ekonómie 1 - M. Novák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Novák
1/Z    24sSu     S   6   P      
 PraF.NHF/bEPx-NNI21001/22  Informatika - L. Pasiar 1/Z    24sSu     S   6        
 PraF.KRPKCP/bEPx-NNL15001/21  Rímske právo - R. Brtko, M. Nemec
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: R. Brtko, M. Nemec
1/Z    24sSu     S   5   P      
 PraF.NHF/bEPx-NNE21002/22  Základy ekonómie 2 - E. Muchová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Muchová
1/L    24sSu     S   6   P      
 PraF.KPDPK/bEPx-NNL15003/21  Právne dejiny Slovenska - M. Lysý, L. Martincová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/L    24sSu     P/Z   5   P      
 PraF.KTPFP/bEPx-NNL15002/21  Teória práva - B. Fábry, M. Mrva, M. Turčan, M. Gajdošová, N. Sabján
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: B. Fábry, M. Mrva, M. Turčan
1/L    24sSu     S   5   P      

Blok - PP2 - PP - 2. ročník min. 39 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NMD21003/22  Podnikové hospodárstvo - PraF.NHF 2/Z    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NIE21668/22  Účtovníctvo pre manažérov - PraF.NHF 2/Z    24sSu     S   6        
 PraF.KOP/bEPx-NNL15006/22  Občianske právo 1 - L. Dufalová, M. Križan, K. Raková, M. Hamřik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/Z    24sSu     S   5   P      
 PraF.NHF/bEPx-NNB21001/22  Financie - K. Belanová, K. Beličková, A. Zubaľová, E. Neubauerová 2/L    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NNB21003/22  Verejné financie - A. Zubaľová, E. Neubauerová 2/L    24sSu     S   6        
 PraF.KOP/bEPx-NNL15007/22  Občianske právo 2 - L. Dufalová, M. Križan, K. Raková, M. Hamřik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/L    24sSu     S   5   P      
 PraF.KUP/bEPx-NNL15004/22  Ústavné právo - M. Giba, T. Ľalík
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Giba, T. Ľalík
2/L    24sSu     P/Z   5   P      

Blok - PP3 - PP - 3. ročník min. 24 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NND21001/22  Hospodárska politika - E. Majzlíková, J. Vidová, K. Morvay, E. Fifeková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Morvay
3/Z    24sSu     S   6   P      
 PraF.UEP/bEPx-NNL15008/22  Európske právo - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková
3/Z    24sSu     S   5   P      
 PraF.KOPHP/bEPx-NNL15011/22  Obchodné právo 1 - J. Strémy, J. Duračinská, F. Petrek, M. Smalik
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Patakyová, J. Duračinská
3/Z    24sSu     P/Z   5   P      
 PraF.NHF/bEPx-NNH21102/22  Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti - M. Novák, L. Pasiar 3/L    16sSu     S   3        
 PraF.KSEP/bEPx-NNL15009/22  Správne právo 1 - J. Vačok, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Horvat
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: J. Vačok, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Horvat
3/L    24sSu     S   5   P      

Blok - PP4 - PP - 4. ročník min. 28 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NNB21006/22  Daňovníctvo - J. Válek, J. Kušnírová 4/Z    24sSu     S   6        
 PraF/bEP-NNL15900/21  Seminár k záverečnej práci BP1 - PraF 4/Z    2S     PH   2        
 PraF.KOPHP/bEPx-NNL15012/22  Obchodné právo 2 - J. Strémy, F. Petrek, M. Smalik, A. Mašurová
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Patakyová, J. Duračinská
4/Z    24sSu     P/Z   5   P      
 PraF.KSEP/bEPx-NNL15010/22  Správne právo 2 - J. Vačok, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Horvat
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Horvat
4/Z    24sSu     S   5   P      
 PraF.NHF/bEPx-NNE21022/22  Vývoj ekonomickej vedy - PraF.NHF 4/L    16sSu     S   3        
 PraF/bEP-NNL15901/21  Seminár k záverečnej práci BP2 - PraF 4/L    2S     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bEPx-NNL15013/22  Pracovné právo 1 - L. Freel, J. Matlák, M. Nováková, P. Rak, J. Hamuľák, D. Homola Nevická, V. Minčič, B. Faktor Pavlíková
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet: L. Freel, J. Matlák, M. Nováková
4/L    24sSu     S   5   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 36 kreditov
Študent si vyberie v každom semestri 1 PVP z NHF a 1 PVP z PraF, pričom minimálna kreditová záťaž za PVP za celé štúdium je 36 kreditov.

Blok - PVP1 - PVP - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NJA215220/22  Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) I. (12) - PraF.NHF 1/Z    16sSu     S   3        
 PraF.UCPK/bEPx-NNL15801/22  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Anglický jazyk - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 1/Z    16sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bEPx-NNL15811/22  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk - A. Debnárová 1/Z    16sSu     PH   3        
 PraF.NHF/bEPx-NJA215100/22  Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) II. (13) - PraF.NHF 1/L    16sSu     S   3        
 PraF.UCPK/bEPx-NNL15802/22  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 1/L    16sSu     PH   3        
 PraF.UCPK/bEPx-NNL15812/22  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk - S. Mičíková, P. Uličná 1/L    16sSu     PH   3        

Blok - PVP2 - PVP - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NS21001/22  Riadenie rizík a poistenie - PraF.NHF 2/L    24sSu     S   6        
 PraF.KMPMV/bEPx-NNL15018/22  Medzinárodné vzťahy - L. Mareček 2/Z    24sSu     P/Z   4        
 PraF.KUP/bEPx-NNL15019/22  Teória a prax legislatívy - M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 2/Z    24sSu     PH   4        
 PraF.NHF/bEPx-NND21011/22  Národné účty - K. Morvay 2/L    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NNS21003/22  Poisťovníctvo - PraF.NHF 2/Z    24sSu     S   6        
 PraF.KPDPK/bEPx-NNL15022/21  Svetové právne systémy - I. Hron, M. Mlkvý 2/L    24sSu     S   4        

Blok - PVP3 - PVP - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NNC21001/22  Komoditné trhy a reálne investície - PraF.NHF 3/Z    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NNF21013/22  Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment - PraF.NHF 3/Z    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NNF21010/22  Sociálna politika - H. Poláčková 3/Z    24sSu     S   6        
 PraF.KSEP/bEPx-NNL15020/22  Právo životného prostredia 1 - M. Michalovič, J. Šmelková 3/Z    24sSu     PH   4        
 PraF.KOP/bEPx-NNL15025/22  Rodinné právo - L. Dufalová, Z. Klincová, T. Čipková 3/Z    24sSu     P/Z   4        
 PraF.NHF/bEPx-NNE15024/22  Odborná prax - PraF.NHF       PH   3        
 PraF.KOPHP/bEPx-NNL15026/22  Hospodárske právo - J. Duračinská, J. Strémy 3/L    24sSu     P/Z   4        
 PraF.KSEP/bEPx-NNL15021/22  Právo životného prostredia 2 - M. Michalovič, J. Šmelková 3/L    24sSu     PH   4        

Blok - PVP4 - PVP - 4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEPx-NNE15024/22  Odborná prax - PraF.NHF       PH   3        
 PraF.NHF/bEPx-NND21008/22  Hospodárska politika v ére globalizácie - J. Vidová, K. Morvay 4/Z    24sSu     S   6        
 PraF.NHF/bEPx-NNG21004/22  Regionálna ekonómia a politika - M. Šipikal 4/Z    24sSu     S   6        
 PraF.KOPHP/bEPx-NNL15027/22  Insolvenčné právo - J. Duračinská, F. Petrek 4/L    24sSu     P/Z   4        
 PraF.KMPMV/bEPx-NNL15028/22  Medzinárodné právo súkromné - K. Burdová, P. Lysina 4/L    24sSu     P/Z   4        
 

Štátne skúšky
min. 20 kreditov
Povinné predmety min. 20 kreditov

Blok - ŠSBc - Štátne skúšky min. 20 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NNE21050/22  Záverečná práca a jej obhajoba   OB   10        
 PraF.NHF/bEP-NNE15S01/22  Národohospodárske náuky   SS   5        
 PraF/bEP-NNL15951/22  Správne právo   SS   5        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž