Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Kánonické právo (dKANPx19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.
Spolugarant:
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Spolugarant:
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety -1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dKAN19x-1/19  Metodológia vedy - A. Démuth, T. Strémy, J. Svák 1/Z    10sSu     P/Z   4    
 PraF/dKAN19x-2/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - O. Blažo, E. Burda, A. Mašurová, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    14sSu     S   4    
 PraF/dKAN19x-3/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 1/L    12sSu     PH   4    

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-4/19  Kánonická latinčina 1 - V. Vladár, A. Škovierová, M. Mlkvý, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-6/19  Vedenie a administrácia kánonického procesu - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová, C. Vasiľ 2/Z    28sP     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-5/19  Kánonická latinčina 2 - V. Vladár, A. Škovierová, M. Mlkvý, C. Vasiľ 2/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-7/19  Judikatúra Rímskej roty - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová, C. Vasiľ 2/L    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-27/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/L    6sP + 4sS     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky
Študent si volí z ponúknutého spektra minimálne 3 predmety.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dKAN19x-8/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá, P. Uličná 1/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-11/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá, P. Uličná 1/L    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-12/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá, P. Uličná 2/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-9/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-13/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-14/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-10/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-15/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    12sSu     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19x-16/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    12sSu     P/Z   3    

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester
Študent si volí z ponúknutého spektra minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-17/19  Kanonizačné kánonické právo - J. Duda, V. Vladár, V. Čunderlík Čerbová, M. Nemec, C. Vasiľ 1/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-18/19  Trestné kánonické právo hmotné - J. Duda, M. Nemec, V. Vladár, C. Vasiľ   28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-19/19  Právo Východných katolíckych cirkví - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ   28sSu     PH   4    

Blok - PVP3 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, zimný semester
Študent si volí minimálne 1 predmet.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-21/19  Špeciálne kánonické procesy - J. Duda, M. Nemec, V. Vladár, V. Čunderlík Čerbová, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-20/19  Trestné kánonické právo procesné - J. Duda, M. Nemec, V. Vladár, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-22/19  Konkordátne právo - M. Nemec, V. Vladár, M. Gregor, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   4    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-23/19  Rímske právo pre kánonistov 1 - R. Brtko, M. Nemec, M. Gregor 1, 2/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KRPKCP/dKAN19x-24/19  Rímske právo pre kánonistov 2 - R. Brtko, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor 1, 2/L    15sSu     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3, 4/Z        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3, 4/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3, 4/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3, 4/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dKANP19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru "Kánonické právo")   SS   20    
 PraF/dKANP19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z kánonického práva a jej obhajoba   OB   30    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž