Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
Právo (PRV16)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.4.1. právo
Garant:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Spolugarant:
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP1 - PP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPR-101/15  Právne dejiny Slovenska 1 - T. Gábriš, M. Lysý, O. Podolec, M. Považan, J. Beňa, Z. Illýová, J. Sombati, A. Letková 1/Z    2P + 2S     S   6    
 PraF.KPD/1-bPR-105/15  Právne dejiny Slovenska 2 - T. Gábriš, M. Lysý, O. Podolec, M. Považan, J. Sombati, Z. Illýová, A. Letková 1/L    2P + 2S     S   6    
 PraF.KPD/1-bPR-102/15  Rímske právo 1 - M. Nemec, R. Brtko, K. Lenhartová, V. Čunderlík Čerbová, J. Prnová 1/Z    2P + 2S     P/Z   6    
 PraF.KPD/1-bPR-106/15  Rímske právo 2 - M. Nemec, R. Brtko, K. Lenhartová, V. Čunderlík Čerbová, J. Prnová 1/L    2P + 2S     P/Z   6    
 PraF.KTPSV/1-bPR-104/16  Teória práva 1 - M. Mrva, B. Fábry, A. Kluknavská, R. Kasinec, T. Gábriš, J. Šurkala 1/Z    2P + 1S     S   6    
 PraF.KTPSV/1-bPR-109/16  Teória práva 2 - B. Fábry, M. Mrva, R. Kasinec, A. Kluknavská, T. Gábriš, J. Šurkala 1/L    2P + 1S     S   6    

Blok - PP2 - PP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KÚP/2-bPR-107/16  Ústavné právo 1 - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Domin, J. Drgonec, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová 2/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KÚP/2-bPR-110/16  Ústavné právo 2 - K. Baraník, Ľ. Cibulka, M. Domin, J. Drgonec, M. Giba, M. Hodás, P. Kresák, T. Ľalík, L. Trellová 2/L    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KSEP/2-bPR-111/16  Správne právo 1 - K. Tóthová, B. Pekár, J. Vačok, V. Munková, J. Škrobák, M. Dufala, A. Martvoň, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 2/Z    2P + 2S     S   6    
 PraF.KSEP/2-bPR-112/16  Správne právo 2 - K. Tóthová, B. Pekár, J. Škrobák, A. Martvoň, J. Vačok, M. Dufala, V. Munková, M. Horvat, Z. Hamuľáková, J. Šmelková 2/L    2P + 2S     S   6    
 PraF.KMPEP/2-bPR-113/16  Európske právo - H. Kováčiková, K. Kalesná, D. Ježová, O. Blažo, M. Patakyová 2/Z    2P + 1S     S   6    
 PraF.KOFHP/2-bPR-131/16  Finančné právo 1 - Ľ. Čunderlík, M. Duračinská, S. Heseková, M. Kačaljak, Y. Daudrikh, A. Koroncziová, J. Mazúr, P. Rakovský, M. Katkovčin 2/L    2P + 2S     P/Z   6    

Blok - PP3 - PP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KSEP/3-bPR-120/16  Správne právo 3 - M. Dufala, Z. Hamuľáková, A. Martvoň, V. Munková, B. Pekár, M. Srebalová, J. Škrobák, K. Tóthová, J. Vačok, M. Vrabko 3/Z    2P + 2S     H   6   !  
 PraF.KMPEP/3-bPR-115/16  Medzinárodné právo verejné 1 - J. Valuch, S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik, M. Slašťan 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/3-bPR-116/16  Medzinárodné právo verejné 2 - J. Valuch, S. Ondrášiková, S. Kovaľová, J. Kováčik, D. Bednár, M. Špaček, P. Vršanský 3/L    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KPPSZ/3-bPR-117/16  Základy pracovného práva - J. Matlák, J. Hamuľák, L. Hrtánek, Z. Macková, V. Minčič, M. Nováková, J. Kšiňan, J. Pavol, A. Poruban, L. Freel 3/L    2P + 2S     S   6    
 PraF.KOP/3-bPR-120/16  Občianske právo 1 - I. Fekete, P. Muríň, M. Križan, D. Dulaková Jakúbeková, N. Adamov, P. Luprichová, L. Dufalová 3/L    2P + 2S     S   6   !  
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP1 - PVP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPD/1-bPR-301/15  Dejiny verejného práva - M. Mlkvý, J. Puchovský, J. Sombati 1/Z    1P + 2S     PH   4    
 PraF.KPD/1-bPR-302/15  Dejiny súkromného práva - M. Mlkvý, J. Puchovský, J. Sombati, T. Gábriš, A. Letková 1/L    1P + 2S     PH   4    
 PraF.KTPSV/1-bPR-303/15  Filozofické a právne teórie 1 - J. Chovancová, B. Fábry, T. Mészáros, T. Gábriš, A. Kluknavská 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KTPSV/1-bPR-304/15  Filozofické a právne teórie 2 - J. Chovancová, B. Fábry, T. Mészáros, T. Gábriš, A. Kluknavská 1/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-305/15  Úvod do anglickej právnej terminológie 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Solotruk, L. Smolková 1/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-306/15  Úvod do anglickej právnej terminológie 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, M. Solotruk, L. Smolková 1/L    2S     P/Z   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-307/15  Úvod do nemeckej právnej terminológie 1 - A. Debnárová 1/Z    2S     S   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-308/15  Úvod do nemeckej právnej terminológie 2 - A. Debnárová 1/L    2S     S   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-353/15  Úvod do francúzskej právnej terminológie 1 - PraF.ÚCPK 1/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-354/15  Úvod do francúzskej právnej terminológie 2 - M. Larišová 1/L    2S     PH   4    
 PraF.KTPSV/1-bPR-310/15  Základy sociológie práva - M. Mrva, A. Kluknavská 1/Z    2S     S   4    
 PraF.KTPSV/1-bPR-311/15  Logika pre právnikov - F. Gahér 1/Z    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KEVPIT/1-bPR-309/15  Právna informatika - M. Daňko, R. Munk, S. Ralbovská Sopúchová, P. Žárská 1/Z    2S     PH   4    
 PraF.KMPEP/1-bPR-313/15  Medzinárodné vzťahy - D. Ježová, J. Valuch, S. Kovaľová, J. Kováčik, M. Špaček 1/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.KOFHP/1-bPR-319/15  Základy financií 1 - PraF.KOFHP 1/L    2P + 1S     P/Z   4   !  

Blok - PVP2 - PVP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚCPK/2-bPR-314/16  Štylistika anglických právnych textov 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 2/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPR-315/16  Štylistika anglických právnych textov 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 2/L    2S     S   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPR-316/16  Štylistika nemeckých právnych textov 1 - A. Debnárová 2/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPR-317/16  Štylistika nemeckých právnych textov 2 - A. Debnárová 2/L    2S     S   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPR-355/16  Štylistika francúzskych právnych textov 1 - M. Larišová 2/Z    2S     PH   4    
 PraF.ÚCPK/2-bPR-356/16  Štylistika francúzskych právnych textov 2 - M. Larišová 2/L    2S     S   4    
 PraF.UCPK/2-bPR-832/16  Štylistika španielskych právnych textov 1 - PraF.UCPK 2/Z    2S     PH   4   !  
 PraF.UCPK/2-bPR-833/16  Štylistika španielskych právnych textov 2 - PraF.UCPK 2/L    2S     S   4   !  
 PraF.ÚEV/2-bPR-326/16  Mikroekonómia - D. Stanek, G. Dováľová, B. Hošoff, I. Kútna Želonková, Z. Poláková 2/L    1P + 1S     P/Z   4    
 PraF.UEV/2-bPR-318/16  Makroekonómia - G. Dováľová, B. Hošoff, Z. Poláková, D. Stanek, I. Kútna Želonková 2/Z    1P + 2S     P/Z   4    
 PraF.KFP/2-bPR-834/16  Základy financií 2 - Ľ. Čunderlík, M. Kačaljak, A. Koroncziová, P. Rakovský 2/Z    2P + 1S     S   4   !  
 PraF.KPDPK/2-bPR-322/16  Svetové právne systémy - K. Kalesná, J. Sombati 2/L    2P + 1S     S   4    
 PraF.KPPSZ/2-bPR-330/16  Právo sociálneho zabezpečenia 1 - J. Matlák, Z. Macková 2/L    2P + 1S     S   4    
 PraF.KPPSZ/2-bPR-327/16  Sociálna politika - J. Matlák, Z. Macková, J. Pavol, L. Freel, M. Krippel 2/Z    1P + 1S     PH   4    
 PraF.KSEP/2-bPR-835/16  Environmentálne právo 1 - M. Dufala, J. Šmelková 2/Z    1P + 1S     S   4    
 PraF.KÚP/2-bPR-312/16  Ústavné garancie ľudských práv - P. Kresák, M. Giba, T. Ľalík, K. Baraník, J. Drgonec 2/Z    2P     PH   4    
 PraF.UEP/2-bPR-837/16  Právo vnútorného trhu Európskej únie - O. Blažo, H. Kováčiková, D. Ježová, M. Patakyová 2/L    2S     P/Z   4    
 PraF.KÚP/2-bPR-325/16  Teória a prax legislatívy - Ľ. Cibulka, K. Baraník, M. Hodás 2/L    2P + 1S     S   4    
 PraF.KSEP/2-bPR-836/16  Environmentálne právo 2 - M. Dufala, J. Šmelková 2/L    1P + 1S     S   4    

Blok - PVP3 - PVP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KOP/3-bPR-329/16  Rodinné právo - P. Luprichová, T. Čipková, L. Dufalová 3/Z    1P + 1S     P/Z   4   !  
 PraF.KPPSZ/3-bPR-331/16  Právo sociálneho zabezpečenia 2 - J. Matlák, Z. Macková 3/Z    2P + 1S     S   4    
 PraF.KFP/3-bPR-332/16  Daňové právo - M. Duračinská 3/Z    1P + 2S     S   4   !  
 PraF.KÚP/3-bPR-328/16  Európske ústavné právo - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás 3/Z    2P + 1S     PH   4   !  
 PraF.KPPSZ/3-bPR-357/16  Zdravotné právo - M. Nováková, L. Freel 3/L    2P + 1S     PH   4    
 PraF.KOP/2-PRV-669/16  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch - P. Luprichová 3/L    1S     PH   4   !  
 PraF/3-bPR-831/16  Seminár k bakalárskym prácam - PraF, vedúci bakalárskej práce 3/Z    1S     PH   6    
 
Výberové predmety

Blok - VP1 - VP/1. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KTPSV/1-PRV-784/14  Právna klinika teórie práva - R. Kasinec 1/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KPD/1-bPRV-591-L/16  Hmotné pramene práva v staroveku - J. Bílý 1/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPD/1-bPR-509/15  Cirkevné právo - R. Brtko 1/Z    1P + 1S     P/Z   2    
 PraF.KPD/1-bPR-573/15  Cirkevnoprávna (kánonickoprávna) manželská kazuistika - R. Brtko, V. Čunderlík Čerbová 1/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPD/1-bPR-592-Z/16  Konfesné právo - M. Nemec 1/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPD/1-bPR-637/16  Kazuistika z rímskeho rodinného práva - K. Lenhartová 1/Z    1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/1-bPR-511/16  Teórie spravodlivosti 20.storočia - J. Chovancová 1/Z    1P     S   2   !  
 PraF.KTPSV/2-bPR-672/16  Eristika - R. Kasinec, M. Mrva, T. Mészáros 1/L    2S     PH   2    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-512/16  Štylistika a rétorika - M. Stanková 1/Z    1S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-513/16  Latinčina 1 - A. Škovierová 1/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚCPK/1-bPR-514/16  Latinčina 2 - A. Škovierová 1/L    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚKPVTK/1-bPR-507/16  Telesná a športová výchova 1 - E. Rondová, A. Kolárik, J. Argajová 1/Z    2C     P/Z   1    
 PraF.ÚKPVTK/1-bPR-508/16  Telesná a športová výchova 2 - E. Rondová, A. Kolárik, J. Argajová 1/L    2C     P/Z   1    
 PraF.KRPKCP/1-bPR-046/15  Kánonické právo - R. Brtko, M. Nemec 1/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KPD/2-PRV-638/16  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva - K. Lenhartová 1/L    1S     PH   2    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15  Negociácia 1 - I. Kisely 1/Z    2S     P/Z   3    
 PraF.KOPHP/C-bmPR-040/15  Negociácia 2 - I. Kisely 1/L    2S     P/Z   3    
 PraF.KOFHP/C-bmPR-724/15  Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom - M. Hrušovský, P. Lacko, J. Jošt, J. Šmelková 1/Z    2S     S   3    
 PraF.KPD/1-PRV-782/16  Právne dejiny starovekého Izraela - J. Vyhnánek 1/L    2S     P/Z   2   !  

Blok - VP2 - VP/2. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/2-bPR-521/16  Telesná výchova a šport 1 - A. Kolárik, E. Rondová, E. Polakovič, V. Korček, J. Argajová 2/Z    2C     P/Z   1    
 PraF.ÚKPVTK/2-bPR-522/16  Telesná výchova a šport 2 - E. Rondová, A. Kolárik, E. Polakovič, V. Korček, J. Argajová 2/L    2C     P/Z   1    
 PraF.UPITPDV/2-bPR-563/16  Komunikačné právo - M. Daňko 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.UPITPDV/2-bPR-562/16  Mediálne právo - R. Munk 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.ÚEV/2-bPR-527/16  Manažment - D. Pinková, Z. Poláková 2/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KÚP/2-bmPR-597/16  Ústavný systém Francúzskej republiky - M. Giba 2/Z    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.KTPSV/2-bPR-593/16  Etika a právo - B. Fábry 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPD/2-bPR-698/16  Vývoj profesnej zodpovednosti v práve - M. Považan 2/Z    2S     PH   2   !  
 PraF.KPD/2-bPR-655/16  Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939 - 1945 - O. Podolec 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KMPMV/2-bPR-654/16  Diplomatický protokol a spoločenská etiketa - M. Giba 2/L    1P     S   2    
 PraF.KTPSV/2-bPR-635/16  Teórie demokracie - M. Mrva 2/L    2S     P/Z   2   !  
 PraF.KOPHP/2-bPR-583/16  Základy rakúskeho súkromného práva 1 - A. Mašurová, M. Patakyová 2/Z    2S     H   3   !  
 PraF.KOPHP/2-bPR-585/16  Základy rakúskeho súkromného práva 2 - A. Mašurová, M. Patakyová 2/L    2S     H   3   !  
 PraF.ÚKPVTK/2-bPR-603/16  Lyžovanie - E. Rondová, A. Kolárik, J. Argajová 2/Z    7dC     H   1   !  
 PraF.ÚKPVTK/2-bPR-604/16  Turistika - E. Rondová, A. Kolárik, J. Argajová 2/L    5dC     H   1   !  
 PraF.KSEP/2-bPR-838/16  Základy správneho práva a verejnej správy v Slovenskej republike - M. Srebalová, J. Škrobák 2/Z    1P + 1S     S   3    
 PraF.KÚP/C-bmPR-028/15  Porovnávacie ústavné právo 1 - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 2/Z    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-029/15  Porovnávacie ústavné právo 2 - K. Baraník, M. Giba, M. Hodás, T. Ľalík 2/L    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KPD/C-bmPR-709/15  Právo a technológie - T. Gábriš 2/L    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KPD/C-bmPR-710/15  Právne dejiny strednej Európy - A. Letková 2/L    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KPD/C-bmPR-708/15  Internetové právo - T. Gábriš 2/Z    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KPD/2-PRV-699/16  Právo a systémové spoločenské zmeny - J. Beňa, M. Považan 2/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KTPSV/1-PRV-783/16  Právo vo filmovom umení - R. Kasinec, T. Mészáros 2/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KTPSV/2-PRV-649/16  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície - T. Mészáros 2/Z    2P     S   2   !  
 PraF.KPD/1-PRV-520/16  Defašizačné zákonodarstvo Česko-Slovenska 1944-1946 - J. Štefanica 2/Z    1P + 2S     PH   2   !  
 PraF.KPD/C-bmPR-711/15  Športové právo - T. Gábriš 2/Z    1P + 1S     PH   3   !  
 PraF.KÚP/C-bmPR-032/L/15  Ústavný systém Francúzska - M. Giba 2/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 2/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/1-PRV-017/15  Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku - O. Podolec 2/L    1P + 1S     PH   2    

Blok - VP3 - VP/3. ročník
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.KPPSZ/1-PRV-535/16  Klinika sociálneho práva - Z. Macková, D. Nevická 3/Z    2S     S   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-599/16  Seminár anglického odborného prekladu 1 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 3/Z    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-600/16  Seminár anglického odborného prekladu 2 - A. Lysá, S. Mičíková, P. Uličná, L. Smolková, M. Solotruk 3/L    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-601/16  Seminár nemeckého odborného prekladu 1 - M. Solotruk, A. Debnárová 3/Z    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚCPK/2-PRV-602/16  Seminár nemeckého odborného prekladu 2 - A. Debnárová 3/L    2S     P/Z   2    
 PraF.ÚKPVTK/1-PRV-530/16  Šport pre všetkých 1 - E. Polakovič, V. Korček, E. Rondová, A. Kolárik, J. Argajová 3/Z    2C     P/Z   1    
 PraF.ÚKPVTK/1-PRV-531/16  Šport pre všetkých 2 - A. Kolárik, E. Rondová, E. Polakovič, V. Korček, J. Argajová 3/L    2C     P/Z   1    
 PraF.KSEP/2-PRV-646/16  Správa školstva - V. Munková, M. Vrabko 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KUP/3-PRV-826a/16  Ľudské práva v judikatúre ESĽP 1 - T. Ľalík 3/Z    1P + 1S     S   3   !  
 PraF.ÚEV/1-PRV-525/16  Regionálna ekonomika - D. Stanek 3/L    2P     S   2   !  
 PraF.KMPMV/C-bmPR-033/15  Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie - D. Ježová, M. Patakyová 3/Z    1S     P/Z   3    
 PraF.KSEP/1-PRV-523/16  Správa katastra nehnuteľností v SR - M. Srebalová, Ž. Tulejová Bódi, M. Havelková 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.UEP/3-PRV-839/16  Úvod do daňového práva Slovenskej republiky - Ľ. Čunderlík 3/L    1S     S   3   !  
 PraF.KMPEP/C-bmPR-700/15  Azylové právo - M. Vozáryová 3/L    1P + 1S     S   3    
 PraF.KSEP/2-PRV-615/16  Stavebné právo - J. Škrobák 3/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/3-PRV-840/16  Správne súdnictvo v Slovenskej republike - J. Vačok, M. Džačková 3/L    1P + 1S     P/Z   3   !  
 PraF.KSEP/2-PRV-841/16  Správne súdnictvo v Slovenskej republike - J. Vačok, M. Džačková 3/L    1P + 1S     P/Z   2   !  
 PraF.KSEP/2-PRV-657/16  Právo v doprave - J. Vačok, M. Džačková 3/L    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KOFHP/3-PRV-651/16  Daňové právo v praxi - M. Duračinská, A. Koroncziová 3/L    2S     PH   2   !  
 PraF.KSEP/3-PRV-841/16  Základy policajnej správy a spravodajských služieb - A. Martvoň 3/Z    2P     S   2    
 PraF.KSEP/3-PRV-534/16  Základy miestnej správy - B. Pekár 3/Z    1P     S   2   !  
 PraF.KMPEP/3-PRV-542/16  Humanitárne a ľudské práva - D. Ježová, D. Bednár, J. Kováčik, M. Špaček, J. Valuch 3/Z    1P + 1S     PH   2   !  
 PraF.KMPEP/3-PRV-665/16  Právo medzinárodných priestorov - D. Ježová 3/Z    1P     PH   2   !  
 PraF.UEP-KMPMV/mPRV17-924/17  Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky - H. Kováčiková 3/Z    1P + 2S     P/Z   2    
 PraF.UEP/mPRV17-925/17  Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu - O. Blažo 3/L    1P + 2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17  Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989 - O. Podolec 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/Z    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí - O. Podolec 3/L    1P + 1S     PH   2    
 PraF.KSEP/bPRV17-1173/17  Správne právo trestné - Z. Hamuľáková 3/Z    1P + 2S     P/Z   3    
 PraF.KMPEP/1-LEIG-735/14  Právo Európskej únie 1 - O. Blažo, H. Kováčiková, D. Ježová, O. Hamuľák, M. Patakyová 2, 3/Z    2P + 1S     P/Z   6    
 PraF.KMPEP/1-LEIG-736/13  Právo Európskej únie 2 - O. Blažo, H. Kováčiková, O. Hamuľák, D. Ježová, M. Patakyová 2, 3/L    2S     P/Z   5    

Blok - KPV - klinické právne vzdelávanie
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF.ÚKPVTK/K-005/15  Právna klinika pre komunity 1 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 2, 3/Z    2S     PH   2    
 PraF.ÚKPVTK/K-007/15  Právna klinika pre komunity 2 - M. Turčan, R. Kasinec, T. Mészáros, Z. Ligasová 2, 3/L    2S     PH   2    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/L/13  Stáž - Z. Illýová 2, 3/L    40S     PH   2    
 PraF.KFP/2PRV/mPRV-686/Z/13  Stáž - Z. Illýová 2, 3/Z    40S     PH   2    
 PraF.KFP/PRV/mPRV-1142/L/17  Stáž II. - Z. Illýová 2, 3/L    40S     PH   2    
 PraF.KFP/PRV/mPRV-1142/Z/17  Stáž II. - Z. Illýová 2, 3/Z    40S     PH   2    
 PraF.UKPVTK/bPRV17-1172/17  Klinika správneho trestania - Z. Hamuľáková, M. Horvat, M. Srebalová, M. Havelková 3/L        PH   2    
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - SŠ3 - Štátne skúšky
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 PraF/S-bPR-1/16  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   OB   6    
 PraF/SS-bPR-2/16  Štátna skúška zo správneho práva   SS   10    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, I - iná, D - samostatná práca, Su - sústredenie, K - kurz, Z - stáž, IK - individuálne konzultácie, Sž - súťaž
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát