Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2021/2022
Študijný program:
Právo (ENmPRV17)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Jazyk výučby: anglický
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - Povinné predmety - 1.roč.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/EnM17-3001/17  Medzinárodné právo verejné 1 - L. Mareček 1/Z    1P + 2S     P/Z   5    
 PraF.UEP/EnM17-3002/17  Európske právo 1 - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová, L. Mokrá 1/Z    1P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KMPMV/EnM17-3003/17  Medzinárodné právo súkromné 1 - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan, L. Mezeiová, D. Gornaľová, N. Mansella 1/Z    1P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/EnM17-3004/17  Interpretácia a argumentácia v právnej praxi - T. Mészáros, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján 1/Z    3S     PH   3    
 PraF.KUP/EnM17-3005/17  Ľudské práva - M. Hodás 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/EnM17-3006/17  Medzinárodné a európske pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia - D. Nevická, L. Freel, B. Pavlíková 1/Z    1P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/EnM17-3007/17  Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné trestné právo - L. Mareček, L. Golovko 1/L    1P + 2S     P/Z   5    
 PraF.UEP/EnM17-3008/17  Európske právo 2 - H. Kováčiková 1/L    1P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KMPMV/EnM17-3009/17  Medzinárodné právo súkromné 2 - K. Burdová, P. Lysina, M. Slašťan 1/L    1P + 2S     P/Z   5    

Blok - PP2 - Povinné predmety - 2. roč.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UEP/EnM17-3010/17  Európske súťažné právo a štátna pomoc - O. Blažo, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/Z    2P + 2S     P/Z   6    
 PraF.KTPFP/EnM17-3011/17  Právna etika - Ľ. Batka, B. Fábry 2/L    3S     P/Z   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1-A - Povinne voliteľné predmety - skupina A
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/ENm17-3101/17  Právo obchodných spoločností - B. Grambličková 1/Z    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/ENm17-3102/17  Medzinárodné vzťahy - L. Mareček, E. Kukan 1/Z    1P + 2S     H   3    

Blok - PVP1-B - Povinne voliteľné predmety - skupina B
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENm17-3103/17  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová 1/Z    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.KPDPK/ENm17-3104/17  Dejiny verejného práva - M. Lysý, J. Sombati 1/Z    1P + 2S     P/Z   2    

Blok - PVP1-C - Povinne voliteľné predmety - skupina C
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPDPK/ENm17-3105/17  Porovnávacie súkromné právo - M. Mlkvý, Z. Mlkvá Illýová 1/L    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/ENm17-3106/17  Porovnávacie verejné právo - M. Lysý, J. Sombati 1/L    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - PVP1-D - Povinne voliteľné predmety - skupina D
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/ENm17-3107/17  Správa a riadenie spoločností - B. Grambličková, A. Mašurová 1/L    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KTPKK/ENm17-3108/17  Humanitárne právo a medzinárodné trestné právo - R. Blažek, M. Kordík 1/L    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - PVP1-E - Povinne voliteľné predmety - skupina E
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/ENm17-3109/17  Negociácia - I. Kisely, M. Smalik 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/ENm17-3110/17  Medzinárodná negociácia - PraF.KMPMV 1/L    2S     P/Z   3    

Blok - PVP1-F - Povinne voliteľné predmety - skupina F
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPV-UEP/ENm17-3111/17  Európsky simulovaný súdny spor 1 - H. Kováčiková, M. Patakyová, A. Máčaj 1/L    2S     P/Z   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3112/17  Simulované arbitrážne konanie 1 - PraF.UKPVTK 1/L    2S     P/Z   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3113/17  Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 1 - PraF.UKPVTK 1/L    2S     P/Z   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3114/17  Medzinárodný simulovaný trestný proces 1 - PraF.UKPVTK 1/L    2S     P/Z   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3115/17  Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 1 - PraF.UKPVTK 1/L    2S     P/Z   5    

Blok - PVP2-A - Povinne voliteľné predmety - skupina A
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENm17-3117/17  Medzinárodné zmluvné právo - L. Mareček 2/Z    1P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOP/ENm17-3116/17  Alternatívne riešenie sporov - M. Ivančo 2/Z    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - PVP2-B - Povinne voliteľné predmety - skupina B
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/ENm17-3119/17  Hospodárska a menová únia - PraF.KFP 2/Z    1P + 2S     P/Z   4   !  
 PraF.KMPMV/ENm17-3118/17  Právo medzinárodného obchodu - M. Slašťan 2/Z    1P + 2S     P/Z   4    

Blok - PVP2-C - Povinne voliteľné predmety - skupina C
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/ENm17-3121/17  Imigračné a azylové právo - PraF.KMPMV 2/Z    1P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KOPHP/ENm17-3120/17  Fúzie a akvizície obchodných spoločností - P. Lukáčka, M. Smalik 2/Z    1P     P/Z   3    

Blok - PVP2-D - Povinne voliteľné predmety - skupina D
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/ENm17-3122/17  Európsky simulovaný súdny spor 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3123/17  Simulované arbitrážne konanie 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3124/17  Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    2S     PH   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3125/17  Medzinárodný simulovaný trestný proces 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    2S     P/Z   5    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3126/17  Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 2 - PraF.UKPVTK 2/Z    5S     PH   5    

Blok - PVP2-E - Povinne voliteľné predmety - skupina E
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UPITPDV/ENm17-3127/17  Právo duševného vlastníctva - P. Žárská 2/L    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KMPMV/ENm17-3128/17  Právo a prax WTO - PraF.KMPMV 2/L    1P + 2S     P/Z   3   !  

Blok - PVP2-F - Povinne voliteľné predmety - skupina F
Nevyhnutné zvoliť si aspoň jeden predmet z danej ponuky PVP.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/ENm17-3129/17  Medzinárodné zdaňovanie a príjmy štátneho rozpočtu - M. Kačaljak 2/L    1P + 2S     P/Z   3   !  
 PraF.KFP/ENm17-3130/17  Medzinárodné zdaňovanie - M. Kačaljak 2/L    1P + 2S     P/Z   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/ENm17-3201Z/17  Stáž - PraF.UKPVTK       PH   3    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3201L/17  Stáž - PraF.UKPVTK       PH   3    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3202Z/17  Súťaž – aktívna účasť na simulovanom súdnom spore - PraF.UKPVTK   20sI     PH   3    
 PraF.UKPVTK/ENm17-3202L/17  Súťaž – aktívna účasť na simulovanom súdnom spore - PraF.UKPVTK   20sI     PH   3    
 PraF.KPDPK/ENm17-3203/17  Angloamerické právo - M. Mlkvý   2S     PH   3    
 PraF.KTPKK/ENm17-3204/17  Justičná spolupráca v trestných veciach - PraF.KTPKK   2S     PH   3    
 PraF.KTPFP/ENm17-3205/17  Biomedicínske právo - PraF.KTPFP   2S     PH   3   !  
 PraF.KSEP/ENm17-3206/17  Environmentálne právo - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková   2S     H   3    
 PraF.KTPFP/ENm17-3207/17  Športové právo - PraF.KTPFP   2S     PH   3   !  
 PraF.KSEP/ENm17-3208/17  Energetické právo - PraF.KSEP   2S     PH   3    
 PraF.UPITPDV/ENm17-3209/17  Právo informačných technológií - J. Andraško   2S     PH   3    
 PraF.KOP/ENm17-3210/17  Ochrana spotrebiteľa - PraF.KOP   2S     PH   3   !  
 PraF.KPPPSZ/ENm17-3211/17  Antidiskriminačné právo EU - D. Nevická   2S     PH   3    
 PraF.KOPHP/ENm17-3212/17  Verejné obstarávanie - PraF.KOPHP   2S     PH   3   !  
 PraF.KUP/ENm17-3214/17  Porovnávacie ústavné právo - T. Ľalík, L. Trellová, V. Bujňák   2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/ENm17-3215/17  Kánonické právo - C. Vasiľ   2S     PH   3   !  
 PraF.KUP/ENm17-3216/17  Ústavný systém Francúzska - M. Giba   2S     S   3    
 PraF.KOPHP/ENm17-3217/17  Základy rakúskeho súkromného práva 1 - PraF.KOPHP   24sP + 24sS     PH   4   !  
 PraF.KOPHP/ENm17-3218/17  Základy rakúskeho súkromného práva 2 - PraF.KOPHP   24sP + 24sS     PH   4   !  
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SS-PP - Štátna skúška
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/EnM17-3012/18  Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce   OB   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - SS-PVP - Štátna skúška min. 5 kreditov
Nevyhnutné si zvoliť: Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť alebo Štátna skúška – verejnoprávna oblasť
Skratka predmetu Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/EnM17-SS1/17  Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť   SS   5    
 PraF/EnM17-SS2/17  Štátna skúška – verejnoprávna oblasť   SS   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát