Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2022/2023
Študijný program:
Právo (ENmPRV17)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Jazyk výučby: anglický
Študijný odbor:
30. právo
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety - 1.roč.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/EnM17-3001/17  Medzinárodné právo verejné 1 - L. Mareček 1/Z    1P + 2S     P/Z   5        
 PraF.UEP/EnM17-3002/17  Európske právo 1 - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová, L. Mokrá
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
1/Z    1P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KMPMV/EnM17-3003/17  Medzinárodné právo súkromné 1 - P. Lysina
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
1/Z    1P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KTPFP/EnM17-3004/17  Interpretácia a argumentácia v právnej praxi - D. Zigo
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Turčan
1/Z    3S     PH   3   P      
 PraF.KUP/EnM17-3005/17  Ľudské práva - M. Hodás, L. Trellová, T. Ľalík
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Trellová
1/Z    2P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KPPPSZ/EnM17-3006/17  Medzinárodné a európske pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia - D. Homola Nevická, L. Freel, B. Faktor Pavlíková
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Freel
1/Z    1P + 2S     P/Z   4   P      
 PraF.KMPMV/EnM17-3007/17  Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné trestné právo - L. Mareček, L. Golovko
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Golovko
1/L    1P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.UEP/EnM17-3008/17  Európske právo 2 - H. Kováčiková, A. Beleš, S. Kiššová, A. Máčaj
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: L. Mokrá
1/L    1P + 2S     P/Z   5   P      
 PraF.KMPMV/EnM17-3009/17  Medzinárodné právo súkromné 2 - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Bugajová, D. Juck
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: P. Lysina
1/L    1P + 2S     P/Z   5   P      

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. roč.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/EnM17-3010/17  Európske súťažné právo a štátna pomoc - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: O. Blažo
2/Z    2P + 2S     P/Z   6   P      
 PraF.KTPFP/EnM17-3011/17  Právna etika - Ľ. Batka, B. Fábry
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: B. Fábry
2/L    3S     P/Z   3   P      
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1-A - Povinne voliteľné predmety - skupina A
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/ENm17-3101/17  Právo obchodných spoločností - B. Grambličková, A. Mašurová 1/Z    1P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KMPMV/ENm17-3102/17  Medzinárodné vzťahy - L. Mareček, D. Rozbora 1/Z    1P + 2S     H   3        

Blok - PVP1-B - Povinne voliteľné predmety - skupina B
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENm17-3103/17  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová, M. Lysý, A. Köszeghy, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/Z    1P + 2S     P/Z   2   P      
 PraF.KPDPK/ENm17-3104/17  Dejiny verejného práva - M. Lysý, L. Martincová, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/Z    1P + 2S     P/Z   2   P      

Blok - PVP1-C - Povinne voliteľné predmety - skupina C
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENm17-3105/17  Porovnávacie súkromné právo - M. Mlkvý, M. Lysý, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/L    1P + 2S     P/Z   3   P      
 PraF.KPDPK/ENm17-3106/17  Porovnávacie verejné právo - M. Lysý, L. Martincová, T. Švedová
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Lysý
1/L    1P + 2S     P/Z   3   P      

Blok - PVP1-D - Povinne voliteľné predmety - skupina D
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/ENm17-3107/17  Správa a riadenie spoločností - B. Grambličková, J. Duračinská 1/L    1P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KTPKK/ENm17-3108/17  Humanitárne právo a medzinárodné trestné právo - R. Blažek, M. Kordík 1/L    1P + 2S     P/Z   3       !  

Blok - PVP1-E - Povinne voliteľné predmety - skupina E
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENm17-3110/17  Medzinárodná negociácia - L. Mareček 1/L    2S     P/Z   3        
 PraF.KOPHP/ENm17-3109/22  Negociácia - I. Kisely, M. Smalik, R. Macko 1/Z    2S     P/Z   3        

Blok - PVP1-F - Povinne voliteľné predmety - skupina F
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPV-UEP/ENm17-3111/17  Európsky simulovaný súdny spor 1 - A. Máčaj, M. Patakyová 1/L    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3112/17  Simulované arbitrážne konanie 1 - PraF.UKPVTK 1/L    2S     PH   5       !  
 PraF.UKPVTK/ENm17-3113/17  Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 1 - I. Hron, N. Sabján 1/L    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3114/17  Medzinárodný simulovaný trestný proces 1 - M. Kordík, A. Máčaj, L. Hegyi Ozoráková 1/L    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3115/17  Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 1 - A. Máčaj, S. Žatková 1/L    2S     PH   5        

Blok - PVP2-A - Povinne voliteľné predmety - skupina A
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENm17-3117/17  Medzinárodné zmluvné právo - L. Mareček 2/Z    1P + 2S     P/Z   3       !  
 PraF.KOP/ENm17-3116/17  Alternatívne riešenie sporov - M. Ivančo, S. Meňhartová 2/Z    1P + 2S     P/Z   3        

Blok - PVP2-B - Povinne voliteľné predmety - skupina B
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/ENm17-3119/17  Hospodárska a menová únia - M. Kačaljak, J. Mazúr, A. Szakács 2/Z    1P + 2S     P/Z   4       !  
 PraF.KMPMV/ENm17-3118/17  Právo medzinárodného obchodu - M. Slašťan 2/Z    1P + 2S     P/Z   4        

Blok - PVP2-C - Povinne voliteľné predmety - skupina C
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENm17-3121/17  Imigračné a azylové právo - PraF.KMPMV 2/Z    1P + 2S     P/Z   3       !  
 PraF.KOPHP/ENm17-3120/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - F. Petrek, M. Smalik, J. Gyarfáš, M. Lučivjanský 2/Z    1P     P/Z   3        

Blok - PVP2-D - Povinne voliteľné predmety - skupina D
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/ENm17-3122/17  Európsky simulovaný súdny spor 2 - A. Máčaj, M. Patakyová 2/Z    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3123/17  Simulované arbitrážne konanie 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    2S     PH   5       !  
 PraF.UKPVTK/ENm17-3124/17  Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 2 - I. Hron, N. Sabján 2/Z    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3125/17  Medzinárodný simulovaný trestný proces 2 - M. Kordík, A. Máčaj, L. Hegyi Ozoráková 2/Z    2S     PH   5        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3126/17  Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 2 - A. Máčaj, S. Žatková 2/Z    5S     PH   5        

Blok - PVP2-E - Povinne voliteľné predmety - skupina E
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UPITPDV/ENm17-3127/17  Právo duševného vlastníctva - P. Žárská, J. Cihanová 2/L    1P + 2S     P/Z   3        
 PraF.KMPMV/ENm17-3128/17  Právo a prax WTO - PraF.KMPMV 2/L    1P + 2S     P/Z   3       !  

Blok - PVP2-F - Povinne voliteľné predmety - skupina F
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Vyučujúci zodpovední za profilový predmet
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/ENm17-3129/17  Medzinárodné zdaňovanie a príjmy štátneho rozpočtu - M. Kačaljak, A. Szakács
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kačaljak
2/L    1P + 2S     P/Z   3   P     !  
 PraF.KFP/ENm17-3130/17  Medzinárodné zdaňovanie - M. Kačaljak, A. Szakács
   Vyučujúci zodpovedný za profilový predmet: M. Kačaljak
2/L    1P + 2S     P/Z   3   P      
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Profilový
predmet
Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/ENm17-3201Z/17  Stáž - PraF.UKPVTK 1/Z        PH   3        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3201L/17  Stáž - PraF.UKPVTK 1/L        PH   3        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3202Z/17  Súťaž – aktívna účasť na simulovanom súdnom spore - A. Máčaj, M. Patakyová, N. Sabján 1/Z    20sI     PH   3        
 PraF.UKPVTK/ENm17-3202L/17  Súťaž – aktívna účasť na simulovanom súdnom spore - A. Máčaj, M. Patakyová, N. Sabján 1/L    20sI     PH   3        
 PraF.KPDPK/ENm17-3203/17  Angloamerické právo - M. Mlkvý   2S     PH   3        
 PraF.KTPFP/ENm17-3205/17  Biomedicínske právo - PraF.KTPFP   2S     PH   3       !  
 PraF.KSEP/ENm17-3206/17  Environmentálne právo - J. Šmelková, M. Michalovič   2S     H   3        
 PraF.KSEP/ENm17-3208/17  Energetické právo - PraF.KSEP   2S     PH   3        
 PraF.UPITPDV/ENm17-3209/17  Právo informačných technológií - J. Andraško, M. Mesarčík, Z. Gyurász   2S     PH   3        
 PraF.KOP/ENm17-3210/17  Ochrana spotrebiteľa - K. Raková, M. Hamřik   2S     PH   3       !  
 PraF.KPPPSZ/ENm17-3211/17  Antidiskriminačné právo EU - D. Homola Nevická, L. Freel, B. Faktor Pavlíková   2S     PH   3       !  
 PraF.KOPHP/ENm17-3212/17  Verejné obstarávanie - PraF.KOPHP   2S     PH   3       !  
 PraF.KUP/ENm17-3214/17  Porovnávacie ústavné právo - V. Bujňák   2S     P/Z   3        
 PraF.UKP/ENm17-3215/17  Kánonické právo - C. Vasiľ, V. Vladár   2S     PH   3       !  
 PraF.KUP/ENm17-3216/17  Ústavný systém Francúzska - M. Giba   2S     S   3        
 PraF.KOPHP/ENm17-3217/17  Základy rakúskeho súkromného práva 1 - PraF.KOPHP   24sP + 24sS     PH   4       !  
 PraF.KOPHP/ENm17-3218/17  Základy rakúskeho súkromného práva 2 - PraF.KOPHP   24sP + 24sS     PH   4       !  
 PraF.KMPMV/ENm17-3131/22  Medzinárodné právo životného prostredia - L. Golovko 1, 2/Z    1P + 1S     P/Z   3        
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS-PP - Štátna skúška
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/EnM17-3012/18  Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce   OB   10        
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - SS-PVP - Štátna skúška min. 5 kreditov
Nevyhnutné si zvoliť: Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť alebo Štátna skúška – verejnoprávna oblasť
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/EnM17-SS1/17  Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť   SS   5        
 PraF/EnM17-SS2/17  Štátna skúška – verejnoprávna oblasť   SS   5        
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát