Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (bPRV17)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP - 1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1053/17  Občianske právo hmotné 1 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, N. Adamov, M. Cenkner, T. Čipková, A. Fekete 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPDPK/bPRV17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika - T. Gábriš, M. Lysý 1/Z    2P     S   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1062/17  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, J. Prnová, K. Lenhartová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1050/17  Teória práva 1 - B. Fábry, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Gábriš, M. Mrva, J. Šurkala, A. Letková 1/Z    2P + 2S     P/Z   5    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1051/17  Právna a politická filozofia - J. Chovancová, T. Mészáros, A. Kluknavská, B. Fábry, T. Gábriš 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KUP/bPRV17-1060/17  Štátoveda - Ľ. Cibulka, J. Drgonec, P. Kresák, T. Ľalík, K. Baraník, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, L. Trellová 1/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEV/bPRV17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Poláková 1/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová, J. Andraško 1/Z    1P + 2S     PH   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1054/17  Občianske právo hmotné 2 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová, N. Adamov, A. Fekete, M. Cenkner 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1063/17  Rímske právo 2 - R. Brtko, M. Nemec, V. Čunderlík Čerbová, J. Prnová, K. Lenhartová 1/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1067/17  Správne právo hmotné - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1052/17  Teória práva 2 - B. Fábry, R. Kasinec, A. Kluknavská, M. Mrva, T. Gábriš, J. Šurkala, A. Letková 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KUP/bPRV17-1061/17  Ústavné právo - Ľ. Cibulka, J. Drgonec, P. Kresák, T. Ľalík, K. Baraník, M. Domin, M. Giba, M. Hodás, L. Trellová 1/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UEP/bPRV17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - K. Kalesná, O. Blažo, O. Hamuľák, D. Ježová, H. Kováčiková, K. Považanová, M. Patakyová, L. Mokrá 1/L    2P + 3S     P/Z   5    
 PraF.UEV/bPRV17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Poláková, P. Slávik 1/L    2P + 2S     P/Z   3    

Blok - PP2 - PP - 2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1080/17  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský, M. Katkovčin 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOP/bPRV17-1055/17  Občianske právo hmotné 3 - S. Ficová, M. Števček, L. Dufalová, I. Fekete, M. Križan, P. Luprichová 2/Z    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1056/17  Občianske právo procesné 1 - S. Ficová, M. Števček, A. Kotrecová, R. Smyčková 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1057/17  Občianske právo procesné 2 - S. Ficová, M. Števček, A. Kotrecová, R. Smyčková 2/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KOP/bPRV17-1058/17  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1077/17  Obchodné právo 1 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1078/17  Obchodné právo 2 - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/bPRV17-1079/17  Hospodárske právo - M. Mamojka, M. Patakyová, J. Duračinská, E. Hajnišová, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 2/L    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1073/17  Pracovné právo 1 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1074/17  Pracovné právo 2 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia - J. Matlák, Z. Macková 2/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KSEP/bPRV17-1068/17  Správne právo procesné - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, K. Tóthová 2/Z    2P + 2S     P/Z   4    

Blok - PP3 - PP - 3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KFP/bPRV17-1081/17  Finančné právo 2 - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KFP/bPRV17-1082/17  Právo finančného trhu - Ľ. Čunderlík, Y. Daudrikh, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, A. Koroncziová 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KOP-KOPHP/bPRV17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - S. Ficová, M. Števček, M. Mamojka, M. Patakyová, L. Dufalová, I. Fekete, A. Kotrecová, M. Križan, P. Luprichová, R. Smyčková, J. Duračinská, B. Jablonka, P. Lukáčka, A. Mašurová, M. Smalik, J. Strémy 3/L    2P + 2S     PH   4    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1076/17  Pracovné právo 3 - J. Matlák, R. Schronk, L. Freel, J. Hamuľák, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, A. Poruban 3/Z    2P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/bPRV17-1069/17  Právo životného prostredia - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková 3/Z    2P + 2S     P/Z   4   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1070/17  Správne súdnictvo - B. Pekár, M. Srebalová, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Škrobák, J. Šmelková 3/Z    2P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KTPKK/bPRV17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky - E. Burda, I. Fedorovičová, L. Kurilovská, M. Prokeinová, T. Strémy, Y. Turayová, J. Čentéš, P. Šámal, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, J. Ľorko 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1085/17  Trestné právo procesné 1 - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, L. Kurilovská, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, Y. Turayová 3/Z    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1086/17  Trestné právo hmotné 2 - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, L. Kurilovská, M. Prokeinová, P. Šámal, Y. Turayová, R. Blažek, M. Kordík, O. Laciak, T. Strémy, J. Ľorko 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KTPKK/bPRV17-1087/17  Trestné právo procesné 2 - E. Burda, J. Čentéš, I. Fedorovičová, L. Kurilovská, M. Prokeinová, T. Strémy, P. Šámal, Y. Turayová, R. Blažek, O. Laciak 3/L    2P + 2S     P/Z   4    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania - M. Vrabko, Z. Illýová 3/L    6sP + 3S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1073/17  Právo duševného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 3/Z    2P + 2S     PH   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP-J-1/1 - PVP 1. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1089/17  Anglická právna terminológia 1 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1 - M. Larišová 1/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-1/2 - PVP 1. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1092/17  Anglická právna terminológia 2 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2 - A. Debnárová 1/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2 - M. Larišová 1/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/1 - PVP 2. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - M. Larišová 2/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-2/2 - PVP 2. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - M. Larišová 2/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/1 - PVP 3. ročník, zimný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - A. Debnárová 3/Z    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1 - M. Larišová 3/Z    2S     PH   3    

Blok - PVP-J-3/2 - PVP 3. ročník, letný semester - cudzie jazyky min. 3 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UCPK/bPRV17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2 - S. Kummer, A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     PH   3    
 PraF.UCPK/bPRV17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2 - M. Larišová 3/L    2S     PH   3    

Blok - PVP-2 - PVP 2. ročník - letný semester min. 4 kredity
Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1110/17  Zdravotné právo - M. Vrabko, M. Nováková, J. Vačok 2/L    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1112/17  Hospodárska správa - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková 2/L    1P + 2S     PH   2   !  

Blok - PVP-3 - PVP 3. ročník - zimný semester min. 4 kredity
Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/bPRV17-1107/17  Pozemkové právo - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, K. Tóthová, J. Vačok 3/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/bPRV17-1108/17  Stavebné právo - B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, J. Vačok, M. Vrabko, M. Dufala, Z. Hamuľáková, M. Horvat, A. Martvoň, V. Munková, J. Šmelková, K. Tóthová 3/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 
Výberové predmety

Blok - VP - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/bPRV17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPPPSZ/bPRV17-1127/17  Sociálna politika - Z. Macková, J. Matlák, M. Krippel 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - K. Lenhartová, M. Nemec 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KRPKCP/bPRV17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - K. Lenhartová, M. Nemec 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1143/17  Ochrana osobných údajov - K. Hodossy, M. Macová, M. Vrabko 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1119/17  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1128/17  Logika pre právnikov - F. Gahér 2, 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1129/17  Základy sociológie práva - M. Mrva 2, 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - M. Mrva 2, 3/Z    2S     H   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1133/17  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 2, 3/L    2S     H   2    
 PraF.KTPSV/bPRV17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia - J. Chovancová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy - Ľ. Cibulka, M. Domin 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.KUP/bPRV17-1142/17  Politológia pre právnikov - Ľ. Cibulka, M. Domin 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1121/17  Latinčina 1 - A. Škovierová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1123/17  Latinčina 2 - A. Škovierová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UCPK/bPRV17-1137/17  Štylistika a rétorika - T. Janecová 1, 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1134/17  Právna klinika neziskového sektora 1 - Z. Illýová, M. Kačaljak 2, 3/L    2S     S   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1135/17  Právna klinika pre komunity 1 - K. Lenhartová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1136/17  Stáž 1 - Z. Illýová 2, 3/Z    40sZ     PH   2    
 PraF.UPITPDV-KSEP/bPRV17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva - M. Daňko, M. Vrabko 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17  Mediálne právo - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/bPRV17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková 3/Z    1P + 2S     P/Z   3    

Blok - VPT - Výberové predmety - telesná kultúra
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1113/17  Telesná a športová výchova 1 - A. Kolárik, E. Rondová 1/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1114/17  Telesná a športová výchova 2 - A. Kolárik, E. Rondová 1/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1115/17  Telesná a športová výchova 3 - A. Kolárik, E. Rondová 2/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1116/17  Telesná a športová výchova 4 - A. Kolárik, E. Rondová 2/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1117/17  Telesná a športová výchova 5 - A. Kolárik, E. Rondová 3/Z    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1118/17  Telesná a športová výchova 6 - A. Kolárik, E. Rondová 3/L    2C     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1139/17  Lyžovanie 1 - J. Argajová, A. Kolárik 1, 2, 3/Z    42sC     PH   1    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1140/17  Turistika 1 - J. Argajová, A. Kolárik 1, 2, 3/L    32sC     PH   1    

Blok - KPV - klinické právne vzdelávanie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/K-005/15  Právna klinika pre komunity 1 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-007/15  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - Z. Hamuľáková, M. Horvat, M. Srebalová, M. Havelková 3/L        PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SSBc - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   SS   3    
 PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   4    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát