Príručky a návody nájdete na stránke: http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/

AiS2 verzia 2.5.312.62
dizajn © šomšák, 2009 - 2015