Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (PRVx16)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPRx-101/15  Právne dejiny Slovenska 1 - T. Gábriš, M. Lysý, O. Podolec, M. Považan, J. Sombati, Z. Illýová, A. Letková 1/Z    22sP     P/Z   6    
 PraF.KPD/1-bPRx-105/15  Právne dejiny Slovenska 2 - T. Gábriš, M. Lysý, O. Podolec, M. Považan, J. Sombati, Z. Illýová, A. Letková 1/L    22sP     P/Z   6    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-104/15  Teória práva 1 - M. Mrva, B. Fábry, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Gábriš, J. Šurkala 1/Z    20sP     S   6    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-109/15  Teória práva 2 - B. Fábry, M. Mrva, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Gábriš, J. Šurkala 1/L    20sP     S   6    
 PraF.KPD/1-bPRx-102/15  Rímske právo 1 - R. Brtko, M. Nemec, K. Lenhartová, V. Čunderlík Čerbová, J. Prnová 1/L    22sP     P/Z   6    

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPRx-106/15  Rímske právo 2 - R. Brtko, M. Nemec, K. Lenhartová, V. Čunderlík Čerbová, J. Prnová 2/Z    22sP     P/Z   6    
 PraF.KÚP/2-bPRx-107/16  Ústavné právo 1 - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Domin, J. Drgonec, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová 2/Z    21P     P/Z   6    
 PraF.KÚP/2-bPRx-110/16  Ústavné právo 2 - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Domin, J. Drgonec, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová 2/L    21sP     P/Z   6    
 PraF.KOFHP/2-bPRx-131/16  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, S. Heseková, M. Kačaljak, Y. Daudrikh, J. Mazúr, A. Koroncziová, P. Rakovský, M. Katkovčin 2/L    24sP     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/2-bPRx-113/16  Európske právo - H. Kováčiková, D. Ježová, K. Kalesná, O. Blažo, M. Patakyová 2/Z    20P     S   6    

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/3-PRVx-111/16  Správne právo 1 - K. Tóthová, J. Škrobák, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 3/Z    26P     S   6    
 PraF.KSEP/3-PRVx-112/16  Správne právo 2 - K. Tóthová, V. Munková, B. Pekár, J. Vačok, A. Martvoň, J. Škrobák, M. Dufala, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 3/L    26sP     S   6    
 PraF.KPPSZ/3-PRVx-117/16  Základy pracovného práva - R. Schronk, J. Matlák, J. Hamuľák, L. Hrtánek, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, J. Kšiňan, J. Pavol, A. Poruban, L. Freel 3/L    22sP     S   6    
 PraF.KMPEP/3-PRVx-115/16  Medzinárodné právo verejné 1 - J. Valuch, S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik 3/Z    22sP     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/3-PRVx-116/16  Medzinárodné právo verejné 2 - J. Valuch, S. Ondrášiková, J. Kováčik, S. Kovaľová, D. Bednár, M. Špaček, P. Vršanský 3/L    16sP     P/Z   6    

Blok - PP4 - PP/4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/4-PRVx-121/16  Občianske právo 1 - S. Ficová, P. Luprichová 4/Z    22sP     S   6   !  
 PraF/4-bPRx-120/16  Správne právo 3 - J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, B. Pekár, A. Martvoň, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 4/Z    26sP     S   6   !  
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPRx-301/15  Dejiny verejného práva - M. Mlkvý, J. Puchovský, J. Sombati 1/Z    14sP     PH   4    
 PraF.KPD/1-bPRx-302/15  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, J. Puchovský, J. Sombati, T. Gábriš, A. Letková 1/L    14sP     PH   4    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-303/15  Filozofické a právne teórie 1 - B. Fábry, J. Chovancová, T. Mészáros, T. Gábriš, A. Kluknavská 1/Z    14sP     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-304/15  Filozofické a právne teórie 2 - B. Fábry, T. Mészáros, T. Gábriš, A. Kluknavská 1/L    14sP     P/Z   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPRx-305/15  Úvod do anglickej právnej terminológie 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Solotruk, L. Smolková 1/Z    12sP     PH   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPRx-306/15  Úvod do anglickej právnej terminológie 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Solotruk, L. Smolková 1/L    12sP     P/Z   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPRx-307/15  Úvod do nemeckej právnej terminológie 1 - A. Debnárová 1/Z    12sP     S   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPRx-308/15  Úvod do nemeckej právnej terminológie 2 - A. Debnárová 1/L    12sP     S   4    
 PraF.KEVPIT/1-bPRx-309/15  Právna informatika - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová 1/Z    14P     PH   4    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-311/15  Logika pre právnikov - F. Gahér 1/Z    9sP     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-310/15  Základy sociológie práva - M. Mrva, A. Kluknavská 1/Z    14sP     S   4    
 PraF.KMPEP/1-bPRx-313/15  Medzinárodné vzťahy - D. Ježová, J. Valuch, S. Kovaľová, J. Kováčik, M. Špaček 1/L    14sP     P/Z   4    

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚCPK/2-bPRx-314/16  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, M. Solotruk, L. Smolková, P. Uličná 2/Z    12sP     PH   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPRx-315/16  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 2/L    12sP     S   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPRx-316/16  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    12sP     PH   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPRx-317/16  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    12sP     S   4    
 PraF.UEV/2-bPRx-318/16  Makroekonómia - D. Stanek, G. Dováľová, Z. Poláková, B. Hošoff 2/Z    21sP     S   4    
 PraF.KFP/2-bPRx-319/16  Základy financií 1 - PraF.KFP 2/Z    22sP     S   4   !  
 PraF.KFP/2-bPRx-834/16  Základy financií 2 - PraF.KFP 2/L    22sP     S   4   !  
 PraF.KPDPK/2-bPRx-322/16  Svetové právne systémy - J. Sombati 2/L    20sP     S   4    
 PraF.KPPSZ/2-bPRx-327/16  Sociálna politika - J. Matlák, Z. Macková, J. Pavol, L. Freel, M. Krippel 2/Z    12sP     PH   4    
 PraF.ÚEV/2-bPRx-326/16  Mikroekonómia - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, Z. Poláková 2/L    14sP     P/Z   4    
 PraF.KSEP/2-bPRx-835/16  Environmentálne právo 1 - M. Dufala, J. Šmelková 2/Z    14sP     S   4    
 PraF.KSEP/2-bPRx-836/16  Environmentálne právo 2 - M. Dufala, J. Šmelková 2/L    14sP     S   4    
 PraF.KÚP/2-bPRx-312/16  Ústavné garancie ľudských práv - P. Kresák, M. Giba, T. Ľalík, J. Drgonec, K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Domin 2/Z    14sP     S   4    

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/3-bPRx-329/16  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 3/Z    14sP     P/Z   4   !  
 PraF.KPPSZ/3-bPRx-330/16  Právo sociálneho zabezpečenia 1 - J. Matlák, Z. Macková 3/L    20sP     S   4    
 PraF.KPPSZ/3-bPRx-357/16  Zdravotné právo - M. Nováková, L. Freel 3/L    14sP     PH   4    
 PraF.KOFHP/3-bPRx-332/16  Daňové právo - A. Koroncziová, M. Duračinská, M. Kačaljak 3/L    20sP     P/Z   4   !  
 PraF.KÚP/3-bPRx-328/16  Európske ústavné právo - M. Giba, K. Baraník, M. Hodás 3/Z    20P     PH   4   !  

Blok - PVP4 - PVP/4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPPSZ/4-bPRx-331/16  Právo sociálneho zabezpečenia 2 - J. Matlák, Z. Macková 4/Z    20sP     S   4    
 PraF/4-bPRx-831/16  Seminár k bakalárskym prácam - PraF, vedúci bakalárskej práce 4/Z    7sS     PH   6    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPRx-509/15  Cirkevné právo - R. Brtko 1/Z    8sP     P/Z   2   !  
 PraF.KPD/1-bPRx-592/15  Konfesné právo - PraF.KPD 1/Z    8sP     PH   2    
 PraF.KRPKCP/1-bPRx-046/15  Kánonické právo - R. Brtko, M. Nemec 1/L    8sP     PH   2   !  
 PraF.ÚCPK/1-bPRx-512/16  Štylistika a rétorika - P. Uličná, T. Janecová 1/Z    6sP     H   2    
 PraF.KTPSV/1-bPRx-511/16  Teórie spravodlivosti 20.storočia - J. Chovancová 1/Z    6sP     S   2   !  
 PraF.KPD/1-bPRx-644/16  Právne dejiny ríše Inkov - PraF.KPD 1/Z    6sP     PH   2   !  
 PraF.KTPSV/1-bPRx-510/16  Filozofia dejín - J. Chovancová 1/Z    6sP     S   2   !  

Blok - VP2 - VP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KEVPIT/2-bPRx-563/16  Komunikačné právo - M. Daňko 2/L    6sP     PH   2    
 PraF.KTPSV/2-bPRx-649/16  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - T. Mészáros 2/Z    6sP     S   2   !  
 PraF.ÚEV/2-bPRx-527/16  Manažment - D. Pinková, P. Slávik 2/L    6sP     PH   2   !  
 PraF.KEVPIT/2-bPRx-562/16  Mediálne právo - R. Munk 2/L    6sP     PH   2    
 PraF.KPD/2-bPRx-520/16  Defašizačné zákonodarstvo Česko-Slovenska 1944-1946 - J. Štefanica 2/Z    16sP     PH   2   !  
 PraF.KPD/2-bPRx-573/16  Cirkevnoprávna manželská kazuistika - R. Brtko, V. Čunderlík Čerbová 2/Z    8sP     PH   2    
 PraF.KPDPK/1-PRVx-655/15  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939 - 1945 - O. Podolec 2/Z    6sP     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 2/L    15sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 2/L    18sSu     PH   2    
 PraF.KPDPK/1-PRVx-017/15  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2/L    6sP     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRVx17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 2/Z    15sSu     PH   2    

Blok - VP3 - VP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPPSZ/2-bPRx-535/16  Klinika sociálneho práva - Z. Macková 2/Z    10sS     S   2    
 PraF.KSEP/3-bPRx-615/16  Stavebné právo - J. Škrobák 3/Z    10sP     PH   2   !  
 PraF.KSEP/3-bPRx-841/16  Správne súdnictvo v Slovenskej republike - J. Vačok 3/L    10sP     P/Z   2   !  
 PraF.KSEP/3-bPRx-523/16  Správa katastra nehnuteľností v SR - M. Srebalová 3/L    10sP     PH   2   !  
 PraF.KSEP/3-bPRx-534/16  Základy miestnej správy - B. Pekár 3/Z    10sP     S   2   !  
 PraF.ÚEV/3-bPRx-525/16  Regionálna ekonomika - D. Stanek 3/L    6sP     S   2   !  
 PraF.KFP/3-bPRx-670/16  Rozpočtové právo - PraF.KFP 3/L    7sP     P/Z   2   !  
 PraF.KSEP/bPRV17x-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková 3/Z    21sP     P/Z   3    

Blok - VP4 - VP/4. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOFHP/4-bPRx-651/16  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová 4/Z    8sP     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/4-bPRx-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, A. Gyökeres, M. Kereš 4/Z    7sP     PH   2   !  
 PraF.KMPMV/C-bmPRx-033/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová 4/Z    7sS     P/Z   3    
 PraF.KMPEP/4-bPRx-31/16  Právo medzinárodných priestorov - PraF.KMPEP 4/Z    7sS     PH   2   !  
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SŠ4 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-bPRx-1/16  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   6    
 PraF/SS-bPRx-2/16  Štátna skúška zo správneho práva   SS   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát