Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Medzinárodné právo (dMEP17)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
Spolugarant:
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Spolugarant:
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A - povinné predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-743/16  Metodológia vedy - B. Fábry, L. Bielik, L. Mokrá 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/PhD-785/16  Sémantická analýza normatívnych textov a argumentácia v práve - F. Gahér, M. Števček 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF/PhD-802/16  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - R. Brtko, E. Burda, M. Pisoňová, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    28P     S   4    
 PraF.KMPMV/dMEP17-873/17  Medzinárodné právo verejné – vedecké aspekty - O. Blažo, K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF.KMPMV/dMEP17-874/17  Medzinárodné právo súkromné – vedecké aspekty - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, D. Bednár, J. Valuch, M. Špaček 1/L    1P + 1S     PH   4    
 PraF.KMPMV/dMEP17-875/17  Medzinárodné aplikované vzťahy - L. Mareček 1/L    1P + 1S     PH   4    
 PraF.UCPK/PhD-844/16  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    6sP + 4sS     P/Z   4    
 PraF/PhD-848/16  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - M. Števček, A. Démuth 2/L    12sIK     PH   4    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B - povinne voliteľné predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/PhD-804/16  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá, P. Uličná, S. Mičíková 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-807/16  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, P. Uličná 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-845/16  Anglická právna terminológia 3 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-832/16  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-840/16  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-847/16  Nemecká právna terminológia 3 - A. Debnárová 2/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-880/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-881/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    28sP     P/Z   3    
 PraF.UCPK/PhD-882/17  Francúzska právna terminológia 3 - J. Pátková 2/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/dMEP17-883/17  Metódy úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.UEP/dMEP17-884/17  Inštitucionálne právo EÚ - O. Blažo, H. Kováčiková, P. Lysina, A. Beleš 1/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEP17-885/17  Medzinárodné humanitárne právo - J. Svák, J. Valuch, P. Lysina 1/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KMPMV-KTPKK/dMEP17-886/17  Medzinárodné trestné právo – vedecké aspekty - M. Kordík, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch, P. Lysina, A. Beleš 1/Z    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEP17-887/17  Medzinárodný civilný proces - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEP17-888/17  Diplomatické a konzulárne právo – vedecké aspekty - P. Lysina, J. Svák, D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch 1/L    1P + 1S     PH   3    
 PraF.KMPMV/dMEP17-889/17  Medzinárodný a európsky systém ochrany ľudských práv - J. Svák, D. Bednár, M. Špaček 1/L    1P + 1S     PH   3    
 
Výberové predmety

Blok - C - výberové predmety (PhD. denné štúdium)
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/dMEP17-890/17  Medzinárodné kúpnopredajné transakcie - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1, 2/Z    1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEP17-891/17  Právo medzinárodných priestorov - D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch, P. Lysina 1, 2/Z    1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/PhD-892/17  Ochrana investícií v medzinárodnom práve - M. Slašťan, P. Lysina 1, 2/L    1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEP17-893/17  Medzinárodné rodinné právo - K. Burdová, P. Lysina 1, 2/L    1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEP17-894/17  Medzinárodná obchodná arbitráž - M. Slašťan 1, 2/L    1S     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/dMEP17-895/17  Riešenie sporov v medzinárodnom práve - D. Bednár, M. Špaček, J. Valuch, P. Lysina, M. Gregor 1, 2/L    1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/dMEP17-896/17  Letná škola medzinárodného práva - PraF.KMPMV 1, 2/L    38I     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3/Z        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - štátne skúšky - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dMEP17-S2/17  Štátna skúška - Dizertačná práca z medzinárodného práva a jej obhajoba   OB   30    
 PraF/dMEP17-S1/17  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz a skúška zo študijného odboru medzinárodné právo)   SS   20    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát