Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2019/2020
Študijný program:
Právo (bPRV17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
30. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, M. Hamřik, M. Ružbársky, V. Bačíková, M. Káčerík, K. Szendreiová, R. Hnilica, A. Löwy, R. Smyčková, K. Raková, V. Sedliak, S. Meňhartová 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - T. Gábriš, M. Lysý 1/Z    2P     S   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, M. Mlkvý, P. Capandová, M. Gregor, D. Veselá, V. Vladár 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, N. Sabján, Z. Gyurász, L. Mareček 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1051/17  Právna a politická filozofia - J. Chovancová, T. Mészáros, B. Fábry, Ľ. Batka, A. Démuth, R. Kišoňová 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KUP/bPRV17-1060/17  Štátoveda - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRV17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Lukáčková, E. Neubauerová, A. Priehoda 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová, J. Andraško, J. Sombati 1/Z    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, T. Čipková, V. Bačíková, K. Szendreiová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Ivančo, Z. Klincová, M. Dáni, V. Sedliak, S. Meňhartová, J. Mitterpachová, K. Raková, M. Haršányová, M. Káčerík 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1067/17  Správne právo hmotné - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Michalovič, M. Havelková, M. Mesarčík 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, M. Mrva, M. Turčan, Z. Gyurász, J. Jenčík, N. Sabján, O. Podolec, T. Mészáros 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KUP/bPRV17-1061/17  Ústavné právo - V. Bujňák, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík, L. Trellová, S. Gaňa 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRV17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, H. Kováčiková, K. Považanová, L. Mokrá, M. Patakyová, A. Beleš 1/L    2P + 3S     P/Z   5    
 PraF.UEV/bPRV17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - Z. Lukáčková, D. Stanek, I. Kufelová, A. Priehoda, G. Dováľová, E. Neubauerová, M. Katkovčin 1/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1063/17  Rímske právo 2 - M. Nemec, R. Brtko, P. Capandová, D. Veselá, M. Gregor, M. Mlkvý, V. Vladár 1/L    2P + 2S     P/Z   3    

Blok - PP2 - PP - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský, M. Katkovčin, J. Mazúr 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, M. Hamřik, V. Bačíková, M. Haršányová, M. Ivančo, M. Káčerík, Z. Klincová, R. Smyčková, K. Szendreiová, J. Mitterpachová 2/Z    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, J. Bajánková, P. Luprichová, J. Mitterpachová, S. Mesiarkinová, F. Sedlačko, M. Dáni, M. Haršányová, Z. Klincová, V. Bačíková, M. Káčerík, M. Ivančo 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - S. Ficová, M. Števček, A. Löwy, R. Smyčková, M. Dáni, M. Haršányová, B. Tkáčová, M. Ivančo, Z. Klincová, S. Meňhartová, V. Sedliak 2/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1058/17  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová, V. Bačíková, M. Káčerík 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, K. Bartalská, F. Petrek, J. Vozár 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, D. Pintérová, P. Dutková 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1079/17  Hospodárske právo - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, M. Krippel, D. Nevická 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, D. Nevická, B. Pavlíková, P. Rak 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková, M. Krippel 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1068/17  Správne právo procesné - B. Pekár, M. Srebalová, J. Vačok, M. Vrabko, J. Škrobák, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, K. Tóthová, J. Šmelková, M. Havelková, M. Michalovič, M. Pavlovič, Ľ. Máčaj, I. Papáčová, M. Mesarčík, L. Grešová, V. Jakušová 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - PP3 - PP - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1081/17  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský, T. Hlinka, M. Katkovčin, J. Mazúr 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KFP/bPRV17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, T. Hlinka, M. Katkovčin, J. Mazúr, P. Rakovský 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRV17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - S. Ficová, M. Števček, M. Mamojka, M. Patakyová, L. Dufalová, I. Fekete, A. Löwy, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy, M. Dáni, M. Ivančo 3/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, M. Krippel 3/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1069/17  Právo životného prostredia - M. Dufala, M. Horvat, M. Michalovič, J. Šmelková 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1070/17  Správne súdnictvo - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková, L. Grešová 3/Z    2P + 2S     PH   2    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - E. Burda, I. Fedorovičová, L. Kurilovská, M. Prokeinová, T. Strémy, Y. Turayová, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, J. Ľorko 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - R. Blažek, J. Čentéš, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Šámal 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - E. Burda, I. Fedorovičová, M. Prokeinová, P. Šámal, R. Blažek, T. Strémy, J. Ľorko 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - R. Blažek, J. Čentéš, L. Kurilovská, O. Laciak, P. Šámal, M. Kordík 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - M. Vrabko, Z. Mlkvá Illýová 3/L    6sP + 3S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Sopúchová 3/Z    2P + 2S     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP-J-1/1 - PVP 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - P. Uličná, J. Abraham, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, I. Dudášová, S. Banková, Z. Križanová 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - J. Pátková 1/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-1/2 - PVP 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová, Z. Križanová, S. Banková 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - J. Pátková 1/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/1 - PVP 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - J. Pátková 2/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/2 - PVP 2. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná, J. Abraham, I. Dudášová 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - J. Pátková 2/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/1 - PVP 3. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - J. Pátková 3/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/2 - PVP 3. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - J. Pátková 3/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-2 - PVP 2. ročník - letný semester min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1110/17  Zdravotné právo - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok, L. Freel, S. Capíková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1112/17  Hospodárska správa - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, M. Michalovič 2/L    1P + 2S     PH   2    

Blok - PVP-3 - PVP 3. ročník - zimný semester min. 2 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1107/17  Pozemkové právo - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok 3/Z    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1108/17  Stavebné právo - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, K. Tóthová 3/Z    1P + 2S     PH   2    
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1143/17  Ochrana osobných údajov - M. Daňko, K. Hodossy, M. Mesarčík 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec, T. Mészáros 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1129/17  Základy sociológie práva - M. Mrva, R. Kišoňová 2, 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - Ľ. Batka, M. Turčan 2, 3/Z    2S     H   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1133/17  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 2, 3/L    2S     H   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - J. Chovancová, T. Mészáros 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - M. Domin, V. Bujňák, M. Giba, T. Ľalík, L. Trellová 2, 3/Z    2S     S   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1142/17  Politológia pre právnikov - M. Domin 2, 3/L    2S     S   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1137/17  Štylistika a rétorika - J. Pátková 1, 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Mlkvá Illýová 2, 3/Z    40sZ     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRV17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko 2, 3/L    2S     PH   2   !  
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe - M. Daňko, R. Munk, S. Sopúchová 2, 3/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková, M. Horvat 3/Z    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1180/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov 1 - J. Andraško, Ľ. Batka, D. Bednár, A. Beleš, J. Beňa, R. Blažek, O. Blažo, R. Brtko, V. Bujňák, E. Burda, K. Burdová, P. Capandová, M. Cenkner, J. Chovancová, M. Daňko, M. Domin, G. Dováľová, M. Dufala, L. Dufalová, J. Duračinská, A. Démuth, I. Fedorovičová, I. Fekete, S. Ficová, L. Freel, B. Fábry, F. Gahér, M. Giba, B. Grambličková, M. Gregor, J. Hamuľák, O. Hamuľák, Z. Hamuľáková, M. Hamřik, A. Heretik, R. Hnilica, M. Hodás, M. Horvat, B. Hošoff, M. Hrubizna, Ľ. Izáková, B. Jablonka, D. Ježová, K. Kalesná, R. Kasinec, J. Klimko, M. Kordík, H. Kováčiková, P. Kresák, M. Krippel, M. Križan, L. Kurilovská, I. Kútna Želonková, O. Laciak, E. Ladiverová, A. Letková, P. Lukáčka, Z. Lukáčková, P. Luprichová, P. Lysina, M. Lysý, A. Löwy, Z. Macková, M. Mamojka, A. Martvoň, J. Matlák, A. Mašurová, M. Michalovič, V. Minčič, M. Mlkvý, L. Mokrá, M. Mrva, R. Munk, V. Munková, T. Mészáros, M. Nemec, M. Nováková, M. Patakyová, M. Patakyová, B. Pekár, O. Podolec, A. Poruban, J. Prnová, M. Prokeinová, R. Schronk, M. Slašťan, R. Smyčková, J. Sombati, S. Sopúchová, M. Srebalová, D. Stanek, J. Strémy, T. Strémy, J. Svák, L. Trellová, J. Valuch, J. Vačok, M. Vrabko, P. Vršanský, J. Čentéš, T. Čipková, V. Čunderlík Čerbová, M. Ďuriš, T. Ľalík, J. Ľorko, J. Škrobák, J. Šmelková, M. Špaček, M. Števček, J. Šurkala, P. Šámal 2/Z    6sIK     H   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1181/18  Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, M. Michalovič, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, J. Vačok, M. Vrabko, M. Cenkner, T. Čipková, L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, M. Hamřik, R. Hnilica, M. Križan, A. Löwy, P. Luprichová, R. Smyčková, M. Števček 3/Z    6sIK     H   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1189/18  Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1190/18  Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi - O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/mPRV17-1196/19  Letná škola rakúskeho práva - A. Mašurová, M. Vecsey, M. Winner 2, 3/Z    8sS     PH   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1192/19  Základy bezpečnostného práva - A. Martvoň, T. Rulíšek 2, 3/Z    1P + 2S     S   2    
 PraF.KSEP/mPRV17-1191/19  Právne aspekty klimatickej zmeny - M. Dufala, M. Michalovič, J. Šmelková 1, 2/L    1P + 2S     S   2    
 PraF.UEP/mPRV17-1199/19  Jednotný digitálny trh v európskom práve - D. Ježová, M. Mesarčík 2, 3/Z    2S     PH   2    
 FM.KSP/068B/18  Základy podnikania pre nemanažérske smery - M. Mrva 2, 3/L    2S     H   3    

Blok - VPT - Výberové predmety - telesná kultúra
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Telesná a športová výchova 1 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Telesná a športová výchova 2 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 1/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Telesná a športová výchova 3 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Telesná a športová výchova 4 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 2/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Telesná a športová výchova 5 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Telesná a športová výchova 6 - A. Kolárik, E. Rondová, M. Križan 3/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Lyžovanie 1 - J. Argajová, A. Kolárik 1, 2, 3/Z    42sC     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Turistika 1 - J. Argajová, A. Kolárik, M. Križan 1, 2, 3/L    32sC     PH   1    

Blok - KPV - klinické právne vzdelávanie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - Z. Hamuľáková, M. Horvat, M. Srebalová, M. Havelková 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Kačaljak, M. Havelková 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1135/17  Právna klinika pre komunity 1 - Z. Mlkvá Illýová, M. Havelková 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Mlkvá Illýová 3/Z    40sZ     PH   2    
 PraF.UKPV/mPRV17-1197/19  Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia - M. Havelková, Z. Mlkvá Illýová 2, 3/Z    4IK     PH   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SSBc - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát