Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Ekonómia a právo (bEaP15)
(Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Študijný odbor:
8. ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Študijná časť
min. 160 kreditov
Povinné predmety min. 126 kreditov

Blok - PP1 - PP - 1. ročník min. 52 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/bEP-NNL15001/21  Rímske právo - R. Brtko, M. Nemec
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Nemec
1/Z    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.KTPFP/bEP-NNL15002/21  Teória práva - B. Fábry, M. Mrva, M. Turčan, M. Gajdošová, N. Sabján
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
1/Z    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.NHF/bEP-NMD21001/22  Podnikové hospodárstvo - J. Kubicová 1/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNE21001/22  Základy ekonómie 1 - P. Leško, Z. Brinčíková, K. Trnovský, M. Martincová, A. Veselková, E. Matoušková, Ľ. Darmo, E. Muchová, V. Holková, M. Novák
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Novák
1/Z    2P + 2S     S   6   P      
 PraF.NHF/bEP-NNI21001/22  Informatika - L. Pasiar 1/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NTA150201Z/22  Telovýchovné aktivity - PraF.NHF 1/Z    2S     P/Z   1        
 PraF.KPDPK/bEP-NNL15003/21  Právne dejiny Slovenska - M. Lysý, L. Martincová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KUP/bEP-NNL15004/21  Ústavné právo - M. Giba, T. Ľalík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Giba
1/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.NHF/bEP-NNB21001/22  Financie - K. Belanová, K. Beličková, M. Boór, A. Zubaľová, E. Neubauerová 1/L    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNE21002/22  Základy ekonómie 2 - Z. Brinčíková, K. Trnovský, A. Čaplánová, M. Martincová, A. Veselková, E. Matoušková, Ľ. Darmo, V. Holková, M. Novák, E. Muchová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: E. Muchová
1/L    2P + 2S     S   6   P      
 PraF.NHF/bEP-NTA150101L/22  Telovýchovné aktivity - PraF.NHF 1/L    2S     P/Z   1        

Blok - PP2 - PP - 2. ročník min. 44 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NND21001/22  Hospodárska politika - E. Majzlíková, J. Vidová, K. Morvay, E. Fifeková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: K. Morvay
2/Z    2P + 2S     S   6   P      
 PraF.NHF/bEP-NIE21666/22  Účtovníctvo pre manažérov - PraF.NHF 2/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNE21022/22  Vývoj ekonomickej vedy - PraF.NHF 2/Z    2P     S   3        
 PraF.UEP/bEP-NNL15008/21  Európske právo - O. Blažo, K. Kalesná, H. Kováčiková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
2/Z    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.KOP/bEP-NNL15006/21  Občianske právo 1 - L. Dufalová, M. Križan, K. Raková, M. Hamřik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/Z    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.NHF/bEP-NNH21102/22  Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti - A. Čonková, M. Novák, L. Pasiar 2/L    1P + 1S     S   3        
 PraF.NHF/bEP-NNB21003/22  Verejné financie - M. Boór, A. Zubaľová, E. Neubauerová 2/L    2P + 2S     S   6        
 PraF.KOP/bEP-NNL15007/21  Občianske právo 2 - L. Dufalová, M. Križan, K. Raková, M. Hamřik
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Dufalová
2/L    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.KSEP/bEP-NNL15009/21  Správne právo 1 - J. Vačok, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Horvat
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Horvat
2/L    2P + 2S     S   5   P      

Blok - PP3 - PP - 3. ročník min. 30 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NNB21006/22  Daňovníctvo - J. Válek, J. Kušnírová 3/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF/bEP-NNL15900/21  Seminár k záverečnej práci BP1 - PraF 3/Z    2S     PH   2        
 PraF.KOPHP/bEP-NNL15011/21  Obchodné právo 1 - J. Strémy, F. Petrek, M. Smalik, M. Mamojka, J. Duračinská
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Duračinská
3/Z    2P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KSEP/bEP-NNL15010/21  Správne právo 2 - J. Vačok, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Horvat
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Horvat
3/Z    2P + 2S     S   5   P      
 PraF/bEP-NNL15901/21  Seminár k záverečnej práci BP2 - PraF 3/L    2S     PH   2        
 PraF.KPPPSZ/bEP-NNL15013/21  Pracovné právo 1 - L. Freel, J. Matlák, M. Nováková, P. Rak, J. Hamuľák, D. Homola Nevická, V. Minčič, B. Faktor Pavlíková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Freel
3/L    2P + 2S     S   5   P      
 PraF.KOPHP/bEP-NNL15012/21  Obchodné právo 2 - J. Strémy, F. Petrek, M. Smalik, M. Mamojka, J. Duračinská
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: J. Duračinská
3/L    2P + 2S     P/Z   5   P      
 
Povinne voliteľné predmety min. 34 kreditov
Minimálna kreditová záťaž za PVP za celé štúdium: 34 kreditov na základe vlastného výberu. Musí byť splnená podmienka, že počet kreditov získaný na každej fakulte musí byť rovnaký

Blok - PVP1 - PVP - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NJA215080/22  Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) I. (12) - PraF.NHF 1/Z    2S     S   3        
 PraF.UCPK/bEP-NNL15801/21  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Anglický jazyk - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 1/Z    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/bEP-NNL15811/21  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk - A. Debnárová 1/Z    2S     PH   3        
 PraF.NHF/bEP-NJA215440/22  Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a právo) II. (13) - PraF.NHF 1/L    2S     S   3        
 PraF.UCPK/bEP-NNL15802/21  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, S. Banková, J. Brtková, I. Dudášová, M. Šarközi 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.UCPK/bEP-NNL15812/21  Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk - S. Mičíková, P. Uličná 1/L    2S     P/Z   3        

Blok - PVP2 - PVP - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/bEP-NNL15018/21  Medzinárodné vzťahy - L. Mareček, D. Rozbora 2/Z    2P + 2S     P/Z   4        
 PraF.KSEP/bEP-NNL15020/21  Právo životného prostredia 1 - M. Michalovič, J. Šmelková 2/Z    2P + 1S     PH   4        
 PraF.KUP/bEP-NNL15019/21  Teória a prax legislatívy - M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 2/Z    2P + 1S     PH   4        
 PraF.NHF/bEP-NNF21010/22  Sociálna politika - M. Novák, H. Poláčková, P. Sika 2/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNF21013/22  Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment - H. Poláčková 2/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.KPDPK/bEP-NNL15022/21  Svetové právne systémy - I. Hron, M. Mlkvý 2/L    2P + 1S     S   4        
 PraF.KSEP/bEP-NNL15021/21  Právo životného prostredia 2 - M. Michalovič, J. Šmelková 2/L    2P + 1S     PH   4        
 PraF.NHF/bEP-NND21011/22  Národné účty - K. Morvay 2/L    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNS21001/22  Riadenie rizík a poistenie - PraF.NHF 2/L    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNS21003/22  Poisťovníctvo - PraF.NHF 2/L    2P + 2S     S   6        

Blok - PVP3 - PVP - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NND21008/22  Hospodárska politika v ére globalizácie - J. Vidová, K. Morvay 3/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNC21001/22  Komoditné trhy a reálne investície - PraF.NHF 3/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNG21004/22  Regionálna ekonómia a politika - PraF.NHF 3/Z    2P + 2S     S   6        
 PraF.NHF/bEP-NNE15024/22  Odborná prax - PraF.NHF       PH   3        
 PraF.KOPHP/bEP-NNL15026/21  Hospodárske právo - J. Duračinská, J. Strémy, D. Zigo 3/Z    2P + 1S     P/Z   4        
 PraF.KOP/bEP-NNL15025/21  Rodinné právo - L. Dufalová, Z. Klincová, T. Čipková 3/Z    1P + 1S     P/Z   4        
 PraF.KOPHP/bEP-NNL15027/21  Insolvenčné právo - J. Duračinská, F. Petrek 3/L    2P + 1S     P/Z   4        
 PraF.KMPMV/bEP-NNL15028/21  Medzinárodné právo súkromné - K. Burdová, P. Lysina, N. Mansella, L. Mezeiová, M. Slašťan 3/L    1P + 1S     P/Z   4        
 

Štátne skúšky
min. 20 kreditov
Povinné predmety min. 20 kreditov

Blok - ŠSBc - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/bEP-NNE21050/22  Záverečná práca a jej obhajoba   OB   10        
 PraF.NHF/bEP-NNE15S01/22  Národohospodárske náuky   SS   5        
 PraF/bEP-NNL15951/22  Správne právo   SS   5        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž