Study programme - Approved

Academic year:
2021/2022
Study programme:
Law (bPRV17)
(Single degree study, bachelor I. deg., full time form)
Study field:
30. Law
Guarantor:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Study section
Compulsory courses

Block: PP - 1. ročník
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KOP/bPRV17-1053/17  Substantive Civil Law 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, M. Hamřik, K. Raková, V. Sedliak, Z. Klincová, S. Meňhartová, L. Fotopulosová, A. Mišinová 1/W    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1066/17  Slovak Legal History - Propaedeutics - M. Lysý, O. Podolec 1/W    2L     S   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1062/17  Roman Law 1 - M. Nemec, V. Vladár, R. Brtko, M. Mlkvý, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, J. Ivančík, J. Prnová, V. Dančiaková, V. Pétiová 1/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1050/17  Legal Theory 1 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján, Z. Gyurász, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč, M. Šuška 1/W    2L + 2S     P/Z   5    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1051/17  Legal and Political Philosophy - T. Mészáros, B. Fábry, N. Sabján, M. Turčan, Ľ. Batka, A. Démuth, R. Kišoňová, O. Meteňkanyč 1/W    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KUP/bPRV17-1060/17  Theory of State - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, D. Demjanovič, F. Pažitný, D. Takács 1/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRV17-1064/17  Introduction to Economics for Lawyers - D. Stanek, I. Kútna Želonková, Z. Lukáčková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin, Z. Brinčíková, M. Geško 1/W    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1065/17  Introduction to Study of Law and Legal Informatics - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, M. Mesarčík, P. Žárská, J. Sombati, P. Dražová, Z. Gyurász 1/W    1L + 2S     PH   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1054/17  Substantive Civil Law 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, K. Szendreiová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Ivančo, Z. Klincová, M. Dáni, V. Sedliak, K. Raková, A. Mišinová, Z. Mlkvá Illýová 1/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1067/17  Substantive Administrative Law - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, Ľ. Máčaj, M. Radosa, K. Slámková, Š. Bleho, M. Pavlovič 1/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1052/17  Legal Theory 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, Z. Gyurász, J. Jenčík, N. Sabján, M. Gajdošová, T. Mészáros, O. Meteňkanyč 1/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KUP/bPRV17-1061/17  Constitutional Law - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa, D. Demjanovič, F. Pažitný, D. Takács, S. Cibik 1/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRV17-1071/17  Introduction to EU Law and International Law - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, H. Kováčiková, L. Mokrá, M. Patakyová, A. Beleš, S. Kiššová, A. Máčaj 1/S    2L + 3S     P/Z   5    
 PraF.UEV/bPRV17-1072/17  Business Administration and Accounting - D. Stanek, Z. Lukáčková, I. Kútna Želonková, E. Neubauerová, A. Priehoda, M. Katkovčin 1/S    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1063/17  Roman Law 2 - M. Nemec, R. Brtko, V. Vladár, M. Gregor, V. Dančiaková, J. Prnová, M. Mlkvý, L. Hájek, J. Ivančík 1/S    2L + 2S     P/Z   3    

Block: PP - 2. ročník
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KFP/bPRV17-1080/17  Financial Law 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, T. Hlinka 2/S    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1055/17  Substantive Civil Law 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Hamřik, V. Bačíková, M. Haršányová, M. Ivančo, M. Káčerík, Z. Klincová, R. Smyčková, K. Szendreiová, J. Mitterpachová, Z. Mlkvá Illýová, A. Mišinová 2/W    2L + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1056/17  Procedural Civil Law 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, J. Bajánková, P. Luprichová, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová, F. Sedlačko, M. Dáni, M. Haršányová, Z. Klincová, V. Bačíková, M. Káčerík, M. Ivančo, P. Helt, V. Sedliak, S. Meňhartová, Z. Mlkvá Illýová, L. Fotopulosová 2/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1057/17  Procedural Civil Law 2 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Dáni, M. Haršányová, B. Tkáčová, M. Ivančo, Z. Klincová, P. Helt, V. Sedliak, S. Meňhartová, L. Fotopulosová 2/S    2L + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1058/17  Family Law - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, V. Bačíková, M. Káčerík, Z. Klincová, A. Mišinová 2/S    1L + 2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1077/17  Business Law 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, K. Bartalská, F. Petrek, J. Vozár, B. Grambličková, P. Dutková, D. Zigo, S. Adamiková, R. Šťastová 2/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1078/17  Business Law 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, J. Vozár, B. Grambličková, F. Petrek, D. Pintérová, D. Zigo 2/S    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1079/17  Economic Law - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, D. Zigo, S. Adamiková 2/S    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1073/17  Labour Law 1 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1074/17  Labour Law 2 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, D. Nevická, P. Rak, S. Capíková, B. Pavlíková 2/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1075/17  Social Security Law - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1068/17  Procedural Administrative Law - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, M. Havelková, M. Michalovič, M. Pavlovič, Ľ. Máčaj, L. Grešová, V. Jakušová, M. Radosa, K. Slámková, Š. Bleho, R. Bisták 2/W    2L + 2S     P/Z   4    

Block: PP - 3. ročník
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KFP/bPRV17-1081/17  Financial Law 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, T. Hlinka, M. Katkovčin, J. Mazúr 3/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KFP/bPRV17-1082/17  Law of Financial Market - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Szakács, M. Katkovčin, J. Mazúr, M. Medvec 3/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRV17-1059/17  Law Enforcement in Private Law Relations - S. Ficová, M. Števček, M. Mamojka, M. Patakyová, L. Dufalová, I. Fekete, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, M. Dáni, M. Ivančo 3/S    2L + 2S     PH   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1076/17  Labour Law 3 - J. Matlák, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, M. Krippel, S. Capíková, D. Nevická, B. Pavlíková, P. Rak 3/W    2L + 2S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1069/17  Environmental Law - M. Dufala, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková 3/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1070/17  Administrative Justice - M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Škrobák, J. Šmelková, L. Grešová 3/W    2L + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1084/17  Criminal law and introduction to criminology and criminalistics - J. Čentéš, P. Šámal, E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, T. Strémy, J. Ľorko, R. Blažek, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay 3/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1085/17  Criminal procedure law 1 - P. Šámal, R. Blažek, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, S. Mihálik, L. Turay, A. Beleš, F. Vincent 3/W    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1086/17  Substantive criminal law 2 - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, P. Šámal, R. Blažek, T. Strémy, J. Ľorko, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay 3/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1087/17  Criminal procedure law 2 - P. Šámal, R. Blažek, J. Čentéš, L. Kurilovská, O. Laciak, M. Kordík, S. Mihálik, A. Beleš, L. Turay, F. Vincent, L. Vasilik 3/S    2L + 2S     P/Z   4    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1088/17  Skills of Legal Profession - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková, L. Fotopulosová, I. Hron, S. Kiššová, Z. Klincová, A. Köszeghy, M. Magdolen, S. Meňhartová, O. Ružička, S. Sakolciová, V. Sedliak, D. Takács, N. Turanovičová, L. Vasilik, D. Zigo 3/S    6sL + 3S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1073/17  Intellectual Property Law - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, K. Hodossy, P. Žárská 3/W    2L + 2S     PH   3    
 
Compulsory elective courses

Block: PVP 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1089/17  English Legal Terminology 1 - P. Uličná, J. Abraham, A. Lysá, S. Mičíková, I. Dudášová, S. Banková, Z. Kraváriková, J. Brtková 1/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  German Legal Terminology 1 - A. Debnárová 1/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  French Legal Terminology 1 - J. Pátková 1/W    2S     PH   3    

Block: PVP 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1092/17  English Legal Terminology 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, Z. Kraváriková, S. Banková, J. Brtková 1/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  German Legal Terminology 2 - A. Debnárová 1/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  French Legal Terminology 2 - J. Pátková 1/S    2S     PH   3    

Block: PVP 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1095/17  Stylistics of English Legal Texts 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 2/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Stylistics of German Legal Texts 1 - A. Debnárová 2/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Stylistics of French Legal Texts 1 - J. Pátková 2/W    2S     PH   3    

Block: PVP 2. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1098/17  Stylistics of English Legal Texts 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, S. Banková, J. Brtková, Z. Kraváriková 2/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Stylistics of German Legal Texts 2 - A. Debnárová 2/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Stylistics of French Legal Texts 2 - J. Pátková 2/S    2S     PH   3    

Block: PVP 3. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1101/17  Translation of English Legal Texts 1 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 3/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Translation of German Legal Texts 1 - A. Debnárová 3/W    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Translation of French Legal Texts 1 - J. Pátková 3/W    2S     PH   3    

Block: PVP 3. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UCPK/bPRV17-1102/17  Translation of English Legal Texts 2 - A. Lysá, S. Mičíková, L. Smolková, P. Uličná, S. Banková 3/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Translation of German Legal Texts 2 - A. Debnárová 3/S    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Translation of French Legal Texts 2 - J. Pátková 3/S    2S     PH   3    

Block: PVP 2. ročník - letný semester min. 4 credits
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KSEP/bPRV17-1109/17  Cultural and Social Administration - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/S    1L + 2S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1110/17  Medical Law - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel, S. Capíková, B. Pavlíková 2/S    1L + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1111/17  Administration of the administrative and political affairs - M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, T. Rulíšek, M. Pavlovič 2/S    1L + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1112/17  Economics Administration - M. Horvat, Ľ. Máčaj 2/S    1L + 2S     PH   2    

Block: PVP 3. ročník - zimný semester min. 2 credits
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KSEP/bPRV17-1107/17  Land Law - M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, Ľ. Máčaj, M. Pavlovič 3/W    1L + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1108/17  Construction Law - M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, J. Šmelková, K. Tóthová, Ľ. Máčaj, M. Michalovič 3/W    1L + 2S     PH   2    
 
Elective courses

Block: Výberové predmety
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.KOP/bPRV17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3/S    1L + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1127/17  Social Politics - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel, L. Freel 2, 3/W    1L + 1S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1143/17  Personal Data Protection - M. Daňko, K. Hodossy, M. Mesarčík 2, 3/W    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1119/17  Law in the Area of Film Art - R. Kasinec, T. Mészáros, O. Meteňkanyč 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1128/17  Logic for Lawyers - F. Gahér 2, 3/S    1L + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1129/17  Basics of the Sociology of Law - M. Mrva, R. Kišoňová 2, 3/S    1L + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1132/17  Law and influence of Judeo-Christian tradition - Ľ. Batka, M. Turčan 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1133/17  Legal Clinic of Theory of Law - R. Kasinec 2, 3/S    2S     H   2   !  
 PraF.KTPFP/bPRV17-1141/17  Theories of Justice in the 20th Century - T. Mészáros, R. Kišoňová 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1138/17  Law of Elections and Electoral Systems - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3/W    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1142/17  Political Science for Lawyers - M. Domin 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1121/17  Latin 1 - A. Škovierová 2, 3/W    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1123/17  Latin 2 - A. Škovierová 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1137/17  Stylistics and Rhetorics - J. Pátková 1, 2, 3/W    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Legal Clinic for non-profit sector 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková, A. Köszeghy 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Interships 1 - Z. Mlkvá Illýová 2, 3/W    40sI     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRV17-1125/17  Proceedings before the Industrial Property Office - M. Daňko, M. Vrabko, P. Žárská 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1122/17  Information and information systems in public administration - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Criminal Administrative Law - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3/W    1L + 2S     PH   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1180/18  Basics scientific professional activity for lawyers 1 - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, J. Klimko, M. Kordík, H. Kováčiková, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, A. Mašurová, M. Michalovič, S. Mihálik, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, J. Prnová, M. Prokeinová, K. Raková, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 2/W    6sIC     H   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1181/18  Basics of scientific and specialized activity for lawyers II - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, K. Raková, R. Blažek, K. Kalesná 3/W    6sIC     H   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Theory and Methods of Application and Implementation of EU Law - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Application of EU Law in Slovak Legal Practice - M. Patakyová, O. Hamuľák 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Summer School of Austrian Law - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 2, 3/W    8sS     PH   3   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1192/19  Introduction to Security Law - A. Martvoň, T. Rulíšek 2, 3/W    1L + 2S     S   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Legal aspects of climate change - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/S    1L + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Digital Single Market in the EU Law - D. Ježová, M. Mesarčík, H. Kováčiková 2, 3/W    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1209/20  Úvod do španielskej právnej terminológie - J. Pátková 1, 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1210/20  Basics of Russian Legal Terminology - S. Mičíková 1, 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1211/20  Game Theory and the Problem of Decision-Making - A. Démuth 2, 3/S    2L + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20  Development of Land Law and Law of Agricultural Cooperatives - O. Podolec 2, 3/W    1L + 1S     PH   2    
 PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20  Združovacie právo - M. Gajdošová 2, 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1220/20  Cyber ​​Security Law - J. Andraško, M. Mesarčík 2/S    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1221/20  Klinika práva kybernetickej bezpečnosti - J. Andraško, M. Mesarčík 3/W    2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17  Media Law - M. Daňko, R. Munk 2, 3/S    2S     PH   2    
 FM.KSP/068B/21  Foundations of Entrepreneurship for Non-Management Fields of Study - M. Mrva, O. Karlík 3/W    2S     H   3    

Block: Výberové predmety - telesná kultúra
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Physical and Sport Education 1 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/W    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Physical and Sport Education 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/S    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Physical and Sport Education 3 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/W    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Physical and Sport Education 4 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/S    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Physical and Sport Education 5 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/W    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Physical and Sport Education 6 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/S    2P     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Skiing1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/W    42sP     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Tourism 1 - A. Kolárik, M. Križan, E. Rondová 1, 2, 3/S    32sP     PH   1    

Block: klinické právne vzdelávanie
Subject code Subject title - Teacher Ac. year
/Semester
Range
and form
Con-
cluding
Credits Current
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Clinic of Administrative Punishment - M. Havelková 3/S    2S     PH   2   !  
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Legal Clinic for non-profit sector 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková, A. Köszeghy 3/S    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1135/17  Legal Clinic for the community 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 3/W    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Interships 1 - Z. Mlkvá Illýová 3/W    40sI     PH   2    
 PraF.UKPV/mPRV17-1197/19  Legal Clinic of Communal Protection of Environment - M. Havelková, Z. Mlkvá Illýová 2, 3/W    4IC     PH   3    
 PraF.UKPV/bPRV17-1222/21  Legal Aid Studies - M. Havelková 3/W    2S     PH   2    
 

State exams
Compulsory courses

Block: Štátne skúšky
Subject code Subject title Credits Current
 PraF/bPRV17-SS1/17  State Exam in Theory of Law, Administrative Law and Other Selected Areas of Law   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bachelor Thesis and Defense of Bachelor Thesis   OB   4    
 

Such a symbol can occur after the teaching range: d - days in a semester, h - hours in a week, s - hours in a semester, t - weeks in a semester
When none of these symbols are given, expected range of teaching is "hours in a week".
Form: L - lecture, S - seminar, P - practicals, O - other, IW - independent work, TS - training session, C - course, I - internship, IC - individual consultations, Co - competition
Current: ! - course will not be implemented in the given academic year; + - course will not be implemented, perhaps the next academic year; - - course is implemented for the last time