Study programme - Approved

Academic year:
2021/2022
Study programme:
Law (bPRVx17)
(Single degree study, bachelor I. deg., external form)
Study field:
30. Law
Guarantor:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Study section
Compulsory courses

Block: 1 roč. - povinné predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1050/17  Legal Theory 1 - B. Fábry, M. Mrva, R. Kasinec, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/W    28sTS     P/Z   5    
 PraF.KUP/bPRVx17-1060/17  Theory of State - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1064/17  Introduction to Economics for Lawyers - D. Stanek, Z. Lukáčková, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda 1/W    28sTS     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1065/17  Introduction to Study of Law and Legal Informatics - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, J. Sombati, P. Dražová, Z. Gyurász 1/W    28sTS     PH   3    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1051/17  Legal and Political Philosophy - T. Mészáros, Ľ. Batka, A. Démuth, O. Meteňkanyč, R. Kišoňová 1/S    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRVx17-1053/17  Substantive Civil Law 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, S. Meňhartová, Z. Klincová, V. Sedliak, L. Fotopulosová, A. Mišinová 1/W    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1052/17  Legal Theory 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, N. Sabján 1/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1054/17  Substantive Civil Law 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, M. Káčerík, M. Dáni, V. Sedliak, K. Raková, M. Hamřik, A. Mišinová 1/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1066/17  Slovak Legal History - Propaedeutics - M. Lysý, O. Podolec, J. Sombati 1/S    10sTS     S   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1061/17  Constitutional Law - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1072/17  Business Administration and Accounting - Z. Lukáčková, E. Neubauerová, A. Priehoda, D. Stanek, I. Kútna Želonková 1/S    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  Roman Law 1 - M. Nemec, R. Brtko, M. Gregor, V. Dančiaková, V. Vladár 1/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1063/17  Roman Law 2 - M. Gregor, R. Brtko, M. Nemec, V. Dančiaková, V. Vladár, M. Mlkvý 1/S    28sTS     P/Z   3    

Block: 2. roč. - povinné predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17  Substantive Administrative Law - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 2/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1055/17  Substantive Civil Law 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Haršányová, Z. Klincová, R. Smyčková, M. Ivančo, M. Káčerík, K. Szendreiová, M. Hamřik, V. Bačíková, A. Mišinová 2/W    28sTS     PH   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1058/17  Family Law - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, A. Mišinová 2/S    21sTS     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1077/17  Business Law 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková 2/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1073/17  Labour Law 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1074/17  Labour Law 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Nevická, S. Capíková, B. Pavlíková 2/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1068/17  Procedural Administrative Law - B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 2/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRVx17-1071/17  Introduction to EU Law and International Law - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, H. Kováčiková, A. Beleš, M. Patakyová 2/W    32sTS     P/Z   5    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1075/17  Social Security Law - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/S    28sTS     P/Z   4    

Block: 3. roč. - povinné predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KFP/bPRVx17-1080/17  Financial Law 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, T. Hlinka, J. Mazúr 3/W    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KFP/bPRVx17-1081/17  Financial Law 2 - M. Kačaljak, A. Szakács, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, J. Mazúr, T. Hlinka 3/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1056/17  Procedural Civil Law 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Ivančo, M. Dáni, B. Tkáčová, M. Haršányová, M. Káčerík, Z. Klincová, P. Helt, F. Sedlačko, S. Meňhartová, V. Sedliak, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová 3/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1057/17  Procedural Civil Law 2 - M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, R. Smyčková, M. Dáni, B. Tkáčová, M. Haršányová, M. Ivančo, Z. Klincová, P. Helt, L. Fotopulosová 3/S    28sTS     PH   4    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1078/17  Business Law 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková 3/W    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1079/17  Economic Law - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, D. Zigo 3/S    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1076/17  Labour Law 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková 3/W    28sTS     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1069/17  Environmental Law - M. Dufala, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková 3/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1070/17  Administrative Justice - J. Vačok, M. Dufala, M. Horvat, L. Grešová 3/W    28sTS     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1073/17  Intellectual Property Law - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, P. Žárská, K. Hodossy 3/W    28sTS     PH   3    

Block: 4. roč. - povinné predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KFP/bPRVx17-1082/17  Law of Financial Market - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr 4/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRVx17-1059/17  Law Enforcement in Private Law Relations - S. Ficová, M. Mamojka, M. Patakyová, M. Števček, L. Dufalová, J. Duračinská, I. Fekete, B. Jablonka, A. Löwy, M. Križan, P. Lukáčka, P. Luprichová, A. Mašurová, M. Smalik, R. Smyčková, J. Strémy, M. Dáni 4/W    28sTS     PH   4    
 PraF.UKPVTK/bPRVx17-1088/17  Skills of Legal Profession - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 4/S    28sTS     PH   2    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1084/17  Criminal law and introduction to criminology and criminalistics - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Čentéš, P. Šámal, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik 4/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1085/17  Criminal procedure law 1 - L. Kurilovská, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, S. Mihálik 4/W    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1086/17  Substantive criminal law 2 - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Čentéš, P. Šámal, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik 4/S    28sTS     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRVx17-1087/17  Criminal procedure law 2 - L. Kurilovská, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík, S. Mihálik 4/S    28sTS     P/Z   4    
 
Compulsory elective courses

Block: 2r ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17  English Legal Terminology 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17  German Legal Terminology 1 - A. Debnárová 2/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17  French Legal Terminology 1 - J. Pátková 2/W    21sTS     PH   3    

Block: 2r LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17  English Legal Terminology 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková 2/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17  German Legal Terminology 2 - A. Debnárová 2/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17  French Legal Terminology 2 - J. Pátková 2/S    21sTS     PH   3    

Block: 3r. ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17  Stylistics of English Legal Texts 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 3/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17  Stylistics of German Legal Texts 1 - A. Debnárová 3/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17  Stylistics of French Legal Texts 1 - J. Pátková 3/W    21sTS     PH   3    

Block: 3r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17  Stylistics of English Legal Texts 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 3/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17  Stylistics of German Legal Texts 2 - A. Debnárová 3/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17  Stylistics of French Legal Texts 2 - J. Pátková 3/S    21sTS     PH   3    

Block: 4r. ZS - povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17  Translation of English Legal Texts 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 4/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17  Translation of German Legal Texts 1 - A. Debnárová 4/W    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17  Translation of French Legal Texts 1 - J. Pátková 4/W    21sTS     PH   3    

Block: 4r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRVx17-1102/17  Translation of English Legal Texts 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 4/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1104/17  Translation of German Legal Texts 2 - A. Debnárová 4/S    21sTS     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1106/17  Translation of French Legal Texts 2 - J. Pátková 4/S    21sTS     PH   3    

Block: 3r. LS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 4 credits
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KSEP/bPRVx17-1109/17  Cultural and Social Administration - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 3/S    21sTS     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1110/17  Medical Law - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel, S. Capíková, B. Pavlíková 3/S    21sTS     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1111/17  Administration of the administrative and political affairs - M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, T. Rulíšek, M. Pavlovič 3/S    21sTS     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1112/17  Economics Administration - M. Horvat, Ľ. Máčaj 3/S    21sTS     PH   2    

Block: 3r. ZS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 2 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KSEP/bPRVx17-1107/17  Land Law - M. Srebalová, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Vačok, J. Šmelková, Ľ. Máčaj 3/W    21sTS     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1108/17  Construction Law - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, K. Tóthová, J. Šmelková, Ľ. Máčaj, M. Michalovič 3/W    21sTS     PH   2    
 
Elective courses

Block: Výberové predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KOP/bPRVx17-1126/17  Legal status of a minor in family relationships - P. Luprichová 3, 4/S    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1127/17  Social Politics - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3, 4/W    15sTS     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1143/17  Personal Data Protection - K. Hodossy, M. Macová, M. Vrabko, M. Mesarčík 2, 3, 4/W    15sTS     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1119/17  Law in the Area of Film Art - R. Kasinec 2, 3, 4/W    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1128/17  Logic for Lawyers - F. Gahér 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1129/17  Basics of the Sociology of Law - M. Mrva, R. Kišoňová 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1132/17  Law and influence of Judeo-Christian tradition - M. Turčan, Ľ. Batka 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1133/17  Legal Clinic of Theory of Law - R. Kasinec 2, 3, 4/S    15sTS     H   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRVx17-1141/17  Theories of Justice in the 20th Century - T. Mészáros, R. Kišoňová 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1138/17  Law of Elections and Electoral Systems - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3, 4/W    15sTS     PH   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1142/17  Political Science for Lawyers - M. Domin 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17  Latin 1 - A. Škovierová 2, 3, 4/W    15sTS     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1123/17  Latin 2 - A. Škovierová 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1137/17  Stylistics and Rhetorics - J. Pátková 1, 2, 3/W    15sTS     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRVx17-1125/17  Proceedings before the Industrial Property Office - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1122/17  Information and information systems in public administration - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18  Basics of scientific and specialized activity for lawyers I - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, Y. Daudrikh, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, S. Heseková, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, M. Kačaljak, J. Klimko, M. Kordík, A. Szakács, H. Kováčiková, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, J. Mazúr, A. Mašurová, M. Michalovič, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, J. Prnová, M. Prokeinová, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, Ľ. Čunderlík, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 2/W    6sIC     H   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18  Basics of scientific and specialized activity for lawyers II - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, K. Kalesná 3/W    6sIC     H   2    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - M. Nemec 2, 3/W    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - M. Nemec, M. Gregor 2, 3/S    15sTS     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Summer School of Austrian Law - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner   8sS     PH   3   !  
 PraF.KSEP/bPRVx17-1192/19  Introduction to Security Law - A. Martvoň, T. Rulíšek   15sTS     S   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Digital Single Market in the EU Law - D. Ježová, M. Mesarčík, H. Kováčiková   14sTS     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19  Legal aspects of climate change - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2, 3/S    15sTS     S   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1173/17  Criminal Administrative Law - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3, 4/W    21sL     PH   3    
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1216/20  Development of Land Law and Law of Agricultural Cooperatives - O. Podolec 2, 3, 4/W    14sTS     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17  Media Law - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3, 4/S    15sTS     PH   2    
 

State exams
Compulsory courses

Block: Štátne skúškyy
Subject code Subject title Credits Current
 PraF/bPRV17-SS1/17  State Exam in Theory of Law, Administrative Law and Other Selected Areas of Law   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bachelor Thesis and Defense of Bachelor Thesis   OB   4    
 

Such a symbol can occur after the teaching range: d - days in a semester, h - hours in a week, s - hours in a semester, t - weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".
Form: L - lecture, S - seminar, P - practicals, O - other, IW - independent work, TS - training session, C - course, I - internship, IC - individual consultations, Co - competition
Current: ! - course will not be implemented in the given academic year; + - course will not be implemented, perhaps the next academic year; - - course is implemented for the last time