Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Kánonické právo (dKANP19)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.
Spolugarant:
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Spolugarant:
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP1 - Povinné predmety - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dKAN19-4/19  Metodológia vedy - A. Démuth, T. Strémy, J. Svák 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF/dKAN19-27/19  Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách - O. Blažo, E. Burda, A. Mašurová, M. Vrabko, J. Strakoš, L. Mokrá 1/Z    14sSu     S   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-3/19  Kánonická latinčina 1 - J. Duda, V. Vladár, A. Škovierová, C. Vasiľ 1/Z    2S     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-11/19  Vedenie a administrácia kánonického procesu - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 1/Z    28sP     PH   4    
 PraF/dKAN19-21/19  Metodika kvalitatívnych právnych výskumov - A. Démuth, M. Števček 1/L    12sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-8/19  Kánonická latinčina 2 - J. Duda, V. Vladár, A. Škovierová 1/L    2S     PH   4    

Blok - PP2 - PP2 - Povinné predmety - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19-26/19  Rétorika odborného prednesu - M. Stanková 2/Z    6sP + 4sS     S   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-1/19  Judikatúra Rímskej roty - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, C. Vasiľ 2/Z    2P + 2S     PH   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dKAN19-25/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Lysá, P. Uličná 1/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-19/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 1 - A. Debnárová 1/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-20/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 1 - J. Pátková 1/Z    28sS     P/Z   3    

Blok - PVP2 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dKAN19-10/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Lysá, P. Uličná 1/L    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-5/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 2 - A. Debnárová 1/L    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-17/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 2 - J. Pátková 1/L    28sS     P/Z   3    

Blok - PVP3 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/dKAN19-16/19  Anglická právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Lysá, P. Uličná 2/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-28/19  Nemecká právna terminológia pre doktorandov 3 - A. Debnárová 2/Z    28sS     P/Z   3    
 PraF.UCPK/dKAN19-29/19  Francúzska právna terminológia pre doktorandov 3 - J. Pátková 2/Z    28sS     P/Z   3    

Blok - PVP4 - Povinne voliteľné predmety - 1. ročník, letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19-13/19  Kanonizačné kánonické právo - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, C. Vasiľ 1/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-14/19  Trestné kánonické právo hmotné - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 1/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-15/19  Právo Východných katolíckych cirkví - J. Duda, V. Vladár, C. Vasiľ 1/L    28sSu     PH   4    

Blok - PVP5 - Povinne voliteľné predmety - 2. ročník, zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19-7/19  Špeciálne kánonické procesy - J. Duda, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-24/19  Trestné kánonické právo procesné - J. Duda, V. Vladár, M. Nemec, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   5    
 PraF.KRPKCP/dKAN19-9/19  Konkordátne právo - M. Nemec, V. Vladár, M. Gregor, C. Vasiľ 2/Z    28sSu     PH   4    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety - 1. ročník, zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19-6/19  Rímske právo pre kánonistov 1 - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor, V. Čunderlík Čerbová 1/Z    15sSu     PH   2    

Blok - VP2 - Výberové predmety, 1. ročník, letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KRPKCP/dKAN19-18/19  Rímske právo pre kánonistov 2 - R. Brtko, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor 1/L    15sSu     PH   2    
 

Vedecká časť

Blok - VEDA - Vedecká činnosť
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-761-Z/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hodás, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-761-L/13  Povinne voliteľná vedecká činnosť - R. Blažek, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duračinská, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Gajdošová, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    

Ďalšie aktivity

Blok - DA - Ďalšie aktivity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/Phd-763-Z/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Hamuľák, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-764-Z/13  Výberová pedagogická činnosť - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, M. Domin, M. Giba, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-762/13  Odborná alebo vedecká písomná práca - M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Nemec, V. Vladár, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, M. Prokeinová, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, J. Vačok 1, 2, 3/Z        H   0    
 PraF/Phd-763-L/13  Pedagogická činnosť - výučba - S. Ficová, J. Matlák, M. Števček, Z. Mlkvá Illýová, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, R. Smyčková, A. Löwy, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, R. Brtko, J. Duda, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, J. Vačok, M. Vrabko, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, M. Kordík, O. Laciak, M. Prokeinová, T. Strémy, Ľ. Batka, B. Fábry, R. Kasinec, O. Blažo, L. Mokrá 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/Phd-764-L/13  Výberová pedagogická činnosť - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, J. Duračinská, S. Ficová, B. Fábry, M. Giba, M. Gregor, J. Hamuľák, M. Horvat, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, A. Mašurová, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, J. Škrobák, M. Števček 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/PhD-762/19  Odborná alebo vedecká písomná práca - Z. Mlkvá Illýová, O. Blažo, K. Kalesná, L. Mokrá, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, J. Duračinská, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Vozár, J. Valuch, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, Ľ. Batka, B. Fábry, M. Gajdošová, R. Kasinec, M. Turčan, M. Horvat, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, R. Smyčková, M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Hamuľák, J. Matlák, R. Brtko, M. Gregor, M. Nemec, V. Vladár, T. Strémy, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Prokeinová 1, 2, 3/L        H   0    
 PraF/PhD1/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, Z. Mlkvá Illýová, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, M. Turčan, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, C. Vasiľ 1, 2, 3/Z        P/Z   4    
 PraF/PhD2/19  Individuálne štúdium vedeckej literatúry a konzultácie so školiteľom - Ľ. Batka, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, E. Burda, M. Domin, J. Duda, A. Démuth, I. Fedorovičová, S. Ficová, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, J. Hamuľák, M. Hodás, M. Horvat, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Lukáčka, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, M. Mamojka, J. Matlák, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Nemec, M. Patakyová, O. Podolec, M. Slašťan, R. Smyčková, M. Srebalová, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, V. Vladár, J. Vozár, M. Vrabko, J. Čentéš, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Škrobák, M. Števček, P. Šámal, Z. Mlkvá Illýová, C. Vasiľ 1, 2, 3/L        P/Z   4    

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS1 - SS1 - Štátne skúšky - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/dKANP19-S1/19  Štátna skúška - Dizertačná skúška (prezentácia téz práce a skúška zo študijného odboru "Kánonické právo")   SS   20    
 PraF/dKANP19-S2/19  Štátna skúška - Dizertačná práca z kánonického práva a jej obhajoba   OB   30    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž