Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2019/2020
Študijný program:
Právo (bPRVx17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1PP - 1 roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, A. Kluknavská, M. Mrva, R. Kasinec, J. Šurkala, A. Letková, T. Gábriš 1/Z    28sSu     P/Z   5    
 PraF.KUP/bPRVx17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová 1/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, Z. Lukáčková 1/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová, J. Andraško 1/Z    28sSu     PH   3    
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1051/17  Právna a politická filozofia - J. Chovancová, T. Mészáros, A. Kluknavská, Ľ. Batka, A. Démuth, J. Jenčík, O. Meteňkanyč 1/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRVx17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete, M. Hamřik, V. Bačíková, M. Ivančo, A. Löwy, M. Haršányová, R. Hnilica, M. Káčerík, K. Szendreiová, K. Raková 1/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, A. Kluknavská, M. Mrva, T. Gábriš, J. Šurkala 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, M. Káčerík 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPDPK/bPRVx17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - T. Gábriš, M. Lysý 1/L    10sSu     S   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová 1/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRVx17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - D. Stanek, Z. Lukáčková 1/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, P. Capandová, M. Gregor 1/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1063/17  Rímske právo 2 - J. Šurkala, M. Gregor, R. Brtko, M. Nemec, P. Capandová 1/L    28sSu     P/Z   3    

Blok - 2PP - 2. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17  Správne právo hmotné - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík 2/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, A. Fekete, M. Haršányová, Z. Klincová, R. Smyčková, R. Straka, M. Ivančo, M. Káčerík, K. Szendreiová, M. Hamřik 2/Z    28sSu     PH   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1058/17  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 2/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, B. Grambličková 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, M. Krippel 2/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1068/17  Správne právo procesné - B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík 2/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRVx17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, H. Kováčiková, K. Považanová, A. Beleš 2/Z    32sSu     P/Z   5    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková 2/L    28sSu     P/Z   4    

Blok - 3PP - 3. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1080/17  Finančné právo 1 - P. Rakovský, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, M. Katkovčin 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KFP/bPRVx17-1081/17  Finančné právo 2 - P. Rakovský, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr 3/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, R. Straka, M. Ivančo 3/Z    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRVx17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - M. Števček, S. Ficová, A. Löwy, R. Smyčková 3/L    28sSu     PH   4    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRVx17-1079/17  Hospodárske právo - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 3/L    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban 3/Z    28sSu     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1069/17  Právo životného prostredia - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková 3/L    28sSu     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1070/17  Správne súdnictvo - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, L. Grešová 3/Z    28sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 3/Z    28sSu     PH   3    

Blok - 4PP - 4. roč. - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRVx17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová 4/Z    28sSu     P/Z   4   !  
 PraF.KOP-KOPHP/bPRVx17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - S. Ficová, M. Mamojka, M. Patakyová, M. Števček, L. Dufalová, J. Duračinská, I. Fekete, B. Jablonka, A. Löwy, M. Križan, P. Lukáčka, P. Luprichová, A. Mašurová, M. Smalik, R. Smyčková, J. Strémy 4/Z    28sSu     PH   4   !  
 PraF.UKPVTK/bPRVx17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - M. Vrabko, Z. Mlkvá Illýová 4/L    28sSu     PH   2   !  
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - 2-1PVP - 2r ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 2/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 2/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 2/Z    21sSu     PH   3    

Blok - 2-2PVP - 2r LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 2/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 2/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 2/L    21sSu     PH   3    

Blok - 3-1PVPJ - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 3/Z    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 3/Z    21sSu     PH   3    

Blok - 3-2PVPJ - 3r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 3/L    21sSu     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 3/L    21sSu     PH   3    

Blok - 4-1PVP - 4r. ZS - povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 4/Z    21sSu     PH   3   !  
 PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 4/Z    21sSu     PH   3   !  
 PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 4/Z    21sSu     PH   3   !  

Blok - 4-2PVP - 4r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRVx17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 4/L    21sSu     PH   3   !  
 PraF.UCPK/bPRVx17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 4/L    21sSu     PH   3   !  
 PraF.UCPK/bPRVx17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 4/L    21sSu     PH   3   !  

Blok - 3-1PVPS - 3r. LS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1110/17  Zdravotné právo - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 3/L    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1112/17  Hospodárska správa - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, M. Michalovič 3/L    21sSu     PH   2    

Blok - 3-2PVPS - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - správne právo min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRVx17-1107/17  Pozemkové právo - B. Pekár, M. Srebalová, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Vačok, J. Šmelková 3/Z    21sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1108/17  Stavebné právo - B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Šmelková 3/Z    21sSu     PH   2    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRVx17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1143/17  Ochrana osobných údajov - K. Hodossy, M. Macová, M. Vrabko 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1129/17  Základy sociológie práva - M. Mrva 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - M. Turčan 2, 3, 4/Z    15sSu     H   2   !  
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1133/17  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 2, 3, 4/L    15sSu     H   2   !  
 PraF.KTPSV/bPRVx17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - J. Chovancová, T. Mészáros 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3, 4/Z    15sSu     S   2    
 PraF.KUP/bPRVx17-1142/17  Politológia pre právnikov - M. Domin 2, 3, 4/L    15sSu     S   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRVx17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRVx17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 3, 4/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRVx17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 2, 3, 4/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček, D. Bednár, K. Burdová, M. Ďuriš, P. Lysina, M. Slašťan, J. Svák, M. Špaček, J. Valuch, P. Vršanský, J. Duračinská, B. Grambličková, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy, J. Beňa, J. Klimko, A. Letková, M. Lysý, M. Mlkvý, O. Podolec, J. Sombati, L. Freel, J. Hamuľák, M. Krippel, E. Ladiverová, Z. Macková, J. Matlák, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, R. Schronk, R. Brtko, P. Capandová, V. Čunderlík Čerbová, M. Gregor, M. Nemec, J. Prnová, R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, A. Heretik, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Ľ. Batka, A. Démuth, B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala, K. Baraník, V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová, A. Beleš, O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, L. Mokrá, V. Munková, M. Patakyová, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Lukáčková, D. Stanek, J. Andraško, M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 3/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - M. Nemec 2, 3/Z    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KRPKCP/bPRVx17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - M. Nemec, J. Šurkala 2, 3/L    15sSu     PH   2   !  
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner   8sS     PH   3    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek   15sSu     S   2   !  
 PraF.UEP/mPRVx17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík   14sSu     PH   2    
 PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2, 3/L    15sSu     S   2    
 PraF.KSEP/bPRVx17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3, 4/Z    21sP     PH   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS - Štátne skúškyy
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát