Študijný plán - Neschválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo a ekonómia (mPEK17)
(Medziodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - A-01Z - Povinné predmety - 1. ročník zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-001/17  Makroekonómia 2 - M. Martincová, M. Novák, M. Kálovec 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KOP/mPEK17-002/17  Občianske právo procesné 1 - D. Ježová, S. Ficová, P. Luprichová, A. Kotrecová, R. Smyčková, M. Števček 1/Z    2P + 2S     H   5    
 PraF.UEP/mPEK17-003/17  Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1) - H. Kováčiková, O. Blažo 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.NHF/mPEK17-004/17  Daňové právo a politika - M. Kačaljak 1/Z    2P     P/Z   3    
 PraF.NHF/mPEK17-005/17  Ekonomická analýza daňového práva - PraF.NHF 1/Z    2S     H   3    

Blok - A-01L - Povinné predmety - 1. ročník letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-006/17  Mikroekonómia 2 - V. Holková 1/L    2P + 2S     H   5    
 PraF.KOP/mPEK17-007/17  Občianske právo procesné 2 - R. Smyčková, M. Števček, M. Ivančo, R. Straka 1/L    2P + 2S     H   5    
 PraF.NHF/mPEK17-008/17  Medzinárodná ekonómia a právo - D. Bednár, Z. Brinčíková 1/L    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.NHF/mPEK17-009/17  Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) - R. Kališ, P. Silanič 1/L    2P + 2S     P/Z   5    

Blok - A-02Z - Povinné predmety - 2. ročník, zimný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KMPMV/mPEK17/013/17  Medzinárodné obchodné právo - PraF.KMPMV 2/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KTPKK/mPEK17/014/17  Trestné právo - PraF.KTPKK 2/Z    2P + 3S     P/Z   5    
 PraF.NHF-KPPPSZ/mPEK17/011/17  Ekonómia trhu práce a pracovné právo - PraF.NHF-KPPPSZ 2/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.NHF/mPEK17-010/17  Industriálna ekonómia - PraF.NHF 2/Z    2P + 2S     P/Z   5    

Blok - A-02L - Povinné predmety - 2. ročník, letný semester
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPKK-KSEP-KOP/mPEK17/016/17  Dokazovanie (Dôkazné právo) - PraF.KTPKK-KSEP-KOP 2/L    3S     PH   5    
 PraF.KTPKK/mPEK17/015/17  Ekonomické trestné činy - PraF.KTPKK 2/L    1P + 2S     P/Z   5    
 PraF.NHF-KTPKK-KTPSV/mPEK17/012/17  Etika, korupcia a transparentnosť - PraF.NHF-KTPKK-KTPSV 2/L    3S     P/Z   2    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - B-01ZSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť právo)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-017/17  Finančné právo (Verejné financie a finančná kontrola) - A. Koroncziová, M. Kačaljak 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17-018/17  Energetické právo - PraF.NHF 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17-019/17  Teória a prax sociálneho zabezpečenia - PraF.NHF 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-01ZSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-020/17  Hospodárska politika II. - E. Fifeková, K. Morvay 1/Z    2P + 2S     H   4    
 PraF.NHF/mPEK17-021/17  Ekonómia životného prostredia - PraF.NHF 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17-022/17  Teória verejnej voľby - D. Rozborilová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-01LSP - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť právo)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOPHP/mPEK17-023/17  Verejné obstarávanie - P. Lukáčka, H. Kováčiková 1/L    2P + 2S     S   4    
 PraF.KMPMV/mPEK17-024/17  Právo medzinárodných organizácií - J. Valuch 1/L    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-01LSE - Povinne voliteľný predmet 1. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17-025/17  Verejná ekonomika a správa - PraF.NHF 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17-026/17  Medzinárodné zdaňovanie - PraF.NHF 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17-027/17  Finančná kontrola - A. Čiernik 1/L    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-02ZSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť právo)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/mPEK17/028/17  Právo finančného trhu - PraF.KFP   2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UPITPDV/mPEK17/029/17  Právo duševného vlastníctva - PraF.UPITPDV 2/Z    2P + 2S     S   4    

Blok - B-02ZSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník zimný semester (oblasť ekonómia)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17/030/17  Regulácia a dohľad nad bankami - PraF.NHF 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17/031/17  Islamské právo a financie - PraF.NHF 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.NHF/mPEK17/032/17  Finančné nástroje a inovácie - PraF.NHF 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-02LSP - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť právo)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/mPEK17/033/17  Právo životného prostredia EÚ - PraF.KSEP 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KMPMV/mPEK17/035/17  Medzinárodné zmluvné právo - PraF.KMPMV 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP-KFP/mPEK17/034/17  Daňové a colné konanie - PraF.KSEP-KFP 2/L    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - B-02LSE - Povinne voliteľný predmet 2. ročník letný semester (oblasť ekonómia)
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.NHF/mPEK17/036/17  Rétorika - PraF.NHF 2/L    2S     P/Z   3    
 PraF.NHF/mPEK17/037/17  Regionálna politika Európskej únie - PraF.NHF 2/L    2S     P/Z   3    
 PraF.NHF/mPEK17/038/17  Špeciálny seminár - PraF.NHF 2/L    2S     H   3    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SSA - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/mPEK17/SS1/17  Záverečná práca a jej obhajoba   OB   5    
 PraF/mPEK17/SS2/17  Štátna skúška   SS   5    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž