Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo (bPRV17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, V. Sedliak, Z. Klincová, S. Meňhartová, L. Fotopulosová, A. Mišinová 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - M. Lysý, O. Podolec 1/Z    2P     S   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, V. Vladár, R. Brtko, M. Mlkvý, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, J. Ivančík, J. Prnová, V. Dančiaková, V. Pétiová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján, Z. Gyurász, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, M. Šuška 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1051/17  Právna a politická filozofia - T. Mészáros, B. Fábry, N. Sabján, M. Turčan, Ľ. Batka, A. Démuth, R. Kišoňová, O. Meteňkanyč 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KUP/bPRV17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, D. Demjanovič, F. Pažitný, D. Takács 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRV17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, I. Kútna Želonková, Z. Lukáčková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin, Z. Brinčíková, M. Geško 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, J. Sombati, P. Dražová, Z. Gyurász 1/Z    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, K. Szendreiová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Ivančo, Z. Klincová, M. Dáni, V. Sedliak, K. Raková, A. Mišinová, Z. Mlkvá Illýová 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1067/17  Správne právo hmotné - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, Ľ. Máčaj, M. Radosa, K. Slámková, Š. Bleho, M. Pavlovič 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, Z. Gyurász, J. Jenčík, N. Sabján, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KUP/bPRV17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, D. Demjanovič, F. Pažitný, D. Takács, S. Cibik 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRV17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, H. Kováčiková, L. Mokrá, M. Patakyová, A. Beleš, S. Kiššová, A. Máčaj 1/L    2P + 3S     P/Z   5    
 PraF.UEV/bPRV17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - D. Stanek, Z. Lukáčková, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin 1/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1063/17  Rímske právo 2 - M. Nemec, R. Brtko, V. Vladár, M. Gregor, V. Dančiaková, J. Prnová, M. Mlkvý, L. Hájek, J. Ivančík 1/L    2P + 2S     P/Z   3    

Blok - PP2 - PP - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, T. Hlinka 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Hamřik, V. Bačíková, M. Haršányová, M. Ivančo, M. Káčerík, Z. Klincová, R. Smyčková, K. Szendreiová, J. Mitterpachová, Z. Mlkvá Illýová, A. Mišinová 2/Z    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, J. Bajánková, P. Luprichová, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová, F. Sedlačko, M. Dáni, M. Haršányová, Z. Klincová, V. Bačíková, M. Káčerík, M. Ivančo, P. Helt, V. Sedliak, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Dáni, M. Haršányová, B. Tkáčová, M. Ivančo, Z. Klincová, P. Helt, V. Sedliak, S. Meňhartová, L. Fotopulosová 2/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1058/17  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, V. Bačíková, M. Káčerík, Z. Klincová, A. Mišinová 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, K. Bartalská, F. Petrek, J. Vozár, B. Grambličková, P. Dutková, D. Zigo, S. Adamiková, R. Šťastová 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, J. Vozár, B. Grambličková, F. Petrek, D. Pintérová, D. Zigo 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1079/17  Hospodárske právo - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, D. Zigo, S. Adamiková 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1068/17  Správne právo procesné - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, M. Havelková, M. Michalovič, M. Pavlovič, Ľ. Máčaj, L. Grešová, V. Jakušová, M. Radosa, K. Slámková, Š. Bleho, R. Bisták 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - PP3 - PP - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1081/17  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, T. Hlinka, M. Katkovčin, J. Mazúr 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KFP/bPRV17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, M. Medvec 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRV17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - S. Ficová, M. Števček, M. Mamojka, M. Patakyová, L. Dufalová, I. Fekete, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, M. Dáni, M. Ivančo 3/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková, D. Nevická, B. Pavlíková, P. Rak 3/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1069/17  Právo životného prostredia - M. Dufala, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1070/17  Správne súdnictvo - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Škrobák, J. Šmelková, L. Grešová 3/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - J. Čentéš, P. Šámal, E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - P. Šámal, R. Blažek, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, S. Mihálik, L. Turay, A. Beleš, F. Vincent 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, P. Šámal, R. Blažek, T. Strémy, J. Ľorko, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - P. Šámal, R. Blažek, J. Čentéš, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Kordík, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay, F. Vincent, L. Vasilik 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, L. Fotopulosová, I. Hron, S. Kiššová, Z. Klincová, A. Köszeghy, M. Magdolen, S. Meňhartová, O. Ružička, S. Sakolciová, V. Sedliak, D. Takács, N. Turanovičová, L. Vasilik, D. Zigo 3/L    6sP + 3S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, K. Hodossy, P. Žárská 3/Z    2P + 2S     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP-J-1/1 - PVP 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - P. Uličná, J. Abraham, A. Lysá, S. Mičíková, I. Dudášová, S. Banková, Z. Kraváriková, J. Brtková 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-1/2 - PVP 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, Z. Kraváriková, S. Banková, J. Brtková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/1 - PVP 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 2/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/2 - PVP 2. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 2/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/1 - PVP 3. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 3/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/2 - PVP 3. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 3/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-2 - PVP 2. ročník - letný semester min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1110/17  Zdravotné právo - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel, S. Capíková, B. Pavlíková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, T. Rulíšek, M. Pavlovič 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1112/17  Hospodárska správa - M. Horvat, Ľ. Máčaj 2/L    1P + 2S     PH   2    

Blok - PVP-3 - PVP 3. ročník - zimný semester min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1107/17  Pozemkové právo - M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 3/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1108/17  Stavebné právo - M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, K. Tóthová, Ľ. Máčaj, M. Michalovič 3/Z    1P + 2S     PH   2    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel, L. Freel 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1143/17  Ochrana osobných údajov - M. Daňko, K. Hodossy, M. Mesarčík 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec, T. Mészáros, O. Meteňkanyč 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1129/17  Základy sociológie práva - M. Mrva, R. Kišoňová 2, 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - Ľ. Batka, M. Turčan 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1133/17  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 2, 3/L    2S     H   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRV17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - T. Mészáros, R. Kišoňová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1142/17  Politológia pre právnikov - M. Domin 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková, A. Köszeghy 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Mlkvá Illýová 2, 3/Z    40sZ     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRV17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3/Z    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 1 - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, J. Klimko, M. Kordík, H. Kováčiková, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, A. Mašurová, M. Michalovič, S. Mihálik, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, J. Prnová, M. Prokeinová, K. Raková, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 2 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, K. Raková, R. Blažek, K. Kalesná 3/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - M. Patakyová, O. Hamuľák 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 2, 3/Z    8sS     PH   3   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek 2, 3/Z    1P + 2S     S   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík, H. Kováčiková 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1209/20  Úvod do španielskej právnej terminológie - J. Pátková 1, 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1210/20  Základy ruskej právnej terminológie - S. Mičíková 1, 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1211/20  Teória hier a problém rozhodovania - A. Démuth 2, 3/L    2P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20  Združovacie právo - M. Gajdošová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1220/20  Právo kybernetickej bezpečnosti - J. Andraško, M. Mesarčík 2/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1221/20  Klinika práva kybernetickej bezpečnosti - J. Andraško, M. Mesarčík 3/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk 2, 3/L    2S     PH   2    
 FM.KSP/068B/21  Základy podnikania pre nemanažérske smery - M. Mrva, O. Karlík 3/Z    2S     H   3    

Blok - VPT - Výberové predmety - telesná kultúra
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Telesná a športová výchova 1 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Telesná a športová výchova 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Telesná a športová výchova 3 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Telesná a športová výchova 4 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Telesná a športová výchova 5 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Telesná a športová výchova 6 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Lyžovanie 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/Z    42sC     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Turistika 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/L    32sC     PH   1    

Blok - KPV - klinické právne vzdelávanie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - M. Havelková 3/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková, A. Köszeghy 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1135/17  Právna klinika pre komunity 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Mlkvá Illýová 3/Z    40sZ     PH   2    
 PraF.UKPV/mPRV17-1197/19  Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia - M. Havelková, Z. Mlkvá Illýová 2, 3/Z    4IK     PH   3    
 PraF.UKPV/bPRV17-1222/21  Právo na právnu pomoc - M. Havelková 3/Z    2S     PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SSBc - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát