Univerzita Komenského v Bratislave

AiS2 je intranetová/internetová aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetového prehliadača. Oficiálne sú podporované prehliadače:

·         Microsoft Edge

·         Mozilla Firefox od ver.4

·         Google Chrome

 

Prehliadač Safari nie je podporovaný.

 

Na tomto portáli AiS2 na záložke AIS je k dispozícii Test prehliadača (pod „Prihlásiť“), ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).

Upozornenie: V prípade, že váš prehliadač Internet Explorer nevie AiS2-dokument otvoriť (napr. na vytlačenie), podržte pri generovaní dokumentu klávesu CTRL, alebo nastavte prehliadač nasledovne:

1) Kliknite na Tools / Nástroje a v danom menu Internet Options / Možnosti siete Internet

2) V záložke Security / Bezpečnosť zvoľte voľbu Custom level / Zákaznícka úroveň

3) V otvorenom okne si nastavte možnosť Automatic prompting for file downloads / Automatické dotazovanie pri sťahovaní súborov

U prehliadačov Mozilla Firefox sa problém s neotvorením súboru nevyskytuje.

 


AiS2 verzia 2024.06.1.101
dizajn © šomšák, 2009 - 2015