Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (mPRVx15)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník min. 30 kreditov
akreditované od 1.9.2015
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK/2-mPRx-2/15  Trestné právo 2 - I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy 1/L    28sP     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mRVx-1/15  Trestné právo 1 - I. Fedorovičová, M. Prokeinová, Y. Turayová, E. Burda, T. Strémy 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-6/15  Občianske právo 2 - N. Adamov, I. Fekete, M. Križan, L. Dufalová, Z. Illýová, P. Luprichová, M. Mlkvý, M. Patakyová, M. Považan 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-7/15  Občianske právo 3 - R. Smyčková, M. Števček, A. Kotrecová, M. Ivančo 1/L    28sP     S   5    
 PraF.KMPEP/2-mPRx-12/15  Medzinárodné právo súkromné - M. Vozáryová, K. Burdová, M. Ďuriš, M. Slašťan, P. Lysina 1/Z    28sP     S   5    
 PraF.KPPSZ/2-mPRx-5/15  Pracovné právo - J. Matlák, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban, M. Krippel, L. Freel 1/L    28sP     S   5    

Blok - PP2 - PP/2. ročník min. 30 kreditov
akreditované od 1.9.2015
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/2-mPRx-129/16  Obchodné právo 1 - M. Patakyová, M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, A. Belkina, J. Strémy, B. Jablonka, A. Mašurová, M. Smalik 2/Z    28sP     P/Z   5    
 PraF.KOPHP/2-mPRx-130/16  Obchodné právo 2 - P. Kubíček, M. Patakyová, M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, P. Lukáčka, B. Jablonka, J. Strémy, A. Mašurová 2/L    28sP     P/Z   5    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-127/16  Trestné právo 3 - J. Čentéš, P. Šámal, L. Kurilovská, R. Blažek, O. Laciak, M. Kordík 2/Z    28sP     S   5    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-128/16  Trestné právo 4 - L. Kurilovská, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, I. Fedorovičová, J. Čentéš 2/L    28sP     S   5    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-132/16  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, Y. Daudrikh, S. Heseková, A. Koroncziová, J. Mazúr, P. Rakovský 2/L    28sP     P/Z   5    
 PraF.KOP/2-mPRx-124/16  Občianske právo 4 - S. Ficová, R. Smyčková, M. Števček, A. Kotrecová, P. Janská, M. Ivančo, D. Ježová 2/Z    28sP     S   5    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník min. 12 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/mPRx-13/15  Konanie pred ústavným súdom - M. Giba, T. Ľalík, K. Baraník, J. Drgonec, M. Domin 1/Z    14sP     S   3    
 PraF.KSEP/2-mPRx-16/15  Európske správne právo - B. Pekár 1/Z    14sP     S   3    
 PraF.ÚEV/2-mPRx-20/15  Podniková ekonómia - I. Kútna Želonková 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.ÚEV/2-mPRx-21/15  Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii - D. Stanek 1/L    14sP     S   3    
 PraF.KEVPIT/2-mPRx-22/15  Počítačové právo - M. Daňko, S. Ralbovská Sopúchová, J. Andraško 1/L    14sP     PH   3    
 PraF.KMPEP/1-mPRx-18/15  Medzinárodné právo (procesné) - K. Burdová, M. Ďuriš, M. Vozáryová, M. Slašťan, P. Lysina 2/L    22sP     S   3    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-656/15  Bankové právo - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, J. Mazúr 1/Z    24sP     P/Z   3   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRx-556/15  Právna úprava nástrojov finančného trhu - PraF.KOFHP 1/Z    12sP     P/Z   3   !  

Blok - PVP2d - PVP/2. ročník - semináre k diplomovým prácam min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/2-mPRx-1150/17  Seminár k diplomovým prácam z finančného práva - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, J. Mazúr 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1149/17  Seminár k diplomovým prácam z obchodného práva - J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, M. Mamojka, A. Mašurová, M. Patakyová, J. Strémy 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1152/17  Seminár k diplomovým prácam z európskeho práva - O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, K. Kalesná, H. Kováčiková, M. Patakyová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1151/17  Seminár k diplomovým prácam z trestného práva - R. Blažek, E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, D. Hojsík, Ľ. Izáková, G. Kasanický, M. Kordík, L. Kurilovská, O. Laciak, J. Ľorko, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Y. Turayová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1154/17  Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1153/17  Seminár k diplomovým prácam z občianskeho práva - L. Dufalová, I. Fekete, S. Ficová, A. Kotrecová, M. Križan, P. Luprichová 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1156/17  Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1155/17  Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1157/17  Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1158/17  Seminár k diplomovým prácam z počítačového práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1159/17  Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied - B. Fábry, T. Gábriš, F. Gahér, J. Chovancová, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Mészáros, M. Mrva, J. Šurkala 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1160/17  Seminár k diplomovým prácam z ústavného práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1161/17  Seminár k diplomovým prácam zo správneho práva - M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1162/17  Seminár k diplomovým prácam z rímskeho práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    
 PraF/2-mPRx-1163/17  Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) práva - PraF, vedúci diplomovej práce 2/L    14sS     PH   5    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník min. 6 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPSV/2-mPRx-035/15  Logická sémantika pre právnikov - F. Gahér 2/Z    14sP     P/Z   3    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-346/16  Kriminalistika - I. Fedorovičová, R. Blažek 2/Z    21sP     H   3    
 PraF.KUP/2-mPRx-325/16  Teória a prax legislatívy - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Hodás 2/L    12sP     S   3    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-347/16  Kriminológia - Y. Turayová, T. Strémy 2/L    18sP     S   3    
 PraF.KOPHP/2-mPRx-031/15  Obchodné právo 3 - M. Belkin, A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/Z    12sS     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRx-032/16  Obchodné právo 4 - A. Belkina, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Kubíček, P. Lukáčka, M. Mamojka, M. Patakyová 2/L    12sP     PH   3   !  
 PraF.KOPHP/2-mPRx-030/16  Hospodárske právo - M. Mamojka, S. Barkoci, J. Duračinská, M. Ďurica, J. Golian, J. Strémy 2/Z    20sP     P/Z   3   !  
 PraF.KMPMV/2-mPRx-345/16  Právo medzinárodného obchodu - PraF.KMPMV 2/Z    20sP     P/Z   3   !  
 PraF.KPPPSZ/2-mPRx-339/16  Medzinárodné a európske pracovné právo - PraF.KPPPSZ 2/L    20sP     S   3    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník min. 4 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-mPRx-25/15  Politológia pre právnikov - M. Domin, Ľ. Cibulka 1/L    7sP     S   2    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-27/15  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 1/L    18sP     S   2    
 PraF.KSEP/2-mPRx-036/15  Environmentálne právo Európskej únie - M. Dufala 1/Z    14sP     PH   2   !  
 PraF.ÚEV/2-mPRx-32/15  Hospodárska politika - D. Stanek 1/Z    14sP     S   2    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-651/15  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová 1/L    8sP     PH   2   !  
 PraF.KÚP/2-mPRx-23/15  Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti - P. Kresák, M. Domin, M. Giba 1/L    7sP     S   2   !  
 PraF.KSEP/1-mPRx-640/15  Administratívnoprávne praktikum 1 - J. Škrobák, J. Vačok 1/L    28sS     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-31/15  Právo medzinárodných priestorov - PraF.KMPEP 1/Z    7sP     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-33/15  Humanitárne a ľudské práva - M. Kereš 1/Z    7sP     PH   2   !  
 PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 1/Z    15sSu     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 1/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 1/L    18sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/Z    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 1/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KUP/mPRVx-1141/17  Ochrana ľudských práv I. - J. Svák 1/Z    21sP     PH   2    
 PraF.KUP/mPRVx-1142/17  Ochrana ľudských práv II. - J. Svák 1/L    21sP     PH   2    

Blok - VP2 - VP/2. ročník min. 4 kredity
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/2-mPRx-641/15  Administratívnoprávne praktikum 2 - J. Vačok, J. Škrobák 2/Z    28sS     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/2-mPRx-29/15  Insolvenčné právo - M. Mamojka, J. Duračinská, E. Hajnišová, J. Strémy 2/Z    14sP     P/Z   2    
 PraF.KOFHP/2-mPRx-27/15  Úvod do medzinárodného zdaňovania - S. Gunárová, M. Sýkorová 2/Z    10sP     S   2   !  
 PraF.KMPEP/2-mPRx-30/15  Rodinné vzťahy s cudzím prvkom - M. Ďuriš, K. Burdová, M. Vozáryová 2/Z    14S     PH   2    
 PraF.UEP-KMPMV/mPRVx17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 2/Z    15sSu     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRVx17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 2/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KTPKK/2-mPRx-27/17  Súdne lekárstvo - D. Hojsík 2/Z    18sP     S   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 2/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    18sSu     PH   2    

Blok - VPCJ - cudzojazyčné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/C-bmPRx-033/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová 1/Z    7sS     P/Z   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - ŠS3 - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPRx-28/16  Štátna skúška Trestné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-29/16  Štátna skúška Občianske právo   SS   10    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - ŠS3 - povinne voliteľné predmety min. 10 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/SS-mPRx-20/16  Štátna skúška Ústavné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-21/16  Štátna skúška Medzinárodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-22/16  Štátna skúška Teória práva   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-23/16  Štátna skúška Finančné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-24/16  Štátna skúška Obchodné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-25/16  Štátna skúška Pracovné právo   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-26/16  Štátna skúška Právne dejiny   SS   10    
 PraF/SS-mPRx-27/16  Štátna skúška Rímske právo   SS   10    

Blok - SŠDP - obhajoba diplomovej práce min. 5 kreditov
Študent je povinný zvoliť si jeden predmet štátnej skúšky podľa zamerania diplomovej práce:
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-mPR-20/17  Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-21/17  Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-22/17  Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-23/17  Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-24/17  Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-25/17  Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-26/17  Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-27/17  Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-28/17  Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-29/17  Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-30/17  Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-31/17  Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-32/17  Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-33/17  Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 PraF/S-mPR-34/17  Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba diplomovej práce   OB   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát