Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Medzinárodné právo (dMEPx17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
Spolugarant:
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD. externé)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/PhDE-743Z/16  Metodológia vedy - L. Bielik 1/Z    5sP + 5sS     P/Z   4    
 PraF/PhDE-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - R. Brtko, E. Burda, M. Pisoňová, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    14sP     S   4    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-873/17  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - O. Blažo, K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    14sP     PH   4    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-874/17  Medzinárodné právo súkromné – vedecké aspekty - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/L    14sP     PH   4    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-875/17  Medzinárodné aplikované vzťahy - L. Mareček 2/Z    14sP     PH   4    
 PraF/PhDE-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth 2/L    12sIK     PH   4    
 PraF.UCPK/PhDE-844/16/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    3P + 2S     P/Z   4    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD. externé)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhDE-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá, P. Uličná 1/Z    12sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhDE-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    12sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhDE-880/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    12sS     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-883/17  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, O. Blažo 1/Z    14sP     PH   3    
 PraF.UEP/dMEPx17-884/17  Inštitucionálne právo EÚ - O. Blažo, H. Kováčiková, P. Lysina, A. Beleš 1/Z    14sP     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-885/17  Medzinárodné humanitárne právo - J. Svák, P. Lysina 1/Z    14sP     PH   3    
 PraF.KMPMV-KTPKK/dMEPx17-886/17  Medzinárodné trestné právo – vedecké aspekty - M. Kordík, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    14sP     PH   3   !  
 PraF.UCPK/PhDE-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    12sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhDE-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, P. Uličná, S. Mičíková 1/L    12sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhDE-881/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    12sS     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-887/17  Medzinárodný civilný proces - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-888/17  Diplomatické a konzulárne právo – vedecké aspekty - P. Lysina, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-889/17  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.UCPK/PhDE-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná 2/Z    12sS     PH   3    
 PraF.UCPK/PhDE-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    12sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhDE-882/17  Francúzska právna terminológia 3 - J. Pátková 2/Z    12sS     P/Z   3    
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety (PhD. externé)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dMEPx17-890/17  Medzinárodné kúpnopredajné transakcie - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1, 2/Z    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-891/17  Právo medzinárodných priestorov - D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1, 2/Z    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/PhDE-892/17  Ochrana investícií v medzinárodnom práve - M. Slašťan, P. Lysina 1, 2/L    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-893/17  Medzinárodné rodinné právo - K. Burdová, P. Lysina 1, 2/L    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-894/17  Medzinárodná obchodná arbitráž - M. Slašťan, P. Lysina 1, 2/L    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-895/17  Riešenie sporov v medzinárodnom práve - D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch, P. Lysina 1, 2/L    10sP     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEPx17-896/17  Letná škola medzinárodného práva - PraF.KMPMV 1, 2/L    38I     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - štátne skúšky - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dMEP17-S2/17  Štátna skúška - Dizertačná práca z medzinárodného práva a jej obhajoba   OB   30    
 PraF/dMEP17-S1/17  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru medzinárodné právo)   SS   20    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát